دکتر موسی جاودان

دکتر موسی جاودان دانشگاه هرمزگان

دکتر موسی جاودان

Dr. Mosa Javdan

دانشگاه هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی روان درمانی معنوی–مذهبی چند وجهی بر آشفتگی روانی و میزان تاب آوری زنان معتاد تحت درمان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی زن دوره: 4، شماره: 1
2 ارائه الگویی از بقای زنان در ازدواج های نارضایتمند؛ یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 11، شماره: 43
3 ارائه مدل پیش بینی خودپنداره بر اساس مشکلات رفتاری-هیجانی با میانجی گری مهارت های زندگی در دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 13، شماره: 48
4 Relationship between Social Support, Problem-Solving Skills, and Resilience with Hardiness among First-Grade High School Students in Sari (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 7، شماره: 2
5 Relationship of Metacognitive Strategies and Attachment Styles with School Belonging among Secondary School Students in Zahedan, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 9، شماره: 3
6 بررسی اثربخشی روایت درمانی راه حل محور بر دلزدگی، اشتیاق و امید زنان متقاضی طلاق در شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 4، شماره: 4
7 بررسی تاثیر الگوی مشاوره ای اسماء الحسنی برکیفیت زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 9، شماره: 3
8 بررسی تاثیر الگوی مشاوره ای اسمای حسنا بر اصلاح تصور زنان متاهل نسبت به خداوند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 39
9 بررسی تاثیر الگوی مشاوره ای اسمای حسنا بر اصلاح تصور زنان متاهل نسبت به خداوند (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 39
10 بررسی نقش میانجی فرایند های خودشناختی در رابطه ی بین سرکوب گری (خودفریبی و دگر فریبی) با میل به طلاق در زنان و مردان متقاضی طلاق (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 12، شماره: 46
11 پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس هویت تحصیلی، حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه بر دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 23، شماره: 3
12 تاثیر نیازهای روان شناختی بر جهت گیری آینده تحصیلی و هویت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 38
13 تدوین ابزار سنجش درک مفهومی علوم پایه هشتم و تعیین رابطه آن با عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 24
14 رابطه علی بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سب کهای هویت با پیشرفت تحصیلی از طریق خود کارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 30
15 رابطه علی متغیرهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
16 رابطه ی علی سلامت روان، سبک زندگی، مهارت های زندگی و کیفیت زندگی زناشویی با میانجی گری باورهای ارتباطی، بخشودگی و انتظارات قبل از ازدواج (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 10، شماره: 36
17 سلامت رابطه زناشویی در پرتو عوامل تاثیرگذار بر ثبات و رضایت از رابطه؛ یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 6، شماره: 3
18 طراحی و تدوین الگوی تقویت روحیه و فرهنگ کارآفرینی در دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 28، شماره: 1
19 مقایسه اثربخشی آموزش تکنیک های فراشناختی بر اسنادهای علی مشکلات یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان قشم (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 48
20 مقایسه اثربخشی زوج درمانی مثبت گرا با رفتاری تلفیقی بر سازگاری زناشویی زوجین (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 7، شماره: 3
21 همبستگی تفاهم زوجین دارای تعارض با رضایت از زناشویی و نقش میانجی کیفیت زندگی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش مبتنی بر ذهن اگاهی بر افسردگی، پرخاشگری کودکان طلاق با تاکید بر ذهن آگاهی مبتنی بر درمان شناختی MBCT در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
2 اثربخشی مثبت اندیشی در میزان تفاهم و هماهنگی فکری والدین دانش آموزان دوره ابتدایی شهر بندرعباس (دریافت مقاله) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
3 ارتباط بین طلاق والدین و پیامدهای سلامت روان در میان نوجوانان ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
4 بررسی رابطه بین سبک یادگیری و تیپ شخصیتی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان ارزوئیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 پیش بینی کیفیت زناشویی بر اساس خودکارآمدی و باورهای معنوی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه
6 تعالی بخشی به جامعه ایرانی با تأکید بر ارزش های هویتی و شخصیت فکری کودکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
7 تعیین عوامل مؤثر در میزان تفاهم و هماهنگی فکری زوجین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
8 تهیه و تدوین پرسشنامه مشکلات یادگیری درس زبان انگلیسی در مدارس متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
9 حرکت در مسیر سعادتمندی و معنابخشی به زندگی عاری از آسیب ها و بیماری های فرهنگی اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
10 رابطه درگیری شناختی (راهبردهای یادگیری)، انگیزش درونی، خود کارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
11 رابطه درگیری شناختی، درگیری عاطفی، درگیری رفتاری و خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
12 روان کشی: محصول بحران های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
13 ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودمراقبتی نوجوانان و تبیین آن به عنوان مفهومی از یک الگوی مثبت در مسیر زندگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
14 ساخت، روایی، پایایی و هنجاریابی پرسشنامه میزان احساس شایستگی نوجوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
15 طراحی و تدوین پرسشنامه روحیه کارآفرینی دانش آموزان و تبیین آن به عنوان عاملی برای خودشکوفایی و رشد شایستگی های شخصی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
16 عوامل موثر بر پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی در استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
17 فرسودگی زناشویی، ناتوانی هیجانی و باورهای بدکارکردی جنسی در زوجین دارای تعارض و عادی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
18 مقایسه طرحواره های ناسازگارانه اولیه و خستگی روانی در بین زنان مطلقه و غیر مطلقه شهر بندر عباس (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت
19 نحوه تعامل و همکاری سازمانهای دولتی و مردم نهاد جهتپیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی در استان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
20 نقش الگوهای ارتباطی خانواده در بروز رفتارهای جامعه ستیزانه و آسیب های روانی-اجتماعی فرزندان (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
21 نقش جهت گیری مذهبی، سلامت روان و جو عاطفی خانواده در شخصیت فکری منعطف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
22 نقش شخصیت فکری در میزان تفاهم و هماهنگی فکری دانشجویان متأهل (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
23 نقش ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی در پیش بینی تعارضات زناشویی در زوج های با سابقه ازدواج کمتر از ۵ سال (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه