مجید داوری

 مجید داوری عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجید داوری

Majid Davari

عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر برنامه پزشکی خانواده شهری بر الگوی تجویز دارو (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی
2 ارزیابی فناوری سلامت، دارودرمانی بیماران متابولیک و عدالت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی
3 اندازه گیری عدالت در دسترسی به خدمات دارویی با استفاده ازشاخص تراکمی (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
4 بررسی پو لشویی الکترونیکی در نظام بانکی به عنوان یکی از جرایم مالی و ارایه چارچوب های قانونی مبارزه با آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی
5 بررسی شاخصهای بیمارستانی مورد نیاز مدلهای تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص سازی نهایی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
6 دارو درمانی بیماران منتخب متابولیک؛ آیا درست انجام می دهیم (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان
7 شبیه ساسی رفتار مواد فوق کشسان جهت بهینه نمودن ابعاد ضزبه گیز اسکله ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
8 صنعت داروسازی ایران و عضویت در سازمان تجارت جهانی؛ تهدید یا فرصت؟ (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
9 طرح بهینه دولفین انعطاف پذیر با در نظر گرفتن عملکرد توأم دولفین و ضربه گیر (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
10 مکانیزمهای بانکداری سیار در ایران و ارائه پیشنهادات راهبردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی
11 نظام ارزیابی فن آوری سلامت برای ایران؛ نیاز یا تجمل؟ (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت