پروفسور عبدالکریم بهنیا

پروفسور عبدالکریم بهنیا استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
  (پدر علم قنات ایران)

پروفسور عبدالکریم بهنیا

Prof. Abdolkarim behnia

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز (پدر علم قنات ایران)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 4
2 بررسی اثر رطوبت های قبلی خاک بر مقادیر رواناب و رسوب با استفاده از باران شبیه سازی شده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 4
3 بررسی نظریه خاستگاه قنات در ایران (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 19، شماره: 2
4 پایش و پیش بینی خشکسالی استان خوزستان با استفاده از شاخص خشکسالی SPI و زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 3
5 تاثیر پدیده جزیره گرمایی بر تغییر اقلیم محلی درکلان شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 34، شماره: 1
6 تخمین تبخیر- تعرق پوشش جنگلی بلوط با استفاده از الگوریتم سبال در منطقه رباط ماهیدشت کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 29، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب مورد نیاز برای آبیاری اراضی دشت سیستان و مقایسه آن با حق آبه ایران از رودخانه هیرمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
2 آستردهی شیمیایی جداره کانالها با استفاده از نمکهای سدیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
3 اثر نسبت های متفاوت امونیم بهنیترات برتجمع نیترات ، رشد و عملکرد در چهار رقم توت فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
4 ارزیابی کیفی آب رودخانه سیمره برای مصارف کشاورزی دربازه لومار - دره شهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 ارزیابی کیفی آب رودخانه کنجانچم برای مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
6 ارزیابی کیفی رودخانه کشکان بری مصارف آبیاری اراضی کشاورزی با کمک GIS (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
7 ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی مناطق مرکزی کرمانشاه برای مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
8 ارزیابی مدل HEC-1 در حوزه آبریز ماسوله رودخان واقع در غرب گیلان (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
9 HISTORY OF WATER MANAGEMENT IN ANCIENT IRAN (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
10 برآورد احتمالات خشکسالی (ترسالی) با استفاده از زنجیر مارکوف (مطالعه موردی:اهواز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
11 بررسی اثر بارش بر میزان رسوب در فصول مختلف مطالعه موردی حوضه آبخیز کارون زیر حوضه رود زرد (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 بررسی اثر بارش بر میزان رواناب در فصول مختلف مطالعه موردی حوضه آبخیز کارون زیر حوضه رود زرد (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی کمّی تغییرات ریخت شناسی ( مرفولوژیک ) رودخانه کرخه با استفاده ازمقاطع برداشت شده و تصاویرماهواره ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
14 بررسی کیفیت آب رودخانه زهره و تاثیر سازندهی زمین شناسی برآن (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 بهینه سازی انرژی مصرفی برای پمپاژ آب درتلمبه خانه های غیرمکانیزه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
16 بهینه سازی مصرف انرژی در سیستمهای پمپاژ بزرگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
17 پتانسیل یابی انرژی باد و کاربرد آن در مکان یابی نیروگاه بادی در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
18 تاثیر شوری آب زیرزمینی برروی شوری زهآب زهکشهای زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
19 تحلیل روند تغییرات بارندگی سالانه و فصلی در طی نیم قرن گذشته در جنوب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
20 تحلیل سیلاب های حوضه آبریز میانی کارون (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
21 تخمین احتمالات سیل های سالانه رودخانه کارون با استفاده از سری فوریه (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
22 تدوین مدل بهینه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت نجف آباد اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
23 تعیین الگوی توزیع زمانی بارندگی(مطالعه موردی: ایستگاه باران نگار ایدنک) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
24 تعیین رابطه بهینه بین ظرفیت جدا سازی ذرات خاک و پارامترهای هیدرولیکی جریان دریک نمونه از خاک های سیلتی-لوم: مطالعه موردی، لامرد-فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
25 تعیین میزان تاثیر آب باران نفوذی به شبکه های فاضلاب شهری و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
26 تغییر پذیری فضایی و زمانی وقوع خشکسالی (مطالعه موردی استان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
27 رابطه بارندگی های روزانه و بارندگی های با تداوم بیش از یک روز در حوضه جنوب غربی زاگرس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
28 رابطه بین پدیده النینو- نوسانات جنوبی (ENSO) و خشکسالی در جنوب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
29 رابطه دبی رسوب و پارامترهای هیدرولیکی در بازه های رودخانه های کوهستانی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
30 راندمان کل آبیاری شبکه دز در سال زراعی 73-1372 (دریافت مقاله) دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
31 روش جدید جهت برنامه ریزی و کنترل پروژه های مطالعاتی آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
32 ضرورت رسم منحنیهای تراز آ بهای زیرزمینی به وسیله روش دستی همراه با رو شهای رایان های (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
33 کاربرد روشهای کریگر، دیکن و روش هیدروگراف مصنوعی SCS در تخمین دبی اوج سیلاب حوضه آبخیز برناج کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
34 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در هیدرولوژی حوضههای آبریزمطالعه موردی : زیر حوضه ایدنک در حوضه آبریز رودخانه مارون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
35 کاربرد ماتریس های ICOLD و LEOPOLD در ارزیابی زیست محیطی احداث سد (سد جنگ آباد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
36 کاربرد مدل یک بعدی واسنجی شده (HEC-RAS) در محاسبات پروفیل سطح آب رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه چرداول- بازه چناره) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
37 مسائل و مشکلات رودخانه های مرزی در ایران و راه حلهای پیشنهادی  مطالعه موردی: رودخانه هیرمند (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
38 مسائل و مشکلات گلخانه های موجوددر استان خوزستان و راه حلهای پیشنهادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
39 مقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی با نتایج مدل های ریاضی یک بعدی و دوبعدی در بازه رودخانه نازلو (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
40 مقایسه روش های درون یابی مکانی در پهنه بندی شدت های خشکسالی بر اساس شاخصDPIمطالعه موردی : استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
41 نوآوری ها در فن قنات سازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
42 واسنجی و ارزیابی مدل HEC–HMS در حوضه آبریز رودزرد (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه