دکتر ایرج برگ گل

دکتر ایرج برگ گل دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران

دکتر ایرج برگ گل

Dr. Iraj Bargegol

دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Investigation on Pedestrian Accident Severity in Urban Streets Using Path Analysis (دریافت مقاله) مجله پیشرفت تحقیقات محاسباتی در علوم و مهندسی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
2 Comparison and Evaluation of Fatigue Behavior of Asphalt Concrete Mixtures Containing Different Recycled Additives (دریافت مقاله) مجله پیشرفت تحقیقات محاسباتی در علوم و مهندسی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
3 Delay Modeling of Un-signalized Roundabouts Using Neural Network and Regression (دریافت مقاله) مجله پیشرفت تحقیقات محاسباتی در علوم و مهندسی کاربردی دوره: 2، شماره: 1
4 Determining the Most Important Factor Affecting Taxi-related Crashes of Urban Roads Using the Friedman Test and Factor Analysis (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 2
5 Study of Urban Taxi-related Accident Analysis Using the Multiple Logistic Regression and Artificial Neural Network Models (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
6 Timing Optimization of Signalized Intersections Using Shockwave Theory by Genetic Algorithm (دریافت مقاله) مجله پیشرفت تحقیقات محاسباتی در علوم و مهندسی کاربردی دوره: 1، شماره: 4
7 بررسی اثر عرض خط عبوری بر نرخ جریان اشباع تقاطع های چراغدار (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 4، شماره: 1
8 بررسی عوامل موثر بر شدت تصادفات وسایل نقلیه سنگین در راه های برون شهری با استفاده از رگرسیون لاجیت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 35، شماره: 2
9 شناسایی عوامل موثر بر علل عبور وسایل نقلیه از چراغ قرمز در تقاطع های چراغ دار مورد مطالعه: کلان شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 34، شماره: 3
10 مدلسازی تخصیص کاربری زمین درسطح منطقه برمبنای دسترسی و ارزش افزوده (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل غیر خطی جابجایی مسافر بینشهری کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
2 ارائه ی مدل تاخیر در میدانهای بدون چراغ شهری با شبکه ی عصبی نوع GMDH (مطالعه ی موردی شهر کرمان) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
3 ارایه الگوریتم سیستم مدیریت روسازی بر اساس هزینه چرخه عمر (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
4 ارایه راهکارهای عملی جهت عملیاتی کردن الویتهای اجرایی پروژه خط ویژه اتوبوس کلانشهر رشت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 ارزیابی پارامتر های موثر در تأخیر میدان های بدو ن چراغ شهری با استفاده از رگرسیون خطی و غیر خطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
6 ارزیابی حرکت دسته جمعی عابران پیاده و تاثیر آن بر سرعت پیاده روی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
7 ارزیابی خواص دینامیکی مخلوط آسفالتی اصلاح شده با نانو ذره معدنی زیرکونیای تثبیت شده با منیزیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
8 ارزیابی سرعت عبور عابرین پیاده از گذرگاه عرضی تقاطعات چراغ دار با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
9 ارزیابی سناریوهای پیشنهادی خط ویژه اتوبوس کلانشهر رشت با روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
10 ارزیابی شدت تصادفات عابرین پیاده در راه های برون شهریبا استفاده از روش تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
11 ارزیابی ویژگی‌های رفتاری عابرین پیاده و تعیین سرعت حرکت گروه‌های مختلف عابرین درعبور از تقاطعات چراغ‌دار و بدون چراغ‌ شهری (مطالعه موردی: کلانشهر رشت) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
12 استفاده ازالگوریتم ژنتیک چند هدفه و تحلیل احتمالاتی برای تعیین زمانبندی شبکه اتوبوسرانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
13 Injury Severity Analysis of Rural Passenger cars Crashes Involving Head-on collision (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
14 The Effect of Rain on Pedestrians Crossing Speed (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
15 برآورد همبستگی مابین برخوردهای ترافیکی و تصادفات رانندگی در تقاطعات بدون چراغ راهنمایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
16 بررسی پارامترهای مؤثر بر انواع برخوردهای صورت گرفته در تصادفات موتورسیکلت ها با استفاده از روش تحلیل مسیر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
17 بررسی تاثیر سهم عملکردی و حجم شبکه های ارتباطی بر پارامترهای کیفی جریاى در معابردروى شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی تاثیر کلید برشی بر عملکرد دیوارهای حائل متکی به شیب ( مایل ) با تحلیل اجزای محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 بررسی تاثیر مشخصات فردی رانندگان خودروهای سواری بر تخلفات پارک حاشیه ای (مطالعه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حمل و نقل و ترافیک
20 بررسی تاثیر نانومواد فلزی بر روند حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
21 بررسی رفتار شیارشدگی مسیر چرخ‌ها در روسازی‌های آسفالتی حاوی خرده لاستیک ضایعاتی کف‌پوش وسایط نقلیه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 بررسی عملکرد مخلوط های آسفالتی حاوی سنگدانه آهکی وسیلیسی در روند خرابی رطوبتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران
23 بررسی عوامل دخیل در تصادفات با استفاده از تئوری مجموعه های ناهموار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
24 بررسی عوامل موثر بر شدت تصادفات تک وسیله ای در راه های برونشهری استان گیلان با استفاده از رگرسیون پروبیت ترتیبی بیزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
25 بررسی عوامل موثر بر شدت تصادفات تک وسیله ای در راه های درون شهری با استفاده از رگرسیون پروبیت دودویی بیزین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حمل و نقل و ترافیک
26 بررسی مقادیر سر فاصله زمانی تخلیه و تاخیر شروع در شاخه خروجی تقاطع های چراغدار و مقایسه آن با مقادیر متناظر ورودی(مطالعه موردی:شهررشت) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 بررسی و مقایسه میزان سرفاصله زمانی تخلیه بر حسب شماره باند برای سه زمان اوج صبح، ظهر و عصر در تقاطعهای چراغدار (مطالعه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
28 بررسی ویژگی های فردی رانندگان در پارک حاشیه ای و مدت زمان انجام مانور پارک حاشیه ای(مطالعه موردی- شهر رشت) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
29 بهبود وضعیت ترافیکی توسط نرم افزار شبیه سازAimsun با استفاده از پارامتر های بهینه نرم افزار Synchro مطالعه موردی، شهرستان رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
30 بهینه سازی زمان بندی تقاطع چراغ دار منفرد مجهز به شناساگر با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات ) PSO (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
31 بهینه سازی زمان بندی تقاطع های چراغ دار (مطالعه موردی:شهر رشت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
32 بهینه سازی زمان بندی چراغ های راهنمایی با استفاده از الگوریتم جستجوی باکتریایی (مطالعه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
33 بهینه سازی زمانبندی تقاطع های چراغدار برای الگوهای متفاوت وسایل نقلیه وعابرین پیاده بر اساس روش تابع امید (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
34 بهینه سازی شبکه اتوبوسرانی درونشهری بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک مطالعه موردی:شهررشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
35 بهینهسازی فاصله بین ایستگاههای اتوبوس و تعداد آنها بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه برای کاهش زمان سفر مسافر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
36 پهنه بندی شهری جهت مکان گزینی بهینه ایستگاه های مترو با استفاده از منطق فازی وgis مطالعه موردی: شهر رشت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
37 پیش بینی تولید و توزیع کالا در سطح برو نشهری با استفاده از رگرسیو نخطی و شبکه عصبی MLP و RBF (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران
38 تاثیر حضور عابرین پیاده بر نرخ جریان اشباع در حرکت گردش به چپ تقاطع های چراغ دار مطالعه موردی : کلانشهر رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
39 تحلیل سرعت عابرین پیاده در تقاطع های چراغدار با استفاده از نرم افزار Tracker و تحلیل آن تحت تاثیر پارامترهای مختلف با استفاده از آزمونهای Gabriel Anova و ضریب همبستگی اسپیرمن (مطالعه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
40 تحلیل سرعت عبور از عرض عابرین پیاده تحت تاثیر مزاحمت وسایل نقلیه در تقاطع های چراغدار و بدون چراغ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
41 تحلیل شدت تصادفات ترافیکی راه های درون شهری در شرایط مختلف روشنایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حمل و نقل و ترافیک
42 تخمین تاخیروسایل نقلیه درمسیرهای ورودی به تقاطعات چراغ داربه روش تابع امیددرشرایط زیراشباع برای تقاطع ایزوله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
43 تخمین ظرفیت U-turn در بریدگیها تحت تأثیر پارامترهای فاصله عبور بحرانی و زمان دنبالهروی با استفاده از رگرسیون غیرخطی مطالعه موردی: شهر رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
44 تخمین ظرفیت حرکت U-Turn در راه های شریانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
45 تخمین فاصله عبور بحرانی و زمان دنباله‌روی برای حرکت U-turn در بریگی‌ها با استفاده از رگرسیون خطی و چند متغیره (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
46 تعیین زمان قابل قبول عبور عابرین پیاده از عرض معابر درون شهری با استفاده از روش راف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
47 تعیین عامل های اختلاف سرعت عابرین پیاده هم وزن در عبور از تقاطع های شهری (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
48 تعیین عوامل مؤثر بر فوت افراد در صحنه تصادف (مطالعه موردی: استان گیلان) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 تعیین فاصله عبور بحرانی با استفاده از مدل لوجیت در بریدگی های شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
50 تعیین فاصله عبور بحرانی در بریدگی های شهری با استفاده از مدل راف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
51 تعیین فاصله عبور بحرانی میدان های شهری (مطالعه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
52 تعیین مدل ظرفیت میدان های شهری متاثر از نرخ تردد عابران پیاده (مطالعه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
53 توسعه اقتصادی بندر انزلی؛ موانع و فرصت های موجود حمل و نقلی در جریان بار بندر انزلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
54 زمان بندی چراغ راهنمایی با کنترلر فازی با رویکرد عابر پیاده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
55 زمانبندی چراغ های راهنمایی در تقاطع های منفرد در شرایط زیراشباع با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
56 شبیه ساری میدان ها با استفاده از نرم افزار ویزیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
57 شناسایی عوامل موثر بر تصادفات دوچرخه سواران شهر رشت به روش معادلات ساختاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حمل و نقل و ترافیک
58 شناسایی عوامل موثر بر شدت تصادفات جلوبه جلو با استفاده از رگرسیون لجستیک چندگانه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
59 شناسایی و تحلیل عوامل موثربرایمنی عابرین پیاده مطالعه موردی: شبکه معابر رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
60 طراحی خیابانهای پیاده محور،افزایش تعاملات اجتماعی، تشویق به ایجادشهرهایی انسانی تر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
61 گسترش فضاهای شهری پیاده محور برای ایجاد شهرهایی انسانیتر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
62 محاسبه تغییرات تاخیرواحتمالهای رخ دادن سطح سرویس های متفاوت درتقاطع چراغداربراساس تغییرات تصادفی ورود وسایل نقلیه به تقاطع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
63 مدل ارزیابی ریسک برخورد در تقاطعات مبتنی بر شبیه سازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
64 مدل پیش بینی تصادف درتقاطعات با استفاده از رگرسیون خطی و غیرخطی و شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
65 مدل سازی ظرفیت U-turn در بریدگی ها با استفاده از شبکه عصبی پس انتشار (BPNN) (مطالعه موردی: شهررشت) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
66 مدلسازی تصادفات درون شهری با استفاده از رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
67 مدلسازی تقاطع چراغ داربااستفاده ازتئوری صف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
68 مدلسازی تقاطع چراغدار با استفاده از تئوری صف (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری پایدار و شهر سازی ایذه (خشت اول )
69 میدان های توربو جایگزینی برای میدان های چند خطه ی معمولی، ویژگی ها و ضوابط هندسی عمومی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور