دکتر علی اکبر پورفتح اله

دکتر علی اکبر پورفتح اله استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی اکبر پورفتح اله

Dr. Ali Akbar Pourfathollah

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط پلی مرفیسم های موجود در ناحیه ۸۷۴+ ژن IFN-Gama با عفونت نهفته هپاتیت B (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 12، شماره: 1
2 Evaluation of Relation between IL-۴ and IFN-y Polymorphisms and Type ۲ Diabetes (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
3 Induction of Tolerogenic Murine Dendritic Cells by Downregulating the Co-stimulatory Molecule of CD۴۰ Using Lentivirus Vector (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 22، شماره: 94
4 Long-term Effects of Regular Whole Blood Donation on Peripheral Blood CD۳۴+ Cells Population with using Leukoreduction Filters (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 17، شماره: 3
5 Noninvasive Fetal Sex Determination by Real-Time PCR and TaqMan Probes (دریافت مقاله) مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دوره: 9، شماره: 3
6 Polymorphisms within Exon ۹, But Not Intron ۸, of the Vitamin D Receptor Gene Are Associated with Asthma (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 14، شماره: 3
7 Relation of Interleukine-۴ (C-۵۸۹T) and Interferon-gamma (A+۸۷۴T) Allele polymorphism with Asthma (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 16، شماره: 63
8 بررسی تعداد سلول های تولیدکننده اینترفرون در مبتلایان به عفونت توام ویروس نقص ایمنی انسان و هپاتیت G (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 1
9 بررسی همبستگی تعداد سلول های دندریتیک پلاسماسیتوییدی با تعداد سلول های لمفوسیت +CD4 و +CD8 در خون مبتلایان به ویروس نقص ایمنی انسان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 13، شماره: 2
10 راوا نی ی عفونت فعال با ویروس هپاتیت G در مبتلایان به ویروس نقص ایمنی انسان در تهران (1384) (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Concanavalin A Partial purification of RhoD Antigen (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
2 In vivo evaluation of response to oxidative stress induced by Hydroxyurea in β-thalassemia major patients (دریافت مقاله) هجدهمین دوره کنگره انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی
3 سیاست ها، راهبردها و موفقیت های برنامه سلامت خون در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد)