یحیی زارع مهرجردی

 یحیی زارع مهرجردی استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد

یحیی زارع مهرجردی

Yahya Zare

استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوریتم هوشمند ترکیبی بر پایه مدل فازی میانگین - واریانس - چولگی برای انتخاب پرتفولیو (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 4
2 ارائه روش شبیه سازی تبرید فازی بر پایه مدل برنامه ریزی شانس برای مسائل بودجه بندی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 21، شماره: 3
3 ارائه یک الگوریتم ترکیبی کارا جهت حل مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه زمانبندی مسائل تک ماشین (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 1
4 ارزیابی تکنولوژی های پیشرفته تولید با استفاده از مدل ترکیبی برنامه ریزی احتمالی و تصمیم گیری چند معیاره فازی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 21، شماره: 4
5 ارزیابی و رتبه بندی اهمیت نسبی الزامات فنی محصول با تلفیق مدلهای QFD و DEA: مطالعه موردی (صنایع کاشی و سرامیک) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 2
6 الگوی ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در پروژه های پتروشیمی؛ رویکرد تکنیکهای تصمیم گیری - تکنیک بردا (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 3
7 تلفیق نظریه ی صف و منطق فازی در یک مدل کوله پشتی محدود دو بعدی برای تعیین ظرفیت بهینه ی هتل در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 2
8 سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده در حالت یک فروشنده و چندین خرده فروش (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 3
9 شبیه سازی کاربرد تکنولوژی RFID و هوش تجاری دربهبود مدیریت زنجیره تامین صنایع خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 3
10 مدل سازی احتمالی مشارکت در مدیریت موجودی زنجیره ی تامین پس رو (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 1
11 مدیریت پایدار زباله های جامد شهری با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی کسری تصادفی (مطالعه ی موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 1
12 مقایسه روش های فراابتکاری برای بهینه سازی پورتفولیو تحت معیار ریسک نیمه واریانس با استفاده از آزمون آماری t (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 2
13 مقایسه ی استراتژی های ایجاد همکاری در زنجیره ی تامین شرکت های تولید کننده ی قطعات خودرو با استفاده از شبیه سازی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
14 موازنه دو معیار عملکردی دامنه عملیات و مجموع زمانهای تکمیل در مسئله زمانبندی «جریان کارکردی» ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 4
15 یک رویکرد تلفیقی برای ارزیابی و رتبه بندی اهمیت نسبی الزامات فنی محصول– مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک یزد (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 8، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه اهداف استراتژیک مدیریت سرمایه انسانی شرکت نفت اصفهان طبق PCF (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
2 ارائه راهکارهای بهبود عملکرد و احدهای تلفن گویا با استفاده از روش QFD (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 ارائه راهکاری به منظور افزایش کارایی و اثربخشی با توجه به سطح سیگمای فرآیند بهر هبرداری واحدهای آلستوم نیروگاه با استفاده از متدولوژیFMEA مطالعه موردی در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
4 ارائه مدل برنامه ریزی چندهدفه برای مدیریت موادزائدجامد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
5 ارائه مدل یکپارچه دینامیکی برای ارزیابی شکاف رضایتمندی مشتری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
6 ارائه یک روش ابتکاری برای زمانبندی مسائل تک ماشینه با فعالیت تعمیرات و نگهداری دورهای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
7 ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی کسری احتمالی برای مدیریت ضایعات شهریزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
8 ارایه رویکردی نوین برای ساخت مسیر در شبکه های گسسته با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
9 ارایه مدلی برای بررسی تاثیرگذاری هماهنگی در سطوح مختلف یک زنجیره تامین با رویکرد پویایی های سیستم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
10 ارزیابی ایمنی در پروژه های صنعتی با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم (مطالعه موردی: کارخانه گندله سازی سه چاهون) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
11 ارزیابی رضایتمندی مشتری با رویکرد دینامیکی آنالیز شکاف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
12 ارزیابی روند تولید ملی کفش با توجه به وضعیت فعلی قاچاق کفش مبتنی بر رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
13 ارزیابی عملکرد دستگاه های خودپرداز با استفاده از شبیه سازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
14 ارزیابی عملکرد سیستم ریسندگی ازطریق مدل بندی شبیه سازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر با استفاده از تکنیک AHP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع با درنظرگرفتن شرایط آب هوایی نامطلوب طوفانی با استفاده از روش سیستم پویای مارکوف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
17 ارزیابی مشارکت مردمی در مدیریت ضایعات جامد شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
18 ارزیابی مقایسه ای استراتژی های تامین تحت شرایط ریسک در زنجیره تامین شرکت تولیدکننده قطعات خودرو (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 ارزیابی و رتبه بندی اهمیت نسبی الزامات فنی محصول با تلفیق مدلهای DEA,QFD مطالعه موردی (صنایع کاشی و سرامیک) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
20 ارزیابی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان بر اساس معیارهای نابی با استفاده از تکنیک PCA:مطالعه‌ی موردی: تأمین کنندگان شرکت توسعه و عمران نائین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
21 استراتژی ها، عوامل حیاتی موفقیت، اقدامات مدیریت دانش و عملکرد دانشگاه ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
22 استفاده از الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی های تولیدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
23 انتخاب استراتژی مناسب زنجیره تامین صنعت فرش دستبافت ایران با استفاده از تلفیق رویکرد تحلیل پویایی سیستمها و مدل کریستوفر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
24 انتخاب پرتفولیو بر پایه منحنی ریسک با استفاده از شبیه سازی تبرید فازی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
25 انتخاب تامین کننده مقید به اصول زنجیره تامین سبزموردکاوی: صنعت کاشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
26 انتخاب و تعیین پرتفوی بهینه سرمایه گذاری با بهرهگیری از روش های فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
27 بررسی تاثیر امنیت غذایی بر امنیت ملی با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
28 بررسی تاثیر ریزگردها بر پایداری سیستم غذایی با رویکرد تفکر سیستمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
29 بررسی سیل خیزی در سر شاخه های هیدرولوژیک ( مستقل ( حوزه آبخیز اسکندری با استفاده از شبیه سازی HEC-HMS (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
30 بررسی فاکتورهای موثردرپذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات درصنعت توریسم براساس مدل پذیرش نوآوری TOE (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
31 بررسی مساله مدیریت عرضه و تقاضا آب آن از منظر پایداری با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
32 بررسی مهاجرت نخبگان و تاثیرات آن در ایران با رویکرد سیستم های دینامیکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
33 بکارگیری پویایی شناسی سیستم برای شبیه سازی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دکتری مهندسی در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
34 بکارگیری طراحی برای شش سیگما برای بهینه سازی پارامترهای اختلاط بلوک بتىی سبک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
35 به کارگیری محیط رقابتی در مدل استوار مکان یابی تسهیلات- طراحی شبکه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
36 بهبود کیفیت خدمت درصنعت هتلداری با استفاده ازفناوری شناسایی ازطریق امواج رادیویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
37 بهینه سازی شبکه توزیع وارانتی دو سطحی از منظر تولیدکننده برای حمایت از محصولات چند جزیی به کمک الگوریتم جست و جو پراکندگی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
38 بهینه سازی کیفی زمان بندی پروژه های نرم افزاری با روش کلونی مورچگان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
39 پویایی شناسه رفتاری کنترل موجودی با استفاده از فناوری شناسه فرکانس رادیویی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
40 پیش بینی میزان پشتیبانی مردم از حکمرانی ایران براساس مولفه های حکمرانی خوب با استفاده از مدل پویایی های سیستم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
41 پیشنهاد مدلبهبود مدیریت زنجیره تامین توریسم با استفاده ازتکنولوژی RFID (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
42 پیشنهادمدل مفهومی هوشمندسازی موزه ها با استفاده از تکنولوژی RFID (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
43 تاثیر مدیریت دانش بر مدل تعالی سازمانیEFQM به روش پویایی شناسی سیستم ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
44 تأثیر توسعه شهری برمدیریت ضایعات جامد شهری با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
45 تجزیه و تحلیل رفتار عوامل موثر بر مدیریت ایمنی جهت کاهش حوادث در صنعت گندله سازی با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم (مطالعه موردی: پروژه ساخت کارخانه گندله سازی سه چاهون) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین
46 تحلیل پایداری سیستم تولید آنتی بیوتیک ها مقاومت دارویی ایجاد شده نسبت به آنها با رویکرد سیستم های دینامیکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
47 تحلیل پویایی های بلندمدت یکپارچگی سیستمهای فتوولتائیک پراکنده با سیستم قدرت: یک مدل علت و معلولی مبتنی بر تعاملات ذینفعان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
48 تحلیل دینامیک های ترافیک شهری در کلانشهرها و تاثیر آن بر سلامت جامعه با متدلوژی پویایی شناسی سیستم (مطالعه موردی: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
49 تحلیل عملکرد و شبیه سازی سناریوهای استراتژیک شرکت گاز خوزستان با رویکرد کارت امتیازی متوازن پویا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
50 تعیین فاکتورهای موثر بر ارتقای صنعت توریسم درمانی با بکارگیری رویکرد پویایی های سیستمی (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
51 تلفیق QFDوFMEA درتصمیم گیری های صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
52 تورم در نظام سلامت و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
53 توریسم درمانی با رویکرد پویایی های سیستمی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
54 راهکارهای بهبود عملکرد سیستم تلفن گویا با استفاده از تکنیک شبیه سازی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
55 رویکرد بهینه سازی استوار در طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار تاب آور ریسک گریز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
56 زنجیره تأمین معکوس: مزیت رقابتی سازمان های پیشرو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
57 شبیه سازی ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین: مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
58 شبیه سازی تاثیر بازاریابی شبکه ای برفروش شرکت ها با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
59 شبیه سازی سیستم جابجایی بافر بوسیله وسایل حمل و نقل خودکار در خط تولید کاشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
60 شناسایی خوشه های فناوری بازیافت پساب نساجی با روش متن کاوی اسناد ثبت اختراع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
61 شناسایی عوامل موثربرپذیرش رادیوشناسه درمراکز آموزشی مطالعه موردی: استان یزد (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
62 شناسایی و بررسی عوامل موثر بر خطاهای دارویی با رویکرد سیستم های دینامیکی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع
63 شیشه سازی فرآیند بارش - رواناب با استفاده از پویایی سیستم مطالعه موردی (حوزه آب اسکندری ) (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
64 ضرورت توسعه انرژی تجدیدپذیر با تاکید بر استفاده از سیستم های فتوولتاییک با رویکرد سیستم های دینامیکی (دریافت مقاله) همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست
65 طراحی سیستم حامی تصمیم گیری مشتری محوری برای زنجیره تامین بااستفاده ازبرنامه ریزی شبیه سازی کامپیوتری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
66 طراحی یک مدل پویایی سیستم جهت بررسی استراتژی های پایدارسازی اقتصاد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
67 عوامل مرتبط با مشارکت مردمی در مدیریت پسماند جامد شهری مطالعه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
68 کنترل موجودی فازی باتکنولوژی RFID برای مدیریت انباروخرده فروشی ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
69 مدل خانه چابک رویکردی جهت حل مسایل مستمر حوزه چابک سازی سازمانی شرکت ها (مطالعه موردی: شرکت قطعه سازی ایران) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
70 مدل سازی پویایی سیستم برای زنجیره تامین پایدار بیمارستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)
71 مدل سازی سیستم پذیرش مسافران جهت تعیین تعداد بهینه اتاقهای هتل با استفاده از تئوری صف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
72 مدل سطوح تعالی تفکر سیستمی سازمان مبتنی بر تفکرات سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
73 مدل مفهومی تصمیمات زنجیره تأمین معکوس (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
74 مدلسازی استراتژی قیمت دهی تولیدکنندگان برق با استفاده از یادگیری تقویتی در یک بازار انحصار چندجانبه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
75 مدلسازی و تجزیه و تحلیل هزینه نگهداری ریل و چرخ با کمک شبیه سازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس نگهداری و تعمیرات یکپارچه
76 مدیریت هزینه پروژههای عمرانی با در نظر گرفتن ریسکهای ایمنی با روش شبیه سازی لاتین هایپرکیوب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
77 معرفی و مقایسه اولویت های کاربری شناسه فرکانس رادیویی درمدارس و دانشگاه ها مطالعهموردی: استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
78 مقایسه روشهای رتبه بندی ریسک درپروژههای حفاری وتعیین مناسب ترین روش مطالعه موردی: شرکت پتروپارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
79 مکانیابی تسهیلات- طراحی شبکه پایا در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
80 مکانیابی هتل با استفاده از تئوری صف و با هدف ماکزیممسازی درآمد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
81 نگرش فازی به بررسی و تحلیل ذینفع ها و دیدگاه آنها در برنامه ریزی استراتژِیک بخش کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
82 هوشمندی کسب وکار در شناسایی مشترکین اثرگذار بر تلفات غیرفنی شرکت برق با استفاده از داده کاوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
83 یک مدل امتیازدهی برای اعتبارسنجی شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه ی موردی: بانک ملی ایران) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع