سیدعلی آقایی

 سیدعلی آقایی

سیدعلی آقایی

Seyed ali Aghaei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انسجام قرآن؛ رهیافت فراهی اصلاحی درتفسیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 13، شماره: 49
2 بررسی حدیث شناسی خاورشناسان: تبیین و تحلیل یا ترجمه و تدوین (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 22، شماره: 1
3 بررسی حدیث شناسی خاورشناسان: تبیین و تحلیل یا ترجمه و تدوین (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 22، شماره: 3
4 جدل با سخن حق نکنیم (تکمله ای بر بررسی حدیث شناسی خاورشاسان (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 22، شماره: 4
5 حدیث به مثابه داد هتاریخی: مروری بر رهیافت های محققان غربی به مسیله وثاقت احادیث اسلامی (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 23، شماره: 4
6 رهیافت هایی به قرآن (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 22، شماره: 3
7 شیخ محمدتقی شوشتری و انتقادهای رجالی او بررسی تطبیقی قاموس الرجال و تنقیح المقال (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 18، شماره: 3
8 فراز و فرود سپرده پژوهی در غرب (مروری بر کتاب سیره پژوهی در غرب، برگزیده متون و منابع) (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 19، شماره: 2
9 مطالعه ژئوشیمی پولیه کارستی خرکت (شمال شرق شهر مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ژیوتوریسم و وضعیت زمین شناسی دره شمخال در منطقه باجگیران- حوضه رسوبی کپه داغ شمال شرق ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
2 ژیومورفولوژی و چالش های گردشگری و زیست محیطی حوضه آبریز رودخانه شاندیز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
3 فرونشست زمین، عوامل موثر بر ایجاد آن، چالش ها و روش های ارزیابی (با تاکید بر فرونشست دشت نیشابور) (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد