دکتر خالد احمدزاده

دکتر خالد احمدزاده استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

دکتر خالد احمدزاده

Dr. Khaled Ahmadzadeh

استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.