مرتضی موسی خانی

 مرتضی موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

مرتضی موسی خانی

Morteza Mosakhani

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل تجاری سازی ایده های کارآفرینانه در مراکز رشد (مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
2 ارایه الگویی به منظور سنجش الزامات اجرای پروژه ERP (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 19
3 ارایه الگویی به منظور سنجش میزان آمادگی مدیران برای اجرای نظام ارزیابی عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 10
4 بررسی رابطه بین تونمندسازی کارکنان و تحقق بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 3، شماره: 7
5 بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات در بنگاه های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان قزوین- با رویکرد MADM (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 7، شماره: 23
6 بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات در بنگاه های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان قزوین-با رویکرد MADM (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1394، شماره: 23
7 بررسی و تجزیه و تحلیل اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان ( مطالعه موردی: شرکت تولیدی والا قطعه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 3، شماره: 6
8 برنامه ریزی راهبردی بر پایه تحلیل کارکردی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 25
9 برنامه ریزی راهبردی بر پایه تحلیل کارکردی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1395، شماره: 25
10 بین المللی سازی در خانه ، راهبردی نوین برای توسعه و رونق کسب و کارهای گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 2، شماره: 2
11 تحلیل محتوای ریشه های فساد در بخش دولتی جوامع درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1397، شماره: 34
12 تدوین و ارائه چارچوبی مفهومی با هدف همسویی استراتژی منابع انسانی و فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
13 تدوین و ارائه چارچوبی مفهومی با هدف همسویی استراتژی منابع انسانی و فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
14 ترکیب روش دلفی و آنتروپی شانون برای مقابله با فساد اداری با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 44
15 شناسایی استراتژی های منابع انسانیQIAU با رویکرد SRP (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 5، شماره: 12
16 شناسایی و اعتبارسنجی پیشایندها و پیامدهای پذیرش زنجیره ی بلوکی در بازارهای مالی ایران با رویکرد فازی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 42
17 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی با استفاده از تکنیک های MADM (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 5، شماره: 15
18 طراحی الگوی ارزش های رقابتی اخلاقی برای مدیران نظام اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری دوره: 12، شماره: 1
19 عوامل موثر بر ارزش ویژه برند دانشگاه ( مورد مطالعه : دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1397، شماره: 35
20 عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 28، شماره: 92
21 مطالعه عناصر ساختاری الگوی مدیریت شهری تهران در حوزه های شش گانه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 6
22 موانع و تسهیل کننده های برنامه ها و راهبردهای پیشگیرانه از خطاهای پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 3، شماره: 2
23 یادگیری الگوی پیشگامی و سازگار پذیری تاب آوری شناختی مبتنی بر دانش بومی کارآفرینان ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 4، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی طرح تکریم ارباب رجوع رویکرد مدیریت عملکرد یا ارزیابی عملکرد (مطالعه موردی: ارزیابی در دستگاه های اجرایی استان قزوین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
2 آنالیز SWOT نظام ارزشیابی سالیانه سراسری نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش خودرو در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
3 ارائه مدل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک، جهت کسب مزیت رقابتی در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
4 ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
5 ارایه الگوی برای ارزیابی آمادگی سازمان های دولتی برای پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندها BPR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
6 ارتباط استراتژی چابکی و ابعاد سازماندهی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
7 ارزیابی فرآیندهای مدیریت فن آوری اطلاعات بر اساس چارچوب COBIT با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 ارزیابی فرایندهای مدیریت فناوری اطلاعات براساس چارچوب COBIT با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی GFAHP (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
9 استفاده از مدل Servequal در عبور از گذرگاه تغییر در بکارگیری از فناوری اطلاعات در تبدیل Organization به Lean Enterprise (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
10 بررسی استراتژیک ارتقا کیفیت زندگی کاری و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان(مطالعه موردی:شرکت مهندسی و ساخت نارگان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
11 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
12 بررسی تاثیر عدالت ادراک شده سازمانی بر نشاط کارکنان و رفتارهای ضدتولیدی (مطالعه موردی کارکنان شرکت آراشیمی ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
13 بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و رضایت ارباب رجوع در دادگستری شهرستان رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
14 بررسی رابطه میان جهتگیری استراتژیک و میزان بازارگرایی در شرکت شهرکهای صنعتی کرج (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
15 بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
16 بررسی نقش میانجی ارزش ویژه برند، کارایی وبسایت و رضایت مشتری بر رابطه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی و وفاداری مشتری در بانک کارآفرین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
17 تاثیر کارآفرین محوری بر برند سازی در صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
18 تاثیر کارآفرین محوری بر رشد کسب وکار در صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
19 شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی آمادگی الکترونیکی بیمارستان های دولتی رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
20 طراحی فرآیند سیستماتیک یه منظور پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS تحقیق تجربی در سازمانهای ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
21 طراحی مدل نقش مدیریت دانش در کاهش حوادث شغلی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب - اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز
22 مدلی پویا برای بررسی پایداری بلندمدت درآمدهای شهرداری ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
23 مدیریت دانش و نقش آن در توسعه بهره وری سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
24 مفهوم نوآورنه پلیس الکترونیک در کسب و کارهای آنی و تاثیر آن بر فروش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
25 موانع و چالشهای فراروی بهره وری سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
26 نقش استراتژی های حمایتی دولت در توسعه کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان حوزه فاوا در ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
27 نقش سیستم مدیریت ایمنی وفرآیند(P.S.M) در چابک سازی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب- اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز
28 نقش صنعت گردشگری الکترونیک در توسعه جوامع روستایی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای صنعت توریسم