دکتر امیرحسین محمودی

دکتر امیرحسین محمودی

دکتر امیرحسین محمودی

Dr. Amirhossein Mahmoodi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی فرآیندآمادگی دانشگاه ها برای استقرار اعتباربخشی آموزشی موسسات و مراکز آموزشی درمانی(یک پژوهش کیفی) (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 19، شماره: 82
2 ارائه الگوی اجرایی ارتقاء سطح مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 17، شماره: 1
3 ارائه الگوی سواد اطلاعاتی برای دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 15، شماره: 3
4 ارائه الگوی مدیریت بهره وری اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 1
5 ارائه مدل آموزش دندانپزشکی بیمار محور با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 5
6 الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای (با استفاده از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد نوظهور) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 3
7 بررسی شایستگی های حرفه ای مدیران گروه های آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 25، شماره: 1
8 تدوین استانداردهای عملکرد اعضای هیات علمی و ارائه الگوی مناسب مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی دوره: 1، شماره: 4
9 تدوین و مطالعه اثربخشی بسته آموزشی مقابله با استرس شغلی کادر پرواز (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 8، شماره: 1
10 چالش های تغییر نظام آموزش دندانپزشکی کشور: تهدید یا فرصت (یک مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 29، شماره: 4
11 شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های ارتقاء مهارتهای مدیریتی مدیران شرکت مترو در قالب یک الگوی مفهومی و پارادایمی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 2
12 شناسایی مولفه های رهبری خلاق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 2
13 شناسایی و بررسی منابع قدرت نرم آموزش عالی مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور و ارائه الگو (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 27، شماره: 103
14 طراحی الگوی اجرایی مهارتهای مدیریتی مدیران با استفاده از روش آمیخته تشریحی به عنوان یک حوزه مطالعاتی مدیریتی در مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 8، شماره: 1
15 طراحی الگوی توسعه مهارت های مدیریتی مدیران با روش نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری تهران) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 4
16 طراحی الگوی توسعه مهارتهای مدیریتی مدیران با روش داده بنیادبه عنوانیک حوزه مطالعاتی مدیریتی در مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 3
17 طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 21، شماره: 84
18 منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در آموزش عالی مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 8، شماره: 17
19 نگاهی تحلیلی به رابطه روش تعامل آموزشی با ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 10، شماره: 4
20 نیازسنجی مهارت های مدیریتی اعضای هئیت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری تهران با رویکرد نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استانداردسازی عملکرد مدیران آموزشی دوره متوسطه شهر تهران و ارائه الگوی مناسب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
2 امکان سنجی استقرار نظام مدیریت دانش از دیدگاه اساتید و کارکنان دانشکده فنی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
3 بررسی ابعاد و مولفه های روابط انسانی سالم در سازمانهای آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
4 بررسی چگونگی بهره مندی از منابع قدرت نرم آموزش عالی در افزایش امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی امنیت اقتدار و پیشرفت
5 بررسی رابطه مولفه های مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از دیدگاه کارکنان شاغل در اداره کل کمیته امداد استان البرز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
6 بررسی میزان تحقق اهداف طرح هوشمندسازی مدارس از دیدگاه مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی
7 بررسی وضعیت موجود به کارگیری سبک رهبری عدم مداخله گراز دیدگاه مدیران و معلمان دبیرستان های متوسطه ی دوره ی دوم دخترانه ی دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
8 بررسی وضعیت موجود به کارگیری سبک های رهبری تحولی، تبادلی از دیدگاه مدیران و معلمان دبیرستان های متوسطه ی دوره ی دوم دخترانه ی دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
9 تعیین رابطه بین فرهنگ آموزشی رهبری آموزشی بانشاط یادگیری مبتنی برمیانجی گری توانایی یادگیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
10 مبانی نظری قدرت نرم انقلاب اسلامی، آموزش عالی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی امنیت اقتدار و پیشرفت