جعفر سبحانی

 جعفر سبحانی عضوء هیات علمی  مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

جعفر سبحانی

Jafar Sobhani

عضوء هیات علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بتن های حاوی سرباره مس و زئولیت طبیعی: بررسی دوام و رفتار الکتروشیمیایی- 01 (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 2، شماره: 2
2 بررسی اثر استفاده از مواد عمل آوری کننده بر پایه لیتیوم پلی سیلیکات روی خواص مهندسی و دوام کف های بتنی (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 4، شماره: 2
3 بررسی اثر الیاف میکرو و ماکروسنتتیک بر جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن مقید (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 4، شماره: 2
4 بررسی اثرات افزایش چرخه های تر و خشک شدن روی نفوذ یون کلراید در بتن اشباع نشده: شبیه سازی شرایط پاششی (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 3، شماره: 2
5 بررسی خواص مهندسی مخلوط های دو جزئی و سه جزئی حاوی زئولیت طبیعی و دوده سیلیس (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 3، شماره: 2
6 بررسی مشخصه های دوام و مقاومت روسازی بتن غلتکی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 3
7 قرآن و علوم انسانى (دریافت مقاله) مجله تحول در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
8 کاربرد منحنی های یادگیری در پیش بینی زمان فعالیت های ساخت: مقایسه مدل های لگاریتمی- خطی و نمایی اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 3
9 مکانت زن در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 7، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کیفیت بتن های اجرا شده در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
2 بررسی آزمایشگاهی و میدانی تاثیر چند نوع الیاف پلیمری ترکیبی بررفتار مکانیکی و دوام رویه های بتنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوام بتن
3 بررسی اثر الیاف میکرو و ماکروسنتتیک بر ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی بتن مقید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
4 بررسی تاثیر نوع پوزولان بر روی خواص مکانیکی و دوام روسازی های بتنی خود تراکم مورد استفاده در سطوح پروازی فرودگا ه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
5 بررسی خواص مهندسی بتن الیافی با الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
6 بررسی خواص مهندسی بتن های چندجزیی حاوی دوده سیلیس، سرباره کوره آهن گدازی و پوزولان طبیعی خاش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
7 بررسی خواص مهندسی بتنهای چندجزیی حاوی دوده سیلیس، سرباره کوره آهنگدازی و پوزولان طبیعی خاش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن و هشتمین دوره مسابقات ملی بتن
8 بررسی دوام روکش بتن الیافی با الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
9 بررسی طیف امپدانس و ارائه مدارالکتریکی معادل برای بتن های سه جزئی و دوجزئی حاوی زئولیت طبیعی و سرباره مس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
10 بهینه سازی طرح مخلوط بتنهای حاوی دوده سیلیس و پوزولان طبیعی خاش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
11 بهینه سازی طرح مخلوط بتنهای حاوی دوده سیلیس و روباره کوره آهنگدازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
12 بهینه سازی طرح مخلوط بتنهای حاوی زئولیت طبیعی و دوده سیلیس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
13 بهینه سازی طرح مخلوط بتنهای حاوی زئولیت طبیعی و روباره کوره آهنگدازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
14 تاثیر الیاف فولادی (cold-drawn crimped-end) بر خواص فیزیکی، مکانیکی و دوام روکش های بتنی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی بتن
15 تاثیر شرایط محیطی بر ایجاد و گسترش ترک خوردگی در رویه های بتنی:مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوام بتن
16 تاثیرات استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر جمع شدگی ناشی از خشک شدن در بتن رویه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
17 تخمین مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
18 خواص مکانیکی بتن های توانمند سه جزئی حاوی پوزولان های متاکائولن و زئولیت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
19 خوردگی میلگرد در بتن مسلح ترک خورده تحت بار در ناحیه جزر و مد خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوام بتن
20 روش تعیین مقدار مصرف الیاف ماکروسینتتیک برای جایگزینی آرماتور حرارتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
21 مقایسه ی مشخصات مکانیکی بتن های الیافی با الیاف های فلزی و پلی پروپیلن اصلاح شده با درصدهای حجمی یکسان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران