دکتر کاظم خرم دل

دکتر کاظم خرم دل استادیار گروه روان شناسی

دکتر کاظم خرم دل

Dr. Kazem Khorramdel

استادیار گروه روان شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Relationship between Interpersonal Psychological Theory of Suicide Constructs (Loneliness, Perceived Social Support, Thwarted Belongingness and Burdensomeness) and Suicidal Behavior among Iranian Students (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 4، شماره: 2
2 مروری بر تحقیقات حیطه ژنتیک رفتاری اختلال وسواس ذخیره کردن ( سبب شناسی، توارث پذیری، شیوع و تفاوت جنسیتی) (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ترجیحات همسر گزینی دریک نمونه ایرانی یک پژوهش کمی مبتنی بر رویکرد روان شناسی تکاملی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان
2 تفاوت جنسیت و تاهل در سبک های هفتگانه ی تکاملی و سلامت روان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
3 سبک زندگی تکاملی و سلامت روان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
4 سنجش شیوع شدت علائم عملکرد جنسی و مهم ترین استراتژی های مقابله با سندرم پیش از در بین زنان شهر شیراز PMS قاعدگی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان
5 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خیانت زناشویی (یک مطالعه دلفی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی و علوم تربیتی و روانشناسی
6 شیوع شناسی و رتبه بندی مهمترین رفتارهای پرخطر دختران نوجوان شهر شیراز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
7 گزارش روند تشخیص و مداخلات درمانی یک مورد اختلال خوابگردی همراه با خشونت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
8 مدلیابی معادلات ساختاری عوامل مؤثر در افزایش انگیزه تحصیلی دانشجویاندانشکده سما شهر آستارا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
9 مقایسه استفاده از مکانیزم های دفاعی در دختران در معرض اختلال خوردن و دختران عادی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
10 نوروسایکولوژی، رفتارهای مذهبی و معناداری زندگی (دریافت مقاله) همایش ملی معناداری زندگی
11 همه گیرشناسی صفات اختلال شخصیت مرزی و برخی از همبسته های آن در بین نوجوانان شهرشیراز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی