دکتر چنگیز رحیمی طاقانکی

دکتر چنگیز رحیمی طاقانکی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شیراز

دکتر چنگیز رحیمی طاقانکی

Dr. changiz Rahimi Taghnaki

استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر شفقت خود بر خود انتقادگری و اجتناب شناختی رفتاری در نوجوانان افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 4
2 اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر الگوی الکتروآنسفالوگرافی کمی و نشانگان بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 17، شماره: 3
3 اثربخشی درمان التقاطی تنظیم هیجان پویشی تجربه ای (EDER) و شفقت خود بهوشیارانه (MSC) در افراد مبتلا به افسردگی درون فکنی شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 61
4 اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در بیماران مبتلا به سوءمصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 16، شماره: 3
5 اثربخشی درمان مبتنی بر تنظیم شناختی - رفتاری هیجان بر تنظیم هیجان و نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 14، شماره: 4
6 اثربخشی گروه درمانی تعاملی و روان ‎نمایشگری بر جهت گیری هویت دختران نوجوان با پریشانی روان‎ شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 60
7 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر بهبود علائم و کیفیت زندگی افراد مبتلا به اختلال اضطراب بیماری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 58
8 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر بهبود علائم و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال وحشت زدگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 13، شماره: 3
9 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی آنلاین بر تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان دانشجویان مبتلا به اختلال سازگاری ناشی از شکست عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 14، شماره: 3
10 اثربخشی گشتالت درمانی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 9، شماره: 6
11 انگیزه های نماز خواندن و بازخورد دانشجویان نسبت به نماز (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 2، شماره: 6
12 Group Emotion Regulation Therapy for Illness Anxiety Disorder: A Randomized Controlled Trial (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 11، شماره: 1
13 بررسی اثربخشی درمان گروهی عقلانی-عاطفی و درمان گروهی راه حل محور بر اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 3
14 پیش بینی عملکرد جنسی در زنان یائسه: نقش طرحواره های جنسی و طرحواره های ناسازگار اولیه (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 21، شماره: 70
15 تاثیر آموزش نوروفیدبک بر ادراک بینایی دانش آموزان ابتدایی با اختلال یادگیری ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 16، شماره: 3
16 تاثیر بازی درمانی بر نشانگان سوگ در کودکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 16، شماره: 63
17 تاثیر درمان نگهدارنده متادون بر سلامت روانی معتادان به تریاک و هروئین (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 4، شماره: 13
18 تجربه زیسته ی افراد مبتلا به اختلال وسواسی-جبری تحت تاثیر فراگیری بیماری کرونا؛ یک مطالعه ی پدیدارشناختی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 5
19 تدوین مدل نگرش به تصویر بدنی بر اساس پایگاه هویت و سبک دلبستگی با نقش میانجی تایید طلبی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 18، شماره: 1
20 تنظیم هیجان و نقش آن در پیش بینی نشانه های افسردگی در دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 19، شماره: 1
21 رابطه سبک دلبستگی با نگرش به تصویر بدنی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه: نقش واسطه ای نگرش فرهنگی اجتماعی به ظاهر و پذیرش خود (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 11، شماره: 2
22 روایی و اعتبار پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP-32) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 3
23 سازمان شخصیت افراد با نشانه ‎های وسواس، افسردگی، افسردگی همراه با وسواس و به هنجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 3، شماره: 2
24 عشق مجنون در آیینه روانکاوی (بر پایه ی لیلی و مجنون نظامی گنجوی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 13، شماره: 25
25 عوامل موثر بر تاب آوری در افراد مواجه شده با ضربه روانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 1
26 فکر افسرده وار بیماران افسرده در زمان های پذیرش در بیمارستان و بهبودی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 6، شماره: 3
27 مقایسه اثر تقدم منفی در زیر گروه های اختلال وسواسی جبری، اختلالات اضطرابی دیگر و گروه بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 13، شماره: 4
28 مقایسه اعتماد به حافظه و شناخت در بیماران مبتلا به اختلال وسواس-اجباری (از نوع وارسی)، اختلال اضطراب منتشر وگروه بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 15، شماره: 1
29 مقایسه نظم جویی شناختی هیجان و کنش های اجرایی سرد و گرم در دانش آموزان دختر با و بدون اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 8، شماره: 3
30 مقایسه هوش هیجانی و کارکردهای شناختی در بیماران روان پزشکی با افراد بهنجار (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 4
31 ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ارزیابی عمومی تجربه های روانپریشی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 12، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد کیفیت روابط زوجین قبل و بعد از شیوع کووید- ۱۹ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹
2 بررسی رابطه کمال گرایی با توجیه روابط فرازناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
3 پیامدهای روان شناختی همه گیری کووید-۱۹ در دانشجویان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مطالعات روانشناسی سلامت روان
4 پیش بینی آسیب روانی بر اساس سرسختی روان شناختی و خودکارآمدی در دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
5 پیش بینی آسیب های روانی دانشجویان براساس طرحواره های ناسازگار اولیه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
6 تاثیر ابتلا به کووید-۱۹ در بروز آسیب های روانی در دانشجویان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مطالعات روانشناسی سلامت روان
7 تاثیر ادراک حمایت اجتماعی و خودکارآمدی در کاهش تمایلات خودکشی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
8 تاثیر سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی در بروز آسیب روانی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی
9 تاثیر کارکرد خانواده در بروز آسیب های روانی دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
10 تببین افسردگی و گرایش به خودکشی براساس تحمل پریشانی در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی
11 تبیین تحمل پریشانی بر اساس مولفه های فردی، خانوادگی و اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
12 تغییرات ایجاد شده در ابعاد ده گانه سبک زندگی دانشجویان قبل و بعد از شیوع کووید ۱۹ و نقش این ابعاد در پیش بینی رضایت از زندگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹
13 رابطه پایبندی به نماز و نگرش مذهبی با تحمل پریشانی در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی
14 رابطه پایبندی به نماز و نگرش مذهبی با سرسختی روان شناختی در دانشجویان (دریافت مقاله) کنگره ملی نماز و سلامت روان
15 سرسختی روانشناختی، خودکارآمدی و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
16 شیوع شناسی اضطراب ویروس کرونا در بین کارکنان دانشگاهبا تمرکز بر تفاوت های جنسیتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مطالعات روانشناسی سلامت روان
17 نقش ابعاد شخصیت در تبیین افسردگی و اضطراب در دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
18 نقش پایبندی به نماز و نگرش مذهبی در پیش بینی افسردگی و گرایش به خودکشی در دانشجویان (دریافت مقاله) کنگره ملی نماز و سلامت روان
19 نقش پیش بینی کنندگی تحمل پریشانی و خودکارآمدی در آسیب روانی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی
20 نقش تعدیل کننده ی خودکارآمدی بر رابطه ی سبک های دلبستگی و افکار خودکشی در دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
21 نقش حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی سازگاری دانشجویان در همه گیری کووید- ۱۹ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹
22 نقش مولفه های اجتماعی و خانوادگی در بروز افسردگی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
23 نقش مولفه های سرمایه روان شناختی در پیش بینی افسردگی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی