دکتر خدایار ابراهیمی

دکتر خدایار ابراهیمی استادیار

دکتر خدایار ابراهیمی

Dr. khodayar ebrahimi

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی اعضای سازمان مردم نهاد دفاعی در رویارویی با تهدیدات نرم و ارایه راهبرد مقابله (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 3، شماره: 8
2 استحکام سرمایه نرم داخلی رهیافتی برای مصاف با استکبار جهانی (با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 3، شماره: 8
3 الگوی آموزشی مدیریت صحنه در مقابله با تهدیدات نرم «با تاکید بر شایستگی ها و قابلیت فراگیران» (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 10، شماره: 22
4 بی هویتی و خودباختگی فرهنگی (با مروری بر اندیشه و کلام امام خمینی (ره)) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 1، شماره: 3
5 پیامدشناسی کارکردهای براندازی نرم ناشی از نفوذ دشمن با تاکید بر دیدگاه های مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 7، شماره: 15
6 پیشران های تمدن ساز مبتنی بر فرهنگ دفاعی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 11، شماره: 24
7 سلطه فرهنگی امریکا به مثابه غربی سازی جهان با تاکید بر رهیافت هاو ابزارهای ارتباطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 3، شماره: 7
8 نقش شبکه های اجتماعی مجازی در انتقال فرهنگ دفاع مقدس با تاکید بر کارکرد شبکه مجازی تلگرام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر دوره: 0، شماره: 1
9 نقش یادمان های شهدا بر ارتقای اعتقادات در جامعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر دوره: 0، شماره: 2
10 نقش یادمان های شهدا بر ارتقای اعتقادات در جامعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر دوره: 3، شماره: 5
11 نقش یادمان های شهدا در ارتقای معنویت در جامعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 7، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمان های فرهنگی(مطالعه موردی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پیشران ها و تهدیدهای فراروی انقلاب اسلامی در گام دوم