دکتر علیرضا پویا

دکتر علیرضا پویا استاد تمام، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علیرضا پویا

Dr. Alireza Pooya

استاد تمام، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Integrated Entropy/VIKOR Model for Customer Clustering in Targeted Marketing Model Design (Case Study: IoT Technology Services Companies) (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 6، شماره: 4
2 آسیب شناسی سطح تحلیل آزمودنی ها در تحقیق های پیمایشی: تحلیل مقاله های پیمایشی درمجله های منتخب مدیریت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 42
3 آینده نگاری صنعت بانکداری با بکارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 37
4 اخلاق حرفه ای در تکامل فرایندهای تولیدی؛ از تولید دستی تا انبوه (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 8، شماره: 1
5 ارائه مدل بیشینه تسخیر با محاسبه حدود پارامتر تعداد تسهیلات و درنظرگرفتن تابع هدف هزینه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 2
6 ارائه مدل پیش بین رعایت اخلاق پژوهش در بین دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 4
7 ارائه مدلی برای سیاست گذاری بودجه در برنامه های ارتباط دانشگاه با جامعه با رویکرد پویایی شناسی سیستم (موردمطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 1
8 ارائه یک مدل تصادفی جدید برای مکان یابی اسکان اضطراری پس از زلزله با استفاده از مدل مینیمم حداکثر زیان (نمونه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 2
9 ارایه الگوی داینامیکی اخبار جعلی در دوران شیوع کووید-۱۹ با توجه به مولفه های ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 5
10 ارایه چارچوبی برای ارزیابی و تکامل مدیریت کیفیت جامع با رویکرد پویایی شناسی سیستم های فازی (مورد مطالعه: شرکت تولیدی اخشان شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 11، شماره: 2
11 ارزیابی عملکرد با تلفیقی از مدل کارت امتیازی متوازن و روش بهترین- بدترین فازی مورد مطالعه: (شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 3
12 ارزیابی و خوشه بندی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایران بر اساس شاخص های ترافیکی وب سایت (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 1
13 انبارش و جانمایی اقلام انبار بااستفاده از فناوری گروهی و به کارگیری الگوریتم ابتکاری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 2
14 اهمیت سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران (رویکرد ترکیبی FISM_FANP) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 3
15 Designing an Ethical Targeted Marketing Model by Identifying Factors Affecting Customer Clustering (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 3، شماره: 3
16 Designing and validating an agile financial marketing capability model for the development of the health tourism industry after Covid-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 7، شماره: 4
17 بازنمود کژکارکردهای اخلاقیِ ارتباطات درون‌فردی موثر بر بالندگی استعدادهای سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
18 بخش بندی مشتریان صنعت بیمه با استفاده از الگوریتم خوشه بندی دو مرحله ای مقیاس پذیر (نمونه موردی شرکت بیمه البرز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 35، شماره: 2
19 بررسی اثر هوش معنوی بر عملکرد شغلی کارکنان بانک با نقش واسط نوآوری فردی (مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 15، شماره: 2
20 بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رضایت شغلی پرستاران و بهیاران (نقش واسطه ای تعارض کار - خانواده و تعهد سازمانی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 11، شماره: 4
21 بررسی عوامل موثر بر عملکرد شرکت های کوچک و بزرگ با توجه به ساختار حمل و نقل و مهارت های بازاریابی و تشخیص بهترین متغیرهای متمایزکننده آنها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 2
22 بکارگیری روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی، شبیه سازی مونت کارلو و پرامتی به منظور اولویت بندی و انتخاب بازار مناسب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 1
23 بکارگیری روش گسترش عملکرد کیفیت فازی برای طراحی محصول در صنعت فرش دستبافت (مورد مطالعه : شرکت فرش دستبافت شهرستان قوچان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 16، شماره: 37
24 به کارگیری رویکرد تلفیقی روش شناسی کیو و مهندسی کانسی در مرحله شناسایی خواسته های مشتریان و گروه بندی آن ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 3
25 به کارگیری شبکه های عصبی در فناوری گروهی و مقایسه با نتایج روش های خوشه بندی k میانگین، ضریب شباهت و آرایش رتبه ای (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 4
26 بهینه سازی چندهدفه مکان یابی تخصیص احداث نیروگاه های خورشیدی برای تامین تقاضای برق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 9، شماره: 1
27 پدیدارنگاری ارتباطات میان‌فردیِ مباین اخلاق، در تضییع استعدادهای سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 3
28 پویایی شناسی نظام برنامه ریزی نیروی انسانی برمبنای مدل معماری راهبردی منابع انسانی (موردمطالعه: شرکت تولیدی محصولات چوبی) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 4
29 پویایی شناسی نظام برنامه ریزی نیروی انسانی برمبنای مدل معماری راهبردی منابع انسانی (موردمطالعه: شرکت تولیدی محصولات چوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 4
30 پیش بینی تقاضا در سیستم های رزرواسیون دانشگاهی با هدف کاهش ضایعات مواد غذایی به کمک شبکه های عصبی با تابع خطای موزون (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 2
31 پیش بینی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از ترکیب تحلیل عاملی و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 2
32 پیش بینی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با رویکرد تلفیقی دیمتل فازی و روش میانگین وزنی فازی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 6، شماره: 4
33 پیکره بندی راهبردهای عملیات خدماتی در صنعت هتلداری ایران مورد مطالعه: هتلها و هتلآپارتمانهای شهرستان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 17
34 پیکره شناسی تصمیمات راهبرد تولید و اولویت های رقابتی در سیستم های تولیدی خطی (مطالعه موردی چندگانه) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 1
35 تاثیر آمادگی فناورانه مشتریان بانک بر رضایت با میانجی گری کیفیت و ارزش درک شده از خدمات، اعتماد مشتریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 25
36 تاثیر تکنولوژی تولید برقابلیت های رقابتی تولید و بهبود عملکرد تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 2، شماره: 3
37 تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی کارکنان زن بر کسب پست های سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 12، شماره: 2
38 تاثیر شخصیت و سبک تصمیم گیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگی های شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 5، شماره: 18
39 تاثیر مذاکرات هسته ای بر صنایع بورسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 90
40 تاکسنومی استراتژی های انتخاب تامین کننده و عملکرد کسب و کار آنها (مورد مطالعه: شرکتهای کاشی و سرامیک) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 20، شماره: 80
41 تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهه شغلی با استفاده از پژوهش طولی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 22
42 تحلیل نگرش و رفتار مشتریان شرکتی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 27
43 تعیین مقادیر بهینه خون ارسالی به بیمارستان های موجود در شبکه انتقال خون (مورد مطالعه: پایگاه انتقال خون شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 5، شماره: 3
44 توجیه‎پذیری پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه مدیران در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 5
45 توسعه نمودار آماری فرآیند فازی نسبت نقص ها برای کنترل مشخصه وصفی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 3
46 حل مسئله انتخاب تامین کننده با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی- ویکور (FDAHP-VIKOR) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 4، شماره: 4
47 خوشه بندی فروشگاه های آنلاین از نگاه تامین کننده با کمک بهینه یابی تعداد خوشه ها در الگوریتم دو مرحله ای SOM (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 43
48 سنجش عوامل موثر بر تمایز دانشگاه های برتر ایران و جهان در نظام رتبه بندی لیدن با استفاده از تحلیل تشخیصی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 8، شماره: 4
49 سیستمهای تولیدی در ایران و عملکرد کسب و کار آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 3، شماره: 1
50 شناسایی تواناسازها و توانمندیهای چابکی در صنعت خدمات هتلداری با مطالعه تطبیقی آن با بخش تولید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 36
51 شناسایی مهارتهای نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاری بیمارستان در سلسه مراتب سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 55
52 شناسایی ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 13، شماره: 1
53 طراحی الگویی جهت طبقه بندی اهداف و تعیین سناریوهای درگیری در مدیریت نبرد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 15، شماره: 60
54 طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون در دپارتمان های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده های سلسله مراتبی موزون (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 8، شماره: 4
55 طراحی مدل انتظارات مشتریان ایرانی در راستای رشد و توسعه پلتفرم با رویکرد شبیه سازی عامل بنیان(مطالعه موردی: اینستاگرام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 38
56 طراحی مدل انتظارات مشتریان در راستای رشد و توسعه پلتفرم (مطالعه موردی: اینستاگرام) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 4، شماره: 3
57 طراحی مدل بهینه یابی و سیستم پشتیبان تصمیم تعیین ظرفیت تعداد انواع وسایل حمل و نقل عمومی خطوط اتوبوسرانی شهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 18، شماره: 3
58 طراحی مدل پویای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانک (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 4
59 طراحی مدل تصمیمگیری فازی برای مساله انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با توسعه فازی روش PSI (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 1
60 طراحی مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مولفه های اصلی به منظور بهبود ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی دانشگاه (مورد مطالعه: گروه های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 2
61 طراحی مدل تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت انتخاب طرح جانمایی تسهیلات (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 2
62 طراحی مدلی پویا برای انتخاب سناریوی مناسب سطح ذخیره احتیاطی در سیستم MRP: شرکت تولیدی مشهد پانل بارثاوا (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 3، شماره: 4
63 طراحی مدلی تلفیقی برای خوشه بندی اقلام انبار و تخصیص آنها به محل انبارش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 20، شماره: 66
64 طراحی نمودار کنترل T۲ هتلینگ با استفاده از خوشه بندی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 37، شماره: 1
65 طراحی و تبیین الگویی مبتنی بر تحلیل تشخیصی چندمتغیری به منظور پیش بینی چابکی شرکت ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 2
66 طراحی یک شبکه زنجیره تامین بنزین پایدار و تاب آور تحت شرایط عدم قطعیت اختلال (مطالعه موردی: شبکه زنجیره تامین بنزین استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 1
67 قابلیت های پویای سازمانی و انعطاف پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 36
68 کشف و تبیین خوشه های اعضای هیات علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
69 گونه شناسی استراتژی های تولید در ایران و معرفی ابعاد متمایزکننده آن (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 1
70 مبادله پیام با نگاهی به رویکرد قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 88
71 مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از ترکیب روش های تحلیل عاملی تاییدی، خوشه بندی و تکنیک PROMOTEE (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 37
72 مطالعه طولی الگوی تغییرات گونه های استراتژی تولید در شرکتهای تولیدی ایران در افق ۱۳۸۸-۱۳۹۴ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 2
73 مطالعه عوامل موثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمان های پروژه محور و روابط میان آنها (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 2
74 مقایسه تطبیقی ساختار استراتژی های عمومی سازمان و ارائه یک ساختار جامع (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 37
75 نوع شناسی شاخص های ارزیابی عملکرد منابع انسانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان فارس) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 8، شماره: 31
76 نوع شناسی علل پدیده پافشاری بر تصمیمات در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 6، شماره: 1
77 نوع شناسی مصرف‎کنندگان پوشاک برند بر اساس سبک تصمیم‎گیری خرید (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 2
78 ویژگی ها و رفتار مصرف کننده و تاثیر آن بر خرید آنی (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessing the effect of 3D-Printing on the economic pillar of sustainability: A causal loop model (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
2 ارائه بنچ مارکینگ برای کانالهای توزیع بانک با کمک DEA ( مطالعه موردی شعب بانک رفاه مشهد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
3 ارائه رویکرد ترکیبی SHANNON-PROMETHEE جهت انتخاب طرح چیدمان تجهیزات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
4 ارائه مدل علی حلقوی بهبود متوسط خاموشی هر مشترک در سال برای شرکت های توزیع برق در بستر پویایی شناسی سیستم ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
5 ارائه یک مدل اثر بخش مدیریت پاداش با بهره گیری از روش تاکسنومی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
6 ارایه ی مدلی برای طبقه بندی شرکت ها در بازارهای بورس و فرابورس با استفاده از تحلیل تشخیصی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
7 ارزیابی استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی با رویکرد شبیه سازی سیستم های پویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
8 ارزیابی کارایی کانالهای توزیع نوین بانکداری و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و رفاهی شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
9 انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با استفاده از مدل تلفیقی AHP گروهی فازی و SHANNON (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در راستای اهداف استراتژیک و چشم انداز (مورد مطالعاتی: استانداری خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
11 Designing A Knowledge- Based System For Marketing Strategy: A DEA Approach (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
12 Modeling pricing and inventory control for perishable agricultural items under return to manufacture (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند
13 بررسی اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین خون با استفاده از سیستم های پویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
14 بررسی تاثیر رهبری راهبردی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی انعطاف پذیری راهبردی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
15 بررسی تاثیر رهبری راهبردی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی دوسوتوانی نوآوری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
16 بررسی تاثیر رهبری راهبردی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی سرمایه انسانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
17 بررسی رابطه علت و معلولی بین اهداف عملیاتی صنعت هتلداری مشهد با استفاده از روش DEMATEL (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
18 بررسی زنجیره سنی ارتقاء اعضاء هیات علمی به کمک پویاشناسی سیستم ها با تمرکز بر سیاست های ارتقا (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
19 بررسی سیستمی عوامل موثر بر افزایش سهم اتوبوسرانی در حمل و نقل عمومی به کمک پویایی شناسی کیفی سیستم ها (مورد مطالعه کلانشهر مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی
20 بررسی عوامل موثر بر موجودی در زنجیره تامین لارج با رویکرد پویاشناسی سیستم ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
21 برنامه ریزی ظرفیت تولید و فروش در صنعت فولاد با رویکرد پویاشناسی سیستم ها (مطالعه موردی: محصول میلگرد، مجتمع فولاد خراسان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
22 بهبود فرآیند تدارکات در محیط پروژه محور (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
23 بهینه سازی مسئله غیرخطی جایگزینی تجهیزات با رویکرد برنامه ریزی پویای تقریبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)
24 تاثیر رفتار عجین سازی دانشجویان بر تصویر برند دانشگاه با نقش واسط هم آفرینی ارزش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
25 تاکسونومی از استراتژی های عملیات بخش های بیمارستان های درمانی شهر مشهد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
26 تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک شهر مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
27 تجزیه و تحلیل معیارهای مدل تعالی سازمان طیب با رویکرد ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل
28 توسعه پایدار و بهبود موازنه زمان- هزینه- کیفیت پروژه های عمران شهریبا در نظر گرفتن عامل محیط زیست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
29 توسعه مدل QFD در تدوین استراتژی های تولید بر مبنای عملکرد اهداف رقابتی تولید (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
30 حل مسئله جایگزینی تجهیزات همراه محدودیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
31 سیاست گذاری تغییر ظرفیت تجهیزات بیمارستانی برای بهبود جریان بیمار با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی
32 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر چابکی زنجیرهی تامین مطالعه موردی: کارخانههای صنایع غذایی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
33 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر جذابیت مترو در حمل و نقل عمومی از سفرهای درون شهری و افزایش سهم آن با استفاده از پویایی شناسی سیستم ها (مورد مطالعه: سازمان حمل و نقل ریلی درون شهری مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
34 شناسایی فاکتورهای موفقیت پیادهسازی سیستم برنامهریزی یکپارچه منابع سازمانی ( ERP ) ویافتن روابط علت و معلولی و رتبهبندی آنها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
35 طراحی مدل ارزیابی عملکرد دپارتمان های فروشگاهی در هایپر ماکت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
36 طراحی مدل تعاملی روابط بین عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین با به کارگیری تکنیک دیمتل فازی مطالعه موردی: کارخانه های صنایع غذایی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
37 طراحی مدل تلفیقی خوشه بندی-تخصیص به منظور خوشه بندی عملکردی کارکنان و تخصیص بسته های آموزشی ضمن خدمت به آنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل
38 طراحی مدل دینامیکی به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار در کاهش سهم حمل ونقل همگانی از سفرهای شهری (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
39 طراحی مدل دینامیکی تعیین سطح قیمت واحدهای مسکونی بخش خصوصی و بررسی سیاست های تاثیرگذار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
40 طراحی مدل ریاضی قطعی و فازی برنامه ریزی یکپارجه تولید و توزیع در زنجیره عرضه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
41 طراحی مدل واسطه گری در نظام نوآوری فناورانه صنایع دفاعی با روش مدل سازی ساختاری تفسیری فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل
42 طراحی و زیبایی بالانس خط مونتاژ,همراه با انتخاب تجهیزات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
43 علل نیاز به چابکی قابلیت های بازاریابی درصنعت گردشگری سلامت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی بازاریابی گردشگری سلامت
44 گروه بندی اهداف عملیاتی صنعت هتلداری مشهد با استفاده از ماتریس IPA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
45 گروه بندی بافت های فرسوده شهری استان خراسان رضوی با توجه به معیارهای توسعه یافتگی پایدار به روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
46 مدلسازی پویایی های سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید کارگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
47 مدلسازی سفارش دهی محصولات کشاورزی فاسدشدنی با در نظر گرفتن تورم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند
48 مدلسازی علی و حلقوی پویایی های سیستم جهت افزایش سهم اتوبوسرانی در حمل ونقل عمومی از سفرهای شهری در کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
49 مدلسازی موانع اجرای تفکر سیستمی در سازمانها با رویکرد ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
50 مروری بر مدل های بهینه سازی برنامه ریزی نیروی انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه