دکتر محمود صباحی زاده

دکتر محمود صباحی زاده

دکتر محمود صباحی زاده

Dr. Mahmood Sanahizadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی مطلوب برنامه درسی آموزش زیست محیطی مبتنی بر شاخص های توسعه پایدار در دوره متوسطه اول با رویکرد کارکردی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 6
2 ساخت و رواسازی پرسشنامه احساس تنهایی در بین زنان ایرانی (مطالعه موردی زنان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 15، شماره: 55
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی درمان راه حل محور بر افزایش اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر بندرعباس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه