سیدحسن صالح نژاد

 سیدحسن صالح نژاد استادیار

سیدحسن صالح نژاد

Seyedhasan Salehnezhad

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت Q توبین در ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 3، شماره: 1
2 پیش بینی مدیریت سود مبتنی بر مدل جونز تعدیل شده با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ا ثر مالکیت عمومی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
2 اثر حاکمیت شرکتی بر سرمایه گذاری شرکت ها و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
3 بررسی اثر محدودیت های مالی بر فرصت های سرمایه گذاری سال آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
4 بررسی ارتباط بین بازده مقطعی با عوامل ریسک: :شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
5 بررسی تاثیر محدودیت های مالی بر رابطه هزینه های نمایندگی و ناکارآمدی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
6 بررسی تکنیک های پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس بر پایه هوش مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
7 بررسی رابطه بین اهرم مالی و مالکیت مدیریتی با هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری
8 بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و پاداش هییت مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
9 بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی، اثربخشی کمیته های حسابرسی و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
10 بررسی رابطه بین نسبت بدهی ها و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
11 بررسی رابطه گرایش های احساسی سرمایه گذاران و کیفیت حسابرسی در سطح بازار (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی
12 بررسی رابطه میان ضعف کنترل داخلی و خطرسقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
13 بررسی رابطه میان مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و محدودیت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
14 بررسی قدرت توضیحی سود برای بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
15 بررسی محتوای اطلاعاتی سرمایه انسانی در تبیین ارزش شرکت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
16 بررسی، سنجش کارایی بانکانصار با استفاده از شاخصهای مربوطه در جهتتجهیز منابع در مقایسه با سایر بانکها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
17 جریانات نقدی آزاد، توانایی مدیران و عملکرد شرکت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
18 رابطه بین حاکمیت شرکتی و معامله با اشخاص وابسته در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
19 عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
20 گرایش های احساسی سرمایه گذاران و کیفیت حسابرسی در سطح شرکت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
21 مطالعه الگوهای رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
22 مطالعه تجربی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی