دکتر ناصر توحیدی

دکتر ناصر توحیدی دانشگاه تهران-مواد

دکتر ناصر توحیدی

Dr. Naser Towhidi

دانشگاه تهران-مواد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش مهندسی متالوژی و مواد در اروپا مقدمه ای بر تحلیل تاریخ دوران نوزایی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
2 الگوی پایش آلاینده های صنایع پیرو متالورژی در مناطق مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 17، شماره: 55
3 اهمیت شناخت و آموزش فلزات استراتژیک در مهندسی مواد (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 36
4 بررسی الگوهای آموزش دوره دکترای مهندسی و پیشنهاد بهبود شیوه موجود در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
5 بررسی و بازنگری دوره های دکترای مهندسی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
6 پروژه های دکترای مهندسی و رابطه صنعت و دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
7 تحلیلی بر آزمون جامع دوره های دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
8 توسعه پایدار تولید آهن و فولاد در ایران از جنبه زیست محیطی با استفاده از منطق شلال (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 50
9 زمان بندی دوره تحصیلی دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
10 ضرورت ارزیابی دوره های دکترای مهندسی در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
11 ضرورت انتشار مقاله علمی از پایان نامه برای فارغ التحصیلی دانشجوی دکترا (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
12 ضرورت تمام وقت بودن دانشجوی دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
13 فناوری و دانش فنی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 48
14 کیفیت تدریس و انتخاب دروس در دوره دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
15 گزینش دانشجو در دوره دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
16 مرزهای رشد و توسعه صنایع تولید آهن و فولاد درایران جهان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 5، شماره: 20
17 مقاله کوتاه: تکنولوژی احیای مستقیم کانه های آهن به روشی نو (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 12، شماره: 1
18 مقاله کوتاه: تکنولوژی احیای مستقیم کانه های آهن به روشی نو (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 12، شماره: 1
19 نگرشی بر مشکلات آموزشی و پژوهشی دوره های دکترای مهندسی در دانشگاه های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
20 ویژگی های استاد راهنمای رساله دوره های دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فناوری واحدهای احیای مستقیم بر میزان انرژی مصرفی و ویژگی آهن اسفنجی تولیدی (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
2 اثر فناوری واحدهای احیای مستقیم بر میزان انرژی مصرفی و ویژگی آهن اسفنجی تولیدی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
3 اثر میزان تالک بر استحکام و احیاء پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
4 اثر میزان تالک براستحکام و احیا پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
5 الگوی پیش بینی تولید آهن وفولاد درایران (دریافت مقاله) اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
6 انتخاب مناسب‎ترین فناوری آهن سازی بر اساس الگوهای تصمیم‎گیری‎های چند معیاره و منطق شلال (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
7 اولویت نسبی کاربرد آلیاژهای زیستی مورد استفاده در بدن ، با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ی TOPSIS (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
8 Thermodynamic and Kinetic Analysis of Carbothermic Reduction of Ferro –Chromium Electric Arc Furnace Dust (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
9 بررسی اثر pH ، دما و دانسیته جریان بر سرعت و بازده جریان پوشش دهی کبالت با استفده از آبکاری جریان مستقیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
10 بررسی اثر چرخه کار و فرکانس بر پوشش نانو کبالت ایجاد شده به روش رسوب گذاری الکتریکی پالسی (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹
11 بررسی اثر زمان بر ساختار پوسته اکسیدی فولاد در نورد گرم و ارایه روشی نوین در جهت کاهش آن (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
12 بررسی اثر غلظت نانوذرات آلومینا در محلول آبکاری نیکل- بور الکترولس برمیزان شرکت نانوذرات در پوشش و مورفولوژی سطحی آنها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
13 بررسی انتخاب چدن های چکش خوار برای تولید اتصالات لوله ها بر اساس معیار های AHP و TOPSIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
14 بررسی پارامترهای موثر بر بازیافت آهن و کروم سرباره فروکروم از طریق احیای گندله های دولایه ای با کک تحت آتمسفر نیتروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
15 بررسی پارامترهای موثر بر تولید گندله خام دولایه تولیدی از غبار و سرباره کوره های قوسالکتریکی فولاد آلیاژی (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
16 بررسی پارامترهای موثر بر خواص الکتروشیمیایی و مکانیکی قطعات مس تولیدی به روش الکتروفرمینگ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
17 بررسی پارامترهای موثر بربازیافت آهن و کروم سرباره فروکروم از طریق احیای گندله های دولایه ای با کک تحت آتمسفر نیتروژن (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
18 بررسی تاثیر پارامترهای دما و زمان بر خلوص، مورفولوژی و اندازه نانوذرات اکسید نقره دو ظرفیتی ( AgO ) سنتز شده به روش رسوب دهی شیمیایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
19 بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر روی رفتار خوردگی جوش فولادهای زنگ نزن آستنیتی 321 در محیط اسید پلی تیونیک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
20 بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر روی رفتار خوردگی تنشی جوش فولادهای زنگ نزن آستنیتی 321 در محیط اسید پلی تیونیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
21 بررسی توسعه پایدار از نظر آلاینده های زیست محیطی در صنایع تولید آلومینیم با استفاده از الگوی منطق شلال (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
22 بررسی خوردگی پوشش های قلع روی برنج به روش آبکاری با جریان مستقیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی مواد
23 بررسی درجه استراتژیک کروم برای ایران به روش منطق شلال (Fuzzy Logic) (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
24 بررسی رفتار و مکانیزم فرسایش فولاد AISI1020 در زوایا و سرعت های گوناگون برخوردی ذرات محلول دوغاب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
25 بررسی عددی پارامترهای موثر در استحکام گندله های سنگ آهن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
26 بررسی عوامل موثر بر ایجاد پوسته اکسیدی در نورد گرم فولاد کم کربن و ارایه شیوه ای برای کاهش آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
27 بررسی عوامل موثر در رسوب الکتروشیمیایی پلاتین روی سیم های ارتودنسی توسط جریان مستقیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
28 بررسی مورفولوژی پوشش های قلع تولید شده به روش آبکاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی مواد
29 پارامترهای موثر بر آبکاری الکتریکی نیکل با استفاده از الگوی تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
30 پایش آلاینده ها در مناطق مختلف: مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
31 پوشش دهی نانو ذرات پلاتین بر روی سیم های ارتودنسی به روش رسوب دهی پالسی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
32 پیش بینی ارجحیت درجه استراتژیک فلزات در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
33 تاثیر آماده سازی حرارتی گندله های مورد مصرف درروشهای های احیا مستقیم بر سرعت احیای آنها برای تولید آهن اسفنجی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
34 تاثیر نوع جریان رسوب گذاری الکتریکی بر ریزساختار و مقاومت به خوردگی پوشش نانو کبالت (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
35 تاثیرنانوذرات اکسیدتیتانیوم درآبکاری الکتریکی برخواص خوردگی پوشش های کامپوزیتی نیکل - کبالت باکاربری دریایی و نفتی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
36 تأثیر آماده سازی سطوح در روش اکسیداسیون ریز جرقه نمونه خالص تجاری آلومینیوم به همراه نانو ذرات تیتانیوم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
37 تحلیل روابط متقابل مواد انرژی در فرآیند ذوب پالایش فولاد با استفاده از تکنیک دیماتل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
38 خوردگی اهن در اثر اکسایش در دمای بالا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی خوردگی ایران
39 درجۀ بحرانی حمل و نقل مواد و آلاینده‎های صنایع متالورژی با استفاده از الگوی منطق فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
40 رتبه بندی پوش شهای نانوکبالت تولیدی با جریان پالسی از طریق فرآیند آنالیز سلسله مراتبی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
41 رویکردی عددی در انتخاب چدن های مالیبل برای تولید اتصالات لوله ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
42 ساخت فویل نیکلی به روش الکتروفرمینگ (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
43 سگالشی در استخراج کانسنک و تولید فلزات طلا، نقره، مس، سرب، قلع، جیوه و روی و آلیاژ های پایه مس در ایران باستان (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
44 صرفه جویی اقتصادی ناشی از بازیافت غبار گاز خروجی کوره های دواردر فرایند پخت مواد شاموتی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
45 ضرورت برنامه ریزی برای تولید فلزات استراتژیک در ایران در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار
46 عملیات حرارتی قطعات مسی تولیدی به روش الکتروفرمینگ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
47 فرآوری آهن اسفنجی قائم و میدرکس برای تولید سرامیک های مغناطیسی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
48 کاربرد الگوی محاسبه ارجحیت نسبی شاخصها برای انتخاب واحدهای برتر صنایع متالوژی استخراجی ازنظر ایجاد آلاینده سازها (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
49 کاربرد منطق فازی برای محاسبه درجه استراتژیک سنگ طلا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
50 محاسبه برتری نسبی معیارهای مؤثر بر پوشش های الکترولس نانو ذرات آلومینا در نیکل بور روی فولاد به روش AHP (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
51 محاسبه ترمودینامیکی ترکیبگاز احیا کننده و دوده در واحدهای احیای مستقیم و مقایسه با نتایج عملی (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
52 مروری بر فرآیند الکتروفرمینگ و کاربردهای آن در صنایع (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
53 مطالعه مورفولوژی پوششهای نانوکبالت ایجاد شده به روش ابکاری الکتریکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
54 مقایسه رتب هبندی ریزساختار پوش شهای کبالت تولیدی با جریان مستقیم از طریق آزمایشگاهی و فرآیند آنالیز سلسله مراتبیAHP) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
55 نگرشی بر آموزش مهندسی متالورژی و مواد در جمهوری فدرال آلمان (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
56 ینه سازی مصرف گاز طبیعی واحدهای احیای مستقیم از طریق پردازش اطلاعات (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی