علیرضا پویا

 علیرضا پویا عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا پویا

Alireza Pouya

عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیکره بندی راهبردهای عملیات خدماتی در صنعت هتلداری ایران مورد مطالعه: هتلها و هتلآپارتمانهای شهرستان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 17
2 تاثیر تکنولوژی تولید برقابلیت های رقابتی تولید و بهبود عملکرد تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 2، شماره: 3
3 تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی کارکنان زن بر کسب پست های سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 12، شماره: 2
4 تاثیر شخصیت و سبک تصمیم گیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگی های شغلی (دریافت مقاله) روانشناسی نظامی دوره: 5، شماره: 18
5 خوشه بندی فروشگاه های آنلاین از نگاه تامین کننده با کمک بهینه یابی تعداد خوشه ها در الگوریتم دو مرحله ای SOM (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 43
6 شناسایی تواناسازها و توانمندیهای چابکی در صنعت خدمات هتلداری با مطالعه تطبیقی آن با بخش تولید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 36
7 قابلیت های پویای سازمانی و انعطاف پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 36
8 کاربرد مدل ارتباطی ان ال پی در صنعت سینما (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 3، شماره: 1
9 کاربردهای مدل ارتباطی انالپی درجهت تقویت نگرش مذهبی در افراد جامعه (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
10 کشف و تبیین خوشه های اعضای هیات علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
11 مبادله پیام با نگاهی به رویکرد قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 88
12 مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از ترکیب روش های تحلیل عاملی تاییدی، خوشه بندی و تکنیک PROMOTEE (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 37
13 مقایسه تطبیقی ساختار استراتژی های عمومی سازمان و ارائه یک ساختار جامع (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 37
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه بنچ مارکینگ برای کانالهای توزیع بانک با کمک DEA ( مطالعه موردی شعب بانک رفاه مشهد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
2 ارائه رویکرد ترکیبی SHANNON-PROMETHEE جهت انتخاب طرح چیدمان تجهیزات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
3 ارائه یک مدل اثر بخش مدیریت پاداش با بهره گیری از روش تاکسنومی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
4 ارایه ی مدلی برای طبقه بندی شرکت ها در بازارهای بورس و فرابورس با استفاده از تحلیل تشخیصی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
5 ارزیابی استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی با رویکرد شبیه سازی سیستم های پویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
6 ارزیابی کارایی کانالهای توزیع نوین بانکداری و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و رفاهی شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
7 الگوی ارتباطی قرآنی با توجه به گزاره های مدل ارتباطی ان ال پی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی
8 انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با استفاده از مدل تلفیقی AHP گروهی فازی و SHANNON (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در راستای اهداف استراتژیک و چشم انداز (مورد مطالعاتی: استانداری خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
10 بررسی اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین خون با استفاده از سیستم های پویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
11 بررسی رابطه علت و معلولی بین اهداف عملیاتی صنعت هتلداری مشهد با استفاده از روش DEMATEL (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
12 بررسی زنجیره سنی ارتقاء اعضاء هیات علمی به کمک پویاشناسی سیستم ها با تمرکز بر سیاست های ارتقا (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
13 بررسی عوامل موثر بر موجودی در زنجیره تامین لارج با رویکرد پویاشناسی سیستم ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
14 برنامه ریزی ظرفیت تولید و فروش در صنعت فولاد با رویکرد پویاشناسی سیستم ها (مطالعه موردی: محصول میلگرد، مجتمع فولاد خراسان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
15 بهبود فرآیند تدارکات در محیط پروژه محور (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
16 بهینه سازی مسئله غیرخطی جایگزینی تجهیزات با رویکرد برنامه ریزی پویای تقریبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)
17 تاکسونومی از استراتژی های عملیات بخش های بیمارستان های درمانی شهر مشهد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
18 تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک شهر مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
19 توسعه مدل QFD در تدوین استراتژی های تولید بر مبنای عملکرد اهداف رقابتی تولید (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
20 حل مسئله جایگزینی تجهیزات همراه محدودیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
21 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر چابکی زنجیرهی تامین مطالعه موردی: کارخانههای صنایع غذایی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
22 شناسایی فاکتورهای موفقیت پیادهسازی سیستم برنامهریزی یکپارچه منابع سازمانی ( ERP ) ویافتن روابط علت و معلولی و رتبهبندی آنها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
23 طراحی مدل ارزیابی عملکرد دپارتمان های فروشگاهی در هایپر ماکت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
24 طراحی مدل تعاملی روابط بین عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین با به کارگیری تکنیک دیمتل فازی مطالعه موردی: کارخانه های صنایع غذایی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
25 طراحی مدل دینامیکی تعیین سطح قیمت واحدهای مسکونی بخش خصوصی و بررسی سیاست های تاثیرگذار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
26 طراحی مدل ریاضی قطعی و فازی برنامه ریزی یکپارجه تولید و توزیع در زنجیره عرضه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
27 گروه بندی اهداف عملیاتی صنعت هتلداری مشهد با استفاده از ماتریس IPA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
28 گروه بندی بافت های فرسوده شهری استان خراسان رضوی با توجه به معیارهای توسعه یافتگی پایدار به روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
29 مدلسازی پویایی های سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید کارگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
30 مدلسازی موانع اجرای تفکر سیستمی در سازمانها با رویکرد ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
31 مروری بر مدل های بهینه سازی برنامه ریزی نیروی انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
32 مهندسی ذهن با تکنیک آنکورسازی در فیلم های سینمایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی