حمید عبادی

 حمید عبادی

حمید عبادی

Hamid Ebadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد ارتفاع درختان جنگل با استفاده از مد DCP داده­ های Compact PolInSAR (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 111
2 بکارگیری اطلاعات متنی جهت آشکارسازی نظارت نشده تغییرات از تصاویر ماهواره ای چندزمانه SAR مبتنی بر ادغام خوشه بندی و مدل سطوح همتراز (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 4، شماره: 1
3 بهبود تخمین ارتفاع جنگل به کمک بهینه سازی ماتریس پراکنشبه روش تغییر پایه پلاریزاسیونمطالعه موردی: جنگل های شمالی سوید (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 101
4 بهبود شناسایی تغییرات در مناطق شهری با انتخاب ویژگیهای طیفی ومکانی بهینه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 96
5 شناسایی خودرو در تصاویر UAV با استفاده از الگوریتم SIFT با رویکرد خوشه بندی عوارض موضعی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 110
6 شناسایی و استخراج خودکار فرودگاه در تک تصویر رادار با روزنه مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی اتوماتیک تغییرات در تصاویر ماهوارهایی چندزمانه با مقایسه تکنیکهای خوشهبندی و حدآستانهگذاری فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
2 آشکارسازی رگ های زیرپوستی با استفاده از مدل سازی سه بعدی با کمک دوربین میکرولنز مادون قرمز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
3 آشکارسازی لبه با استفاده از شبکه عصبی بهینه سازی شده توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
4 ارائه روشی جدید جهت بهبود نتایج طبقه بندی حاصل از مدهای Compact پلاریمتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
5 ارزیابی آلگوریتمهای کوتاهترین مسیر با تأکید بر آلگوریتم Dijkstra و کاربردهای آن در GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 82
6 ارزیابی الگوریتم های PCAوKPCA در تشخیص چهره انسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
7 ارزیابی تکنیک های آشکارسازی تغییرات شی گرا در تصاویر چند زمانه با قدرت تفکیک مکانی بالا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
8 ارزیابی روش های بهینه سازی فرا ابتکاری به منظور اتوماسیون در روند انتخاب ویژگی و تعیین پارامترهای طبقه بندی تصاویر هوایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
9 ارزیابی روش های فتوگرامتری برد کوتاه و لیزر اسکنینگ در تولید مدل سه بعدی از اشیای باستانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
10 ارزیابی عملکرد الگوریتم های مختلف برای فیلترینگ زمین در مناطق شهری از تصاویر با حد تفکیک بالا (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
11 ارزیابی کارایی مدل­های snake در استخراج اتوماتیک ساختمان و بهبود مدل GVF انتخاب شده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 ارزیابی مدلسازی سه بعدی با استفاده از تصاویر پزشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
13 ارزیابی معیارهای مختلف استخراج گوشه مبتنی بر شدت روشنایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
14 ارزیابی میزان تاثیر ویژگیهای بافتی مختلف در طبقه بندی تصاویر با قدرت تفکیک بالا (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
15 استخراج اتوماتیک ساختمان از تصاویر هوایی با قدرت تفکیک بالا با استفاده از مدل snake (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
16 استخراج اتوماتیک شبکه راه از تصاویر ماهوارهای با استفاده از الگوریتم ژنتیک و آنالیزهای کلاسه - بندی تصویر (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
17 استخراج اتوماتیک مرز اراضی در مناطق غیر شهری از تصاویر رقومی با استفاده از الگوریتم منحنی فعال (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
18 استخراج سایه ساختمان از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا با تلفیق اطلاعات لبه و جهت عوارض نقطه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
19 استخراج موقعیت ساختمانها از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا بر مبنای اطلاعات هندسی و سایه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
20 استفاده از ویژگی های طیفی و مکانی در شناسایی تغییرات مناطق شهری مبتنی بر تصاویر سنجش از دور چند زمانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
21 انتخاب ویژگی مبتنی بر روش آدابوست به منظور طبقه بندی پوشش اراضی شهری در تصاویر با حد تفکیک مکانی بالا (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
22 بازسازی نیمه اتوماتیک ساختمان های مستطیل شکل با استفاده ازمدل Balloon Snake و شکل مرجع (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
23 بررسی تحلیلی روشهای بازسازی مدل سه بعدی ساختمان با استفاده ازداده های سنجش ازدور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی تحلیلی مسائل و مشکلات صنعت ژئوماتیک در جذب کارشناسان این رشته در ایران و ارائه راهکارهای مناسب (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
25 بررسی عملکرد الگوریتم های بهینه سازی در طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان در تصاویر سنجش ازدور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
26 بررسی قابلیتهای سیستمهای مدیریت پایگاه داده GIS بمنظور تلفیق با سیستمهای فتوگرامتری (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
27 بررسی و ارزیابی الگوریتم های استخراج و توصیف عوارض موضعی در کاربردهای فتوگرامتری و سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
28 بررسی و ارزیابی الگوریتم های بهنگام رسانی آنی و هوشمند داده های مکانی در GIS های شهری با استفاده از داده های GPS (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
29 بررسی و ارزیابی تحلیلی روشهای استخراج راه از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بررسی و ارزیابی تکنیک های شناسایی تغییرات در تصاویر با حد تفکیک بالا مبتنی بر واحد پایه محاسباتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
31 بررسی و ارزیابی روش های اتوماتیک شناسایی تغییرات هندسی عوارض از روی عکس های هوایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
32 بررسی و ارزیابی روش های بهنگام رسانی داده های مکانی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
33 بررسی و تحلیل روش های آشکارسازی تغییرات مبتنی برآنالیزشیءگرا در مدیریت و برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
34 بررسی و مقایسه الگوریتمهای استخراج اعضایخالص از تصاویر فراطیفی بدون دانش اولیه از صحنه تصویربرداری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
35 بررسی وارزیابی خط تولید رایج اطلاعات مکانی بهروش فتوگرامتری به منظوربهینه سازی روندتولید اطلاعات (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 بروز رسانی نیمه اتوماتیک نقشه های 1:2000 بکمک تصاویر هوایی رقومی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
37 بکارگیری منحنیهای پویا در استخراج اتوماتیک عارضه ساختمان از تصاویر با قدرت تفکیک بالا (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
38 پایش اتوماتیک توسعه شهرتبریزبااستفاده ازتصاویرماهواره ای چندزمانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
39 پایش تغییرات از تصاویر ماهواره ای چند زمانه با بکارگیری الگوریتم شناسایی تغییرات چند متغیره با وزن دهی تکراری IR-MAD و طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان SVM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
40 پایش درجه حرارت محدوده گوش و صورت هنگام مکالمه با تلفن همراه با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
41 تاثیر بهینه سازی کوهرنس در بهبود تخمین ارتفاع درختان با استفاده از تکنیک های اینترفرومتری پلاریمتریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
42 تعیین موقعیت و ردیابی بازیکنان فوتبال با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی در تصاویر ویدئویی مسابقات فوتبال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
43 تلفیق آنی سیستمهای GPS و GIS به منظور بهنگام­رسانی اتوماتیک پایگاههای داده GIS (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
44 تلفیق آنی سیستمهای فتوگرامتری و سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) به منظور تولید اطلاعات ساختار یافته (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
45 تلفیق تصاویر ماهواره ای لندست واسپات با روش های pca , Brovey , his (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
46 تلفیق داده های ابر طیفی و لیدار در طبقه بندی کلاس مبنای پوشش های زمینی در مناطق شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
47 تلفیق مستقیم (on-line) سیستم فتوگرامتری و سیستم های مبتنی بر CAD باتاکید بر تولید اطلاعات ساختار یافته جهت سیستمهای GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 82
48 تلفیق مستقیم سیستمهای فتوگرامتری با سیستمهای مدیریت پایگاه داده مکانی بمنظور تولید داده های سازگار و ساختاریافته برای GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
49 تناظر یابی اتوماتیک تصاویر همگرا با اختلاف زیاد در منظر تصویر برداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
50 تناظر یابی عوارض نقطه ای در تصاویر برد کوتاه با استفاده از تبدیل افاین و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
51 تناظریابی الگو با استفاده ز چندجمله ای لژاندر (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
52 توسعه روشهای متداول نرمالیزاسیون رادیومتریک نسبی تصاویر ماهواره ایی چندزمانه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
53 تولید آنی اطلاعات ساختار یافته برای GIS با تلفیق مستقیم سیستمهای فتوگرامتری و CAD با استفاده از یک رابط شئ‌گرا (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
54 تولید اطلاعات ساختار یافته برای GIS بر اساس روابط توپولوژیک عارضه راه با استفاده از تلفیق مستقیم سیستمهای فتوگرامتری و CAD (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
55 تولید اطلاعات مکانی ساختار یافته برای GIS همزمان با عملیات رقومی سازی عوارض با تلفیق مستقیم سیستمهای فتوگرامتری و CAD به کمک یک شی گرا (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
56 خوشه بندی چگالی مبنای داده ها ی چند طیفی با استفاده از کرنل KNN (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
57 ردیابی بازیکنان در تصاویر ویدئویی مسابقات فوتبال با تلفیق روشهای گراف و هوش جمعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
58 سیستم ردیابی آنی وسایل متحرک و کاربردهای آن در مناطق شهری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 81
59 شناسایی اتوماتیک راه از تصاویر سنجش از دور منطقه شهری با استفاده از روش آدابوست توسعه یافته (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
60 شناسایی نظارت نشده تغییرات از تصاویر چند زمانه SAR با استفاده از خوشه بندی بر مبنای الگوریتم ژنتیک و مدل مخفی زنجیره تصادفی مارکوف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
61 طبقه بندی تصاویر سنجش از دور با قدرت تفکیک مکانی بالا از منظر کاربری و پوشش زمین با استفاده از الگوریتم SIFT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
62 طبقه بندی درخت تصمیم فازی به منظور شناسایی درختان مناطق شهری (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
63 طراحی مدل مفهومی و استاندارد سیستم اطلاعات جغرافیایی صنعت برق در بخش توزیع (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
64 طراحی و ایجاد زیرساختار داده های مکانی سیستم اطلاعات جغرافیایی صنعت برق (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
65 طراحی و پیاده سازی شبکه فتوگرامتری پهباد مبنا برای مدلسازی سایت های باستانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
66 طراحی و پیاده سازی یک سیستم اتوماتیک برای تشخیص ساختمانها با بامهای مختلف در تصاویر ماهواره ای بر اساس الگوریتمهای شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
67 طراحی و پیاده سازی یک سیستم اتوماتیک برای تشخیص ساختمانها در تصاویر ماهواره ای بزرگ مقیاس با استفاده از الگوریتمهای شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
68 طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا با تأکید بر آنالیز انتخاب مسیر بهینه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 82
69 طراحی و توسعه الگوریتم حذف عوارض متحرک جهت تعیین موقعیت مبتنی بر تصویر پهپادهای فتوگرامتری (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
70 طراحی و توسعه روشی دقیق وکارامد برای تناظریابی تصاویر هوایی و ماهواره ای (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
71 طراحی و توسعه یک روش اتومانیک استخراج ساختمان بر مبنای استفاده از مدل Active Contour بهبودیافته (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
72 قطعه بندی و استخراج مرز عوارض در تصاویر هوایی ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا مبتنی بر روش بیشینه شباهت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
73 کاربرد فتوگرامتری برد کوتاه در بازسازی صحنه تصادفات رانندگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
74 کاربرد فتوگرامتری برد کوتاه در سنجش تغییر شکل بدنه اتومبیل در اثر برخورد با مانع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
75 کاربرد فتوگرامتری پهپاد مبنا در مدل سازی سه بعدی سایت های باستانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
76 کاربرد و استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی برای استخراج ساختمان از تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک بالا (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
77 کاهش هزینه عملیات ساختمانی و اثرات زیست محیطی در احداث خطوط انتقال نیرو با استفاده از GIS (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
78 متصورسازی سه بعدی با استفاده از تصاویر برد کوتاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
79 مثلث بندی هوایی قابل کنترل با عوارض خطی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
80 محاسبه مقدار واقعی انرژی تابشی یک پیکسل برای کالیبراسیون دادهای ثبت شده در باند حرارتی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
81 مدلسازی اتوماتیک صورت انسان با استفاده از روش فتوگرامتری برد کوتاه و مثلث بندی با لیزر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
82 مدلسازی مکانیابی تاسیسات شهری با استفاده از GIS با تاکید بر مکانیابی پارکینگهای طبقاتی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
83 مروری جامع بر روش های یادگیری ماشین و انتخاب ویژگی با تاکید بر موضوع طبقه بندی در کاربردهای سنجش ازدوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
84 مطالعه تحلیلی کشف فرصتها و منابع موجود برای ایجاد بنگاههای کوچک زود بازده و اقتصادی کارآفرین در ایران با تاکید بر کارشناسان مهندسی ژئوماتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
85 مکانیابی پارکینگهای عمومی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
86 مکانیابی پست های فشار قوی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
87 مکانیابی پست های فشار قوی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری