موسی جاودان

 موسی جاودان دانشگاه هرمزگان

موسی جاودان

Mosa Javdan

دانشگاه هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 رابطه علی بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سب کهای هویت با پیشرفت تحصیلی از طریق خود کارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 30
2 رابطه علی متغیرهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی مثبت اندیشی در میزان تفاهم و هماهنگی فکری والدین دانش آموزان دوره ابتدایی شهر بندرعباس (دریافت مقاله) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
2 بررسی رابطه بین سبک یادگیری و تیپ شخصیتی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان ارزوئیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 تعالی بخشی به جامعه ایرانی با تأکید بر ارزش های هویتی و شخصیت فکری کودکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
4 تعیین عوامل مؤثر در میزان تفاهم و هماهنگی فکری زوجین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
5 تهیه و تدوین پرسشنامه مشکلات یادگیری درس زبان انگلیسی در مدارس متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 حرکت در مسیر سعادتمندی و معنابخشی به زندگی عاری از آسیب ها و بیماری های فرهنگی اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
7 رابطه درگیری شناختی (راهبردهای یادگیری)، انگیزش درونی، خود کارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
8 رابطه درگیری شناختی، درگیری عاطفی، درگیری رفتاری و خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
9 ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودمراقبتی نوجوانان و تبیین آن به عنوان مفهومی از یک الگوی مثبت در مسیر زندگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
10 ساخت، روایی، پایایی و هنجاریابی پرسشنامه میزان احساس شایستگی نوجوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 طراحی و تدوین پرسشنامه روحیه کارآفرینی دانش آموزان و تبیین آن به عنوان عاملی برای خودشکوفایی و رشد شایستگی های شخصی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
12 عوامل موثر بر پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی در استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
13 نحوه تعامل و همکاری سازمانهای دولتی و مردم نهاد جهتپیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی در استان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
14 نقش الگوهای ارتباطی خانواده در بروز رفتارهای جامعه ستیزانه و آسیب های روانی-اجتماعی فرزندان (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
15 نقش جهت گیری مذهبی، سلامت روان و جو عاطفی خانواده در شخصیت فکری منعطف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
16 نقش شخصیت فکری در میزان تفاهم و هماهنگی فکری دانشجویان متأهل (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی