احمد بخشی

 احمد بخشی استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

احمد بخشی

Ahmad Bakhshi

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of the Conceptual Context of China’s Economic Rise (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
2 Tourism in the Lut Desert and Regional sustainable development (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
3 بررسی تاثیرات دولت های شکننده بر امنیت منطقه ای و بین الملل مطالعه موردی افغانستان و امنیت غرب آسیا (دریافت مقاله) همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز
4 بررسی نقش و رابطه توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی کشور (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
5 تحریم های پسابرجامی و لزوم گسترش فرهنگ دانشگاهی با تاکید بر جایگزینی فضای مجازی بجای کاغذ در تحقیقات درسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
6 جستاری در رابطه دو سویه ژئو توریسم و ژئو کالچریسم؛ مطالعه موردی: کویر لوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
7 گردشگری بیابان لوت و توسعه پایدارمنطقه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
8 گردشگری و اقتصاد سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
9 مدرسه شوکتیه؛ خاستگاه تکوینی فرهنگ دانشگاهی بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
10 نواحی مرزی توسعه و پدافندغیرعامل مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
11 وقف در قرآن و سنت و نقش آن درتوسعه علمی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی