محمد سلیمانی

 محمد سلیمانی استاد دانشگاه علم و صنعت

محمد سلیمانی

Mohammad Soleimani

استاد دانشگاه علم و صنعت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 AN INVESTIGATION ABOUT THE IMPACTS OF E-COMMERCE ADOPTION ON EXPORT PERFORMANCE (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مدیریت و آینده نگاری دوره: 1، شماره: 3
2 Analytical review spaces on crime and criminal policy in connection with drugs in Kermanshah with a critique governing the drug offenses (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
3 آسیب شناسی موانع توسعه بخش کشاورزی در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 11، شماره: 21
4 استخراج پارامترهای الکترومغناطیسی یک تیغه متامتریالی همگن و همسانگرد با استفاده از روش فضای حالت (دریافت مقاله) الکترو مغناطیس کاربردی دوره: 2، شماره: 2
5 استخراج پارامترهای الکترومغناطیسی یک تیغه متامتریالی همگن و همسانگرد با استفاده از روش فضای حالت (دریافت مقاله) الکترو مغناطیس کاربردی دوره: 2، شماره: 2
6 اندازه گیری سرمایه اجتماعی درمیان نخبگان استان تهران بااستفاده ازتکنیک ژنراتور منابع (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 16
7 Investigation of the performance and accuracy of multivariate time series models in predicting electrical conductivity and total dissolved solid values of the rivers of Urmia lake basin (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 3
8 Pericardial Effusion in an Extreme Low Birth Weight Neonate with Peripherally Inserted Central Catheter (دریافت مقاله) مجله علمی ناباروری ایران دوره: 10، شماره: 3
9 The impact of network of social relationships effective in drug addiction and crime in connection with the it (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
10 Theoretical Analysis of Polarization Rotation angle in Dual Reflector Antenna (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی مخابرات دوره: 4، شماره: 1
11 بازآفرینی پایدار شهری بر پایه سناریونگاری (مورد شناسی: منطقه 14 شهرداری اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 34
12 بررسی آثار و ثمرات اقتصادی ایفاء کیل و میزان (با استفاده از نظرات علامه طباطبایی در تفسیر المیزان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 9، شماره: 17
13 بررسی تاثیر فرم شهر بر میزان مصرف انرژی در بخش مسکونی مطالعه موردی: شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 1
14 بررسی فقهی انتشار اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید (با تاکید بر اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف و اسناد خزانه اسلامی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 7، شماره: 1
15 بررسی میزان تأثیر مدیریتدانشبر نوآوری (در میان مدیران و کارکنان شرکتهای فناور مستقر در پارکعلم و فناوری دانشگاه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
16 بررسی نقش و میزان تاثیر فاکتورهای فردی کارکنان بر کیفیت تسهیم دانش (مطالعه موردی: اداره امور زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 11
17 پیش بینی مقادیر پارامترهای کیفی EC و TDS با استفاده از تغییرات دبی جریان رودخانه مطالعه موردی رودخانه های مهاباد چای و بالخلوچای (بایزید آباد) حوضه آبریز دریاچه ارومیه 1392-1371 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 4
18 تامین مالی بر مبنای صکوک و حاکمیت شرکتی: مطالعه موردی شرکت های ناشر صکوک در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 16، شماره: 31
19 تبیین رابطه زیرساخت های شهری و جهانی شدن دولت محلی کلان شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 1
20 تبیین نقش بانک مرکزی در دفاع اقتصادی (با تاکید بر کنترل بحرانزایی سیستم مالی) (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 9، شماره: 31
21 تست طولانی مدت سری پیل سوختی پلیمری با کاربرد در سیستم های پیش رانش مستقل از هوای زیردریایی (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 6، شماره: 3
22 جایگاه استراتژی توسعه مبتنی بر تجارت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت* (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 12، شماره: 2
23 جداسازی و شناسایی یک سویه مقاوم به تلوریت پتاسیم از پساب صنایع استان قم با هدف کاربرد در پاکسازی زیستی و بررسی شرایط بهینه رشد باکتری جهت افزایش حذف و احیای تلوریت پتاسیم (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 4، شماره: 13
24 سنجش و رتبه بندی سطح سرمایه اجتماعی در استان های کشور سال 1387 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 1، شماره: 2
25 شناسایی آلودگی مایکوپلاسمایی در کشت های سلولی به روش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی 16S Rrna (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی دوره: 12، شماره: 2
26 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر شکل گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 10، شماره: 19
27 طراحی مدل سبک های رهبری اخلاقی در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری دوره: 12، شماره: 3
28 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در نق شپذیری نهاد های محلی جهت مدیریت بحران زلزله مناطق روستایی شهرستان قیروکارزین (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 89
29 نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 5، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New User-Friendly and Affordable Method in Descemet Stripping Endothelial Keratoplasty (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران
2 Analysis and Design of a Novel Dual Band Frequency Selective Surface Based on Inset Crossed-Dipoles Fractal Geometry Using 3DFDTD Method (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 اثر پارامترهای مختلف بر انتقال کنده‌های حفاری در چاه‌های افقی و جهت‌دار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت
4 اثر تعداد پاس در فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژریختگی(A390)AL-Si (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
5 ارائه روشی برای کاهش نویز تصاویر ویدئویی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
6 ارایه یک تکنیک زمین کردن عمدی سیستم توزیع انرژی الکتریکی برای شناسایی حالت جزیره ای شدن شبکه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
7 ارزیابی آزمایشگاهی مواد شیمیایی نوین برای افزایش خاصیت سیال حفاری پایه-آبی در پایداری دیواره چاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
8 ارزیابی شرکت های تامین کننده اقلام حیاتی در صنعت هوایی بر اساس تاپسیس فازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 ارزیابی فنی اقتصادی استفاده از مونوریل بعنوان حمل و نقل انبوه شهری به روش SWOT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
10 ارزیابی کیفی آب چاه های تامین کننده آب آشامیدنی شهرستان ارومیه براساس شاخص کیفی آب ومدل رگرسیون درسال 1390 (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
11 ارزیابی و مقایسه چگونگی طراحی و اجرای سازه های بتنی در منطقه معتدل خزری و ناحیه گرم و خشک از دیدگاه هزینه و زمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
12 اصلاح سطح الکترود کاتد پیل سوختی میکروبی رسوبی به منظور افزایش چگالی توان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
13 اصول حاکم بر مدیریت مشکلات ناشی از پدیده ها هرزروی چاه های نفتی و گازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
14 افزایش پهنای باند ساختار EBG در کاهش سطح مقطع راداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
15 الگوریتمی ابتکاری جهت تعیین توالی بهینه آماده سازی سفارش ها در سامانه ربات های متحرک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
16 امکان سنجی استفاده ازفناوری نانوبرانتقال کنده های حفاری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
17 comparison of Early Endonasal Endoscopic Dacryocystorhinostomy and Delayed External DCR in Acute Suppurative Dacryocystitis (دریافت مقاله) هشتمین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران
18 Comparison of PCR and LAMP in the detection of Tick-Borne Relapsing Fever Borreliae in Patient DNA Samples (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
19 Comparison success of Early Endonasal Endoscopic versus delayed External Dacryocystorhinostomy with in Acute Suppurative Dacryocystitis (دریافت مقاله) هشتمین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران
20 Design of Water-based Drilling Fluids for Obtaining High-Quality Fluid properties during the drilling operation (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
21 DETECTION OF TICK-BORNE RELAPSING FEVER BORRELIAE IN TICK DNA SAMPLES BY USING PCR (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
22 Development of a TaqMan Real-time PCR assay for detection and quantitation of Neisseria meningitidis (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
23 Effects of source separating education on municipal solid waste Synthesize of three dimensional hollow balls of graphene oxide and polyaniline (3D-HBGP) (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
24 Endogenous Endophthalmitis, a 12-year survey (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران
25 Epidemiology of ocular infection due to Aspergillus species in patients referred to Farabi Hospital (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
26 Gene Cassette Array Analysis of Class 1 Integron among Pseudomonas aeruginosa strains isolated from Qom hospitals, Iran (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
27 Graphene oxide /Polyaniline/ Pt-Co: Synthesis, characterization and catalytic activity towards ethanol electro oxidation (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
28 Grinding Wheel Related Ocular Injuries (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران
29 Investigating the role of Information and communication technologies in the Digital Economy and future Internet as a new phenomenon (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی
30 Microbial Keratitis following Intracorneal Ring Implantation (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران
31 Multimodal Imaging in Photic Retinopathy (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران
32 Pericardial effusion in an extreme low birth weight neonate with peripherally inserted central catheter (دریافت مقاله) کنگره ملی گزارش های موردی بالینی
33 RAPID AND SENSITIVE DETECTION OF TICK-BORNE RELAPSING FEVER BORRELIAE IN TICK DNA SAMPLES BY USING LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION (LAMP) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
34 Rib-based Slot Waveguide for Nonlinear Silicon Photonics (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
35 Subconjunctival Myolipoma Confirmed with Immunohistochemical Analysis (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران
36 The Prevalence of Personality Disorders in Violent Open Globe Injuries (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران
37 The role of e-Entrepreneurship in the net economy of Developed and developing countries (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
38 بافت های فرسوده ظرفیتی برای توسعه درونی شهرها نمونه مطالعه شهر سقز (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
39 بررسی آزمایشگاهی اثر نانو لولههای کربنی بر بهبود خواص سیال حفاری پایه آبی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
40 بررسی آزمایشگاهی اثر نانولوله های کربنی بربهبود خواص سیال حفاری پایه آبی (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
41 بررسی اثرات منفی گفتمان کالاانگارانه بر ارتباطات اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
42 بررسی تاثیر استراتژیهای منابع انسانی برعملکرد شغلی کارکنان بارویکرد سیاستهای اقتصادمقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
43 بررسی تاثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان گمرک بازرگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
44 بررسی تاثیر عوامل توانمند ساز مدیریت دانش در پیشبرد کارآفرینی شرکتی (مطالعه موردی واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
45 بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر استراتژی های مدیریت منابع انسانی با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
46 بررسی تطبیقی کیفیات مخففه در قانون مجازات ایران و فرانسه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی
47 بررسی تطبیقی مدیریت بحران در بافت‌های تاریخی کشور ژاپن و ارائه الگو برای ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
48 بررسی خوردگی ریلهای فولادی UIC60 خطوط راه آهن بالاستی در مناطق کویری پرماسه ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
49 بررسی رابطه استراتژیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برعملکرد شغلی کارکنان بارویکرد استقرار اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
50 بررسی رابطه ی اضطراب و راه های پیشگیری از آن در محیط آموزشی جلیل افشار نژاد شهر مشهد در سال 98-97 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
51 بررسی رابطه ی عوامل فردی فناوری اطلاعات با تسهیم دانش کارکنان (از دیدگاه کارکنان و مدیریان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
52 بررسی روش های تأمین مالی در قالب قرارداد پرداختهای حجمی تولید و طراحی مدل پیاده سازی آن در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
53 بررسی شیوع آنفلوانزای پرندگان در پرندگان ساحلی استان گیلان در سال 1387 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
54 بررسی عملکرد رویکرد پیشگیرانه در مدیریت مخازن نفتی و مقایسه آن با رویکردواکنشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
55 بررسی عملکرد و آلایندگی های خروجی در موتور دیزل پاشش مستقیم با تزریق دریچه ای سوخت دیزل و پاشش افشانه ای مخلوط دیزل -اتانول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
56 بررسی کاربرد و رفتار رئولوژیکی پلیمرهای مختلف در حفاری افقی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
57 بررسی محورهای پیاده مدار در شهر مطلوب به منظور افزایش کیفیت زندگی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
58 بررسی مکانیسم پایداری کف در حضور نانو ذرات کلسیم کربنات اصلاح شده توسط اسیدهای چرب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
59 بررسی نقش تامین مالی جمعی خیرخواهانه در ایجاد اشتغال و تولید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)
60 بررسی نقش فعالیت های خیرخواهانه در تحقق ظرفیت های تامین مالی خرد در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)
61 بکارگیری کلیدهای با قابلیت عملکرد تکفاز در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی به منظور تشخیص پدیده جزیره ای شدن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
62 بکارگیری و اصلاح شیمیایی نشاسته و پلی اکریل آمید در سیال حفاری پایه آبی به منظور پایدار سازی شیل پابده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی صنعت حفاری
63 بهبود پایداری کف از طریق مخلوط نمودن مواد فعال سطحی آنیونی وکاتیونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
64 بهبود خواص سیال حفاری با بکارگیری فناوری نانو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
65 بهبود عملکرد خواص سیال حفاری پایه آبی با استفاده از نانوذرات سیلیکا بهسازی نشده - ارزیابی آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
66 بیوسنتز نانو ذرات اکسید روی توسط عصاره گیاه مریم گلی از گونه ,Salvia Officinalis خانواده Lamiaceae از کوه های شمال ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
67 تاثیر آموزش برنامه درسی علوم اجتماعی متوسطه دوم بر جرات ورزی دانش آموزان پسر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
68 تاثیر تغییر اختیاری و اجباری حسابرسان مستقل بر کیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
69 تاثیر سرعت دوران ابسار در فرآینذ اصطکاکی و اغتشاشی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ ریختگی(A390)AL-Si (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
70 تأثیر سطوح مختلف اسپرمیدین در دماهای مختلف بر روی تحمل به سرما در بوته های خیار رقم رشید در مرحله تکمیل جوانه زنی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
71 تأثیرات معماری پایدار بر کیفیت زندگی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
72 تبیین رابطه دولت محلی و شهر جهانی مبتنی بر زیرساخت های شهری (مطالعه موردی: تهران) (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
73 تجزیه خطر لرزه ای و برآورد سناریوهای محتمل زلزله در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
74 تحلیل عملکرد سیستم های روبات متحرک با استفاده از شبکه های صف نیمه باز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
75 تدوین استراتژی تامین هواپیماهای غیر تجاری با استفاده از تاپسیس فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
76 تدوین فرایند توسعه توانمندیهای فناورانه بر پایه چرخه عمر (R&D هوایی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
77 تدوین و پیادهسازی مدل بومی مدیریت ریسک در پروژههای تحقیقاتی به صورت فازی در یک شرکت تحقیق و توسعه هوایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
78 ترجمه مدخل آدم و حوا در دائره المعارف قرآن لیدن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
79 ترکیب اطلاعات سوژ ههای مختلف در تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی برای تشخیص مناطق فعال مغز (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
80 تعهدات به پشتوانه بدهی پروژه محور: ابزاری نوین جهت تأمین مالی پروژه های حوزه انرژی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
81 تعیین آسیب در سازه ها با استفاده از پاسخ های مود اول و در نظر گرفتن اثر نویز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
82 تعیین اولویت های نانوفناوری در حوزه حفاری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی صنعت حفاری
83 تعیین مدل برای ارزیابی میزان پایداری در چاههای افقی و عمودی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
84 تهیه نانوکامپوزیت پلی آنیلین و استیرن با استفاده از استبیلایزر هیدروکسی پروپیل سلولز در محیط آبی (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
85 تهیه و مشخصه یابی نانوپوشش روانساز به منظور پوشش دهی و افزایش طول عمر مته و رشته حفاری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
86 جایگاه نهادهای خیریه در تامین مالی و ترویج کارآفرینی در بسترICT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز)
87 جوامع محلی و جایگاه آنها در نظام آمادگی و پاسخ به بلایای طبیعی در شهرهای قدیمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
88 چشم انداز سازی مدیریت بحران مخاطرات طبیعی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
89 حذف همزمان تداخلات پیوسته زمان و پالسی در آنتنهای آرایهای پاره وفقی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
90 خوانشی نو بر تاثیر مراکز فرهنگی بر رشد و توسعه اخلاقی و اجتماعی جامعه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
91 درآمدی انتقادی بر کالاانگاری رفتارهای دیگر خواهانه در اقتصاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد،مدیریت و حسابداری
92 درسهایی از مشارکت مردمی در بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری مناطق زلزله زده استان لرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
93 روش بهینه سازی ترکیبی TAGUCHI-PSO (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
94 زیست پذیری بافت های فرسوده رویکردی نوین برای توسعه شهری پایدار (مورد پژوهی: بافت فرسوده شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
95 ساخت نانوذرات پلیمری بهعنوان بستری برای دارورسانی هدفمندبه تومرسرطانی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
96 ساماندهی کالبدی- فضایی محله های شهری به منظور کاهش آسیب های ناشی از زلزله (مورد پژوهش: محله پای توپ- مفخم شهر بجنورد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
97 سنتز نانو ذرات اکسید گرافن عاملدار شده با گروه عاملی کربوکسیلات ( COOH ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
98 سیستم پردازش و فشرده سازی تصویر ماهواره LEO کوچک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
99 سیستم های مدیریت هوشمند ترافیک شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی
100 شناسایی دسته بندی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی در یک سازمان تحقیقاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
101 شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد و ارزیابی مراکز بیمارستانی با استفاده از DANP (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
102 شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد و ارزیابی مراکز بیمارستانی با استفاده از DANP (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
103 شناسایی و بررسی شاخص های ارزشگذاری سرمایه های فکری (انسانی) دانش محور(مطالعه موردی : یک مرکز تحقیقات هوایی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
104 شناسایی و مدلسازی منابع لرزه زا در گستره طرح ایستگاههای عملیاتی نقاط نفت خیز مجاور مناطق مسکونی کلانشهر اهواز با استفاده از نرم افزار Erdas Imagine (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
105 طراحی دقیق آنتن پچ مستطیلی با استفاده از مدل شبکة چندپورتی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
106 طراحی روش LAMP برای تشخیص سریع بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) خانواده CTX-M_1 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
107 طراحی شبیه سازی و ساخت آنتن مونوپل مربعی فوق باند وسیع دارای تغذیه سه گانه و دوباند حذف فرکانسی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
108 طراحی صفحه ستون ها باخروج از مرکزیت ستونها در دوجهت Design of Base Plates with Columns eccentricity in two directories (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
109 طراحی کنترلر منطق فازی برنامه پذیر مد جریان در پروسه 0.35µm تکنولوژی CMOS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
110 طراحی مدارات CMOS بهبود یافته برای سیستم Neuro-Fuzzy آنالوگ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
111 طراحی و پیاده سازی سیستم پیش پردازش تصویر درعلامت خوان نرم افزاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
112 طراحی و پیاده سازی سیستمی برای بازشناسی کلمات دستنویس فارسی با حروف گسسته و لغت نامه معین با استفاده از یک شبکه عصبی سلسله مراتبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
113 طراحی و تحلیل کارایی محموله تصویربرداری ماهوارة سنجش از دور LEO (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
114 طراحی و شبیه سازی تقویت کننده کم نویز Cascode با بهره 28dB (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر
115 طراحی، آنالیز و ساخت تغییر فازدهنده پنج بیتی در باند S (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
116 علل مهاجرت گاز در داخل دوغاب سیمان و راههای بهسازی آن (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
117 فراوانی اینتگرون کلاس II در سودوموناس آئروژینوزا های جدا شده از بیمارستان های شهر قم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
118 فن آوری استفاده از سیالات حفاری افرونی در حفاری مخازن تخلیه شده شکافدار (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
119 کاربرد GIS در امکان سنجی استقرار بهینه سکونتگاه های روستایی در معرض خطر سوانح طبیعی (دریافت مقاله) همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84
120 کاربرد فناوری نانو در سیالات حفاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
121 کاربرد متدهای داده کاوی در کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
122 کاربردهای مدیریت پیشگیرانه در مدیریت تزریق و تولید مخازن نفتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
123 کارکردهای بلاک چین خصوصی بانک مرکزی در راستای ارتقاء شفافیت اطلاعات بانکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
124 کاهش مصرف انرژی در شهرها با رویکرد فرم های پایدار ساختمانی مورد مطالعه: شهر همدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
125 کاهش هرزروی گل حفاری با استفاده از سیالات حفاری افزونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
126 ماهیتناپایداری در سازندهای شیلی و ارائه راهکار مناسب (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
127 مدل سازی پایداری استاتیکی کف در حضور نانو ذرات اصلاح شده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
128 مدل سازی ریاضی فرایند استخراج روغن نباتی در اکستراکتورهای افقی با جریان های متقاطع ناهمسو (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
129 مروری بر پیشینه فساد مالی و راهکارهای جلوگیری از آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
130 مسیر یابی و بهینه سازی حرکت ربات کروی متحرک بااستفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
131 مطالعات آزمایشگاهی آسیب ناشی از سیالات حفاری در مخازن شکافدار (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
132 مطالعه آزمایشگاهی استفاده از نانوذرات به منظور بهبود خواص گلهای پایه آبی (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
133 مطالعه آزمایشگاهی به منظور یافتن ترکیب بهینه سیال پایه آبی سیلیکاتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
134 مطالعه ی بررسی مدیریت یکپارچه پسماند در صنایع دریایی (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
135 معرفی و بررسی استانداردهای بین المللی پیل سوختی مرتبط با وسایل نقلیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
136 مقایسه دقت الگوریتم های مختلف داده کاوی در پیشگویی میزان ترافیک جاده ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی
137 مقایسه عملکرد گرافیت و نانوگرافن اکساید در بهبود خواص تریبولوژی گل حفاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
138 نقش سرمایه اجتماعی در توسعه فعالیت های اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
139 نقش شفافیت در تحقق تمدن نوین اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
140 نگرشی بر بهسازی و مقاوم سازی مساکن روستایی ایران در برابر سوانح طبیعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
141 یک پروتکل سلسله مراتبی مبتنی بر خوشه بندی برای کاهش اتلاف انرژی توسط گره های با همپوشانی زیاد در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات