پروفسور سید علی اشرف صدرالدینی

پروفسور سید علی اشرف صدرالدینی استاد

پروفسور سید علی اشرف صدرالدینی

Prof. SEYEDALIASHRAF SADRADDINI

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات تغییر اقلیم بر کارکرد سیستم آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی: آبیاری قطرهای سد ستارخان، آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 2
2 ارزیابی روش های مختلف برآورد تبخیر- تعرق مرجع و مقایسه آنها با داده های لایسیمتری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 9، شماره: 4
3 بررسی تاثیر شیب زمین روی میزان نفوذ و برخی از مشخصه های فیزیکی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
4 بررسی دقت معادلات زهکشی متداول در تعیین فاصله زهکش های زیرزمینی در منطقه مغان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
5 تحلیل سطوح ایزوکرونال یک حوضه با کاربرد مدل موج پخشیدگی بر مبنای تغییرات شدت بارش (منطقه مورد مطالعه: حوضه کمانج علیا- تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 2
6 تخمین مقادیر روزانه نسبت تبخیر- تعرق مرجع یونجه به چمن و تعیین سهم مولفه های آئرودینامیکی و توازن انرژی در تبخیر- تعرق (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
7 تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع زمین های شیبدار در حالت های ماندگار و غیر ماندگار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
8 شبیه سازی تجربی وعددی انتقال کوپل حرارت و آب در محیط متخلخل خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 3
9 شبیه سازی کیفیت و کمیت زه آب خروجی زهکش های زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل پویایی سیستم (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 2
10 طراحی بهینه سرریز های پلکانی جهت حداکثر سازی استهلاک انرژی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
11 کاربرد مدل های SIRMOD و HYDRUS-۳D برای شبیه سازی کامل فرایند آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
12 مقایسه چهار مدل ضریب پراکنش در تحلیل ریاضی انتقال آلاینده ها در خاک های ناهمگن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کم آبیاری برکارآئی مصرف وراندمان کاربرد آب درگیاه ذرت دانه ای در منطقه اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
2 ارزیابی اقتصادی عمق آب مصرفی برای تولید گیاه ذرت دانه ای در منطقه اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
3 ارزیابی روش FAO در طراحی سیستم آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
4 ارزیابی سیستم آبیاری سطحی - جوی و پشته (مطالعه موردی مزارع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سازه های اندازه گیری جریان آب مطالعه موردی دریچه های کشویی کانال M2R/D1L شبکه آبیاری و زهکشی مغان (دریافت مقاله) کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
6 برآورد ضریب تشتک تبخیر کلاس A برای محاسبه تبخیر- تعرق در غرب شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
7 برآورد نفوذ اشباع و غیر اشباع در سدخاکی بااستفاده از نرم افزار Seep_w (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
8 بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر سد زیرزمینی برای جلوگیری از هجوم آب شور دریا به آبخوان های ساحلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
9 بررسی اثرات نوع آبپاش، سرعت و جهت باد و توپوگرافی منطقه بر یکنواختی پخش آب در سیستم آبیاری سنترپیوت (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
10 بررسی تأثیر شیب زمین روی مقدار تذیه منابع آبی زیرزمینی در حوزه های استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل
11 بررسی تغییرات کمی سطح آب زیرزمینی دشت خوی با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
12 بررسی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی دشت مغان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
13 بررسی مقادیر تغذیه حاصل از بارش در آبخوان دشت عجب شیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
14 بررسی و مقایسه معادلات جریان در نزدیکی زهکش زیرزمینی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
15 بهینه سازی تخصیص آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان اذربایجان شرقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
16 پدیده هجوم آب شور دریا به آبخوانهای ساحلی در ایران، شرایط موجود و چالشهای پیش رو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
17 تأثیر مواد پوششی بر مقاومت ورودی زهکش های زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
18 تشکلهای مدیریتی شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
19 شبیه سازی توزیع رطوبت در آبیاری قطره ای با استفاده از مدل HYDRUS2-D (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
20 ضرورت اجرای طرح های تغذیه مصنوعی در سواحل دریاچه ارومیه (مطالعه موردی ساحل دشت سلماس) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
21 کاربرد نرم افزار های جدید در محاسبات مربوط به سامانه های زهکشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
22 محاسبه تبخیر- تعرق مرجع با روش های مختلف و مقایسه آنها با داده های لایسیمتری در کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
23 محاسبه مقادیر ضریب گیاهی ذرت دانه ای در مراحل مختلف رشد در غرب کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
24 مشارکت، راهکاری مناسب در مدیریت صحیح منابع آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
25 مقایسه تطبیفی و تحلیل مشخصه های هیدرولیکی جریان در زهکش های قائم با استفاده از برنامه های WellDrain و Wells (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
26 مقایسه و ارزیابی مدلهای SIRMOD، WinSRFR و SURCOS برای شبیه سازی آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
27 نقش کشت گلخانهای در کاهش آلودگیهای زیست محیطی و مصرف انرژی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست