دکتر سعید حقیر

دکتر سعید حقیر دانشیاردانشگاه تهران

دکتر سعید حقیر

Dr. saeed haghir

دانشیاردانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیامعماری امروزایران محصول انقلاب اسلامی است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 1، شماره: 3
2 اسطوره شناسی تمثیلی آرایه های کاخ چهلستون اصفهان (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 28، شماره: 1
3 الگوهای طراحی فضای سبز در شهر دوستدار کودک (نمونه موردی : شهر دوستدار کودک بم ) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 6، شماره: 12
4 Classification of Iranian Contemporary Architecture, Based on Trends and Challenges (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 10، شماره: 3
5 Defensive Modernization & Evolution of the Forms in the Urban Structures of Tehran (Naser al-Din Shah Era) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر طراحی دوره: 3، شماره: 1
6 Promoting Social and Cultural Aspects of Sustainable Architecture in Tehran Residences (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 5، شماره: 4
7 بازاندیشی در آموزش درس «آشنایی با معماری معاصر» (در مقطع کارشناسی رشته معماری در دانشگاه های ایران) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 17، شماره: 3
8 بازتاب خواست قانون در نقد معماری و شهرهای پیشامدرن ایرانی در دوران مشروطه موردپژوهی: خاطرات عین السلطنه؛ از ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۹ ه.ق (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 26، شماره: 2
9 بررسی فاکتورهای ارزیابی کیفیت فضای کالبدی مجموعه مسکونی با توجه به مفاهیم کلیدی روانشناسی محیط (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 14، شماره: 1
10 بررسی وضعیت انیمیشن ناسور از دیدگاه مخاطب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر و فرهنگ دوره: 2، شماره: 4
11 پژوهشی درباره رابطه زبان و هنر در هنر مفهومی ایران (۱۳۴۴ تا ۱۳۸۱ شمسی) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 101
12 تاثیر مدرنیزاسیون بر ساختار کالبدی-فضایی تهران در دوره پهلوی اول و کابل در دوره امانی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 110
13 تأثیر فضای معماری مدرن در وسعت‌بخشیدن به دامنۀ آگاهی ناظر و ریشه‌یابی آن در نظریۀ تن-‌آگاه مرلوپونتی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 87
14 تبیین روان شناسی محیطی معیارهای کیفیت فضایی مجتمع های مسکونی در ارزیابی عملکرد مبنا (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 43
15 تحلیل و مدل سازی رایانشی ساختار آوندی برگ گیاهان به مثابه پوشش سازه ای و مقایسه تطبیقی آن با سازه های متداول (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 97
16 تمجیدهای ایرانیان از معماری فرنگ و رابطه آن با انتقادهای آنان از معماری ایران در اواخر دوران قاجار (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 83
17 چگونگی ارتقای جایگاه گورستا نها در جوانب فرهنگی و اجتماعی توسعه پایدار شهری در ایران (با رویکرد به نقصان دستور کار 21 مصوب سازمان ملل متحد در عدم توجه به امر تنوع فرهنگی) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 8، شماره: 17
18 خوانش بولی جنبش های اجتماعی با استفاده از نظریه های فضا-زمان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 116
19 طراحی خانه سالمندان با رویکردی نو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 2
20 فرم هایی با هندسه پیچیده و رویه های منحنی در چاپ سه بعدی بتن (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 20، شماره: 127
21 گزاره های نقادانه ی اروپاییان درباره ی معماری و شهرهای ایران در سفرنامه های قرن هفدهم تا نیمه ی قرن نوزدهم میلادی (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 22، شماره: 3
22 مفهوم «روش تحقیق» در ادبیات روان شناسی محیطی (مروری تحلیلی بر روش های تحقیق در دانش روان شناسی محیطی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 10، شماره: 37
23 مولفه های معماری ایرانی-اسلامی و نقش هویت بخش تزیینات (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 6، شماره: 21
24 نماهای زیستی مؤلفه ساماندهی نما و کاهش دی‌اکسید کربن هوا به‌منظور کاهش گرمایش جهانی (نمونۀ موردی: خیابان انقلاب تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 89
25 واکاوی بعد تاریخی مکان در ضرب آهنگ اجتماعی فضای جمعی (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 6، شماره: 21
26 هنر آبستره و حذف روایت (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 19، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه راهکارهای باز طراحی معماری داخلی سرای سالمندان مبتنی بر معیارهای امنیت روانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
2 بهینه یابی فرم ساختمان بلند با رویکرد بهره گیری حداکثر از تابش خورشیدی و نور طبیعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
3 تاثیر معماری در کاهش علائم افسردگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
4 شناخت مولفه های بازآفرینی منظر میراثی در محوطه های باستان شناسی بر اساس تحلیل نمونه های موردی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی معماری، شهرسازی و گردشگری (پژوهشهای کاربردی و راهکارهای نوین)
5 طراحی نمای پاسخگو با رویکرد استفاده بهینه از تابش خورشیدی و نور طبیعی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
6 نقدی بر جایگاه مذهب در سیر تحول تزیینات معماری ایران پس از اسلام (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
7 نقش سیاست و حاکمیت در ریشه یابی تزیینات معماری دوره سلجوقی (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین