پروفسور نادر مظلومی

پروفسور نادر مظلومی دانشیار گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

پروفسور نادر مظلومی

Prof. Nader Mazlomi

دانشیار گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد فرهنگی هافستد و تعداد خسارات در بیمه شخص ثالث اتومبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 1
2 اثرات متقابل متغیرهای کلیدی برندسازی کارفرما در صنعت فن آوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 5، شماره: 1
3 ارائه الگوی ریسک اجرای استراتژی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 22، شماره: 85
4 ارائه روشی جدید برای محاسبۀ ضریب‌ریسک بازار مدل توانگری مالی صنعت بیمۀ ایران: رویکرد ARDL-GARCH (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 34، شماره: 3
5 ارایه راهکارهایی جهت بهبود فرآیند صدور بیمه عمر با رویکرد شش سیگما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 21، شماره: 4
6 ارزیابی جایگاه راهبردی سرمایه فکری در صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 16
7 ارزیابی موانع پیاده سازی استراتژی در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 9، شماره: 25
8 ارزیابی وضعیت صنعت بیمه کشور در مسیر چشم انداز و طرح تحول صنعت بیمه (ارایه راهکار برای تعالی آن) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 23، شماره: 1
9 اصلاح ضریب ریسک سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی صنعت بیمه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 3، شماره: 4
10 الگوسازی عوامل اثرگذار بر قابلیت نوآوری در صنعت مواد غذایی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 261
11 الگوی ارتقای عملکرد، اجرای راهبرد و یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 25
12 الگوی رابطه قابلیت اجرا با اثربخشی راهبرد (مورد مطالعه: صنعت بیمه ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 29، شماره: 4
13 الگوی گزینش راهبرد عملیاتی در بازار بین الملل برای کسب وکارهای کارآفرینانه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 21
14 الگویی برای اجرایی کردن برنامه های راهبرد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 67
15 انتقال خسارت شیوه مقابله با ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 3، شماره: 3
16 بررسی رابطه ریسک پذیری مدیران با عملکرد سازمان ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 56
17 بررسی نحوه بکارگیری الگوی مدیریت ریسک و بیمه در حوزه ساخت و سازهای شهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 22، شماره: 1
18 بهینه سازی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با استفاده از روش تلفیقی مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 4
19 بیمه اتکایی و عوامل موثر در تصمیم گیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 1، شماره: 3
20 بیمه عمر در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 4، شماره: 3
21 پیش زمینه ها و پیامدهای بدبینی سازمانی ( مورد مطالعه : کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 64
22 تاثیر اعتماد آنلاین بر استفاده بیمه گذاران از خدمات الکترونیکی شرکت های بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 4
23 تبیین نقش هوشمندی راهبردی در عملکرد نوآورانه: با تاکید بر نقش میانجی سرعت تصمیم گیری راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 20
24 تحلیلی بر رشد و توسعه بیمه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 2، شماره: 3
25 تحلیلی بر شرایط سه گانه بیمه های باربری کالا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 1، شماره: 1
26 تعریف ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 1، شماره: 2
27 تعیین سرمایه بهینه در شرکتهای بیمه بر اساس مدل سازی داخلی نسبت توانگری مالی و روش هزینه – فایده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 34، شماره: 1
28 تکنیک های تامین مالی ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 2، شماره: 4
29 تکینک های تامین مالی ریسک خودبیمه گری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 3، شماره: 2
30 توانمندی های ذهنی در شکل گیری تفکر راهبردی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 32، شماره: 108
31 چارچوب تبیین بلوغ ساختاری سازمان مادر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 44
32 چارچوبی برای سیاستگذاری تغییرات ساختار ستاد در سازمان های مادر در ونزا (مورد مطالعه یک شرکت پتروشیمی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 1
33 چارچوبی جامع برای ابزارهای اجرای استراتژی
dor:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۲۳۴۶۲۱.۱۳۹۹.۱۰.۳۹.۹.۱ (دریافت مقاله)
فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 39
34 رابطه بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت های بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 30، شماره: 2
35 رابطه جستجوگرهای محیطی با عملکرد سازمان ها (مورد مطالعه: صنعت بیمه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 25، شماره: 4
36 رابطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت های خصوصی بیمه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 1
37 رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران نهادی با سهم مالکیت این نهادها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 47
38 رابطه یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و اعتماد میان سازمانی با عملکرد سازمانی (شرکت های نمایندگی خدمات بیمه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 29، شماره: 2
39 روش ارزیابی در مدیریت ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 2، شماره: 1
40 روش های تامین مالی ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 3، شماره: 1
41 روند تصمیم گیری در مدیریت ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 1، شماره: 3
42 سازماندهی امور بیمه ای موسسات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 4، شماره: 1
43 سرقت کالا در هنگام حمل سوء استفاده از سیستم حقوقی یونان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 1، شماره: 2
44 سرمایه اجتماعی و شراکت های راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 54
45 سناریوهای آینده منابع انسانی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت عوامل اقتصادی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
46 سناریوهای آینده منابع انسانی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت عوامل اقتصادی و اجتماعی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
47 سنجش آمادگی الکترونیکی بیمه گذاران خودرو (مورد مطالعه: شرکت بیمه پارسیان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 25، شماره: 1
48 شبکه های اجتماعی و موفقیت سیاستگذاری گردشگری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 18
49 شناسایی استراتژی های شرکت های بیمه و رابطه آن با عملکرد سازمانی این شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 1
50 شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر کاهش زمان انتظار ادراکی مشتریان در شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 22، شماره: 1
51 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر براعتماد مردم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 24، شماره: 77
52 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی شرکت های بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 2
53 طراحی مدل معادلات ساختاری شراکت استراتژیک در کسب وکارهای کوچک و متوسط؛ مطالعه موردی: صنعت نرم افزار (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 2
54 عوامل کلیدی اجرای موفق سرمایه گذاری مشترک بین المللی (موردمطالعه صنعت خودروسازی ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 2
55 عوامل موثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 30، شماره: 1
56 فضای بار اقتصادی و بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 6، شماره: 1
57 قواعد تصمیم گیری در مدیریت ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 3، شماره: 4
58 کاربرد کارت امتیازی متوازن و ویکور در رتبه بندی شرکت های بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 2
59 کلاهبرداری دریایی و بیمه گران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 6، شماره: 4
60 مدل سازی قابلیت نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 3، شماره: 4
61 مدیریت بحران: رهیافتی استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 25
62 مدیریت بحران: رهیافتی استراتژیکت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 13
63 مدیریت ریسک محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 4، شماره: 4
64 مشکلات بیمه گری در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 2، شماره: 2
65 مقاله پژوهشی:اثر برنامه ریزی استراتژیک مشارکتی و انعطاف پذیری استراتژیک بر اجرای استراتژی در صنایع کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 34
66 مقایسه کیفیت خدمات شرکت های دولتی و خصوصی صنعت بیمه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 22، شماره: 3
67 مقدمه ای بر مدیریت ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 1، شماره: 1
68 ملاحظات استراتژیک درباره صنعت بیمه کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 15، شماره: 2
69 ملاحظاتی در مورد تعدیل اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 8، شماره: 1
70 نقش رهبری تحول گرا در تسهیل فرایند پیاده سازی استراتژی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی به منظورطراحی، اجرا و کنترل استراتژی لجستیک کسب و کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
2 ارائه مدلی به منظورطراحی، اجرا و کنترل استراتژی لجستیک کسب و کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
3 ارزیابی طرح تحول صنعت بیمه در ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیمه و توسعه«عملیاتی کردن برنامه تحول در صنعت بیمه»
4 اریه مدل جهت پیاده سازی طرح بیمه های خرد در ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین سمینار بیمه و توسعه «بیمه‌های خرد»
5 بررسی آمادگی نمایندگی های بیمه در جهت پذیرش و پیاده سازی تکنولوژی های نوین الکترونیکی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
6 بررسی ابعاد گوناگون و محدوده نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر چرخه عمر صنعت بیمه ایران (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه
7 بررسی تاثیر نوآوری در صنعت بیمه بر حفظ و نگهداری بیمه گذاران (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
8 بررسی تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند بر جذب و نگهداری مشتریان بر اساس نظریه های نشانه شناسی (مطالعه موردی شرکت بیمه ما) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
9 بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر رشد و توسعه بیمه آثار هنری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
10 بررسی تأثیر مولفه های ریسک در رشد و توسعه بیمه آثار هنری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی
11 بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی در شرکت های بیمه (دریافت مقاله) شانزهمین همایش ملی بیمه و توسعه
12 بررسی موانع به کارگیری سیستم های نوین نظارت مالی در ایران (دریافت مقاله) شانزهمین همایش ملی بیمه و توسعه
13 بررسی نهاد نظارتی از دیدگاه ساختاری و مدیریتی مطالعه تطبیقی با تعدادی از بازارهای توسعه یافته (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه
14 بررسی و تعیین مولفه های موثربرتوسعه کاراجتماعی درفضای رقابتی مطالعه موردی استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
15 بررسی وضعیت مدیریت دانش مشتریان و مدیریت تعامل با ایشان در سیستم مدیریت ارتباط بامشتریان در صنعت بیمه کشور(مطالعه موردی: بیمه های ایران، آسیا، البرز، دانا و پارسیان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
16 تحلیل اثر اعمال تبعیضات قیمتی در حق بیمه پوشش ها بر میزان رضایت مندی بیمه گذاران براساس محور همایش: رابطه کیفیت و قیمت محصولات و خدمات بیمه ای با رضایت مندی مشتریان (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
17 چارچوب نظری پژوهش های تصمیم گیری در اجرای استراتژی با رویکرد علوم اعصاب شناختی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
18 چهارچوب و استانداردهای نظام نظارت IAIS و ارایه راهکارهایی برای بازار بیمه ایران (دریافت مقاله) شانزهمین همایش ملی بیمه و توسعه
19 رابطه مدیریت ریسک بالینی در بیمارستان ها (بر اساس استاندارد NHS QIS) و میزان خسارات پرداختی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
20 شناسایی عوامل موثر بر رفتار فرصت طلبانه در حوزه ی شراکت راهبردی (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت