ایرج جباری

 ایرج جباری

ایرج جباری

Iraj Jabari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی و سنجش قابلیت مدل هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی در شبیه سازی هیدروگراف سیل حوضه آبریز رودخانه میناب (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 68
2 امکان سنجی ساخت حفاظ برای چشمه نوترونی امرسیوم- برلیوم با به کارگیری پسماندهای صنعتی به روش تجربی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 3، شماره: 2
3 بررسی الگوهای رودخانه ای مئاندری، شریانی و آنابرنچینگ با استفاده از شاخص های شریانی و خمیدگی در رودخانه گاماسیاب (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
4 بررسی تغییرات الگوی جریان در دشت موسیان و ارزیابی تاثیر آن در تغییر دینامیک منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 2
5 بررسی تغییرات الگوی رودخانه گاماسیاب در رابطه با تغییرات پشته ها ی ماسه ای (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 2
6 بررسی عوامل مؤثر در تغییرات الگوی جریان آب سطحی و تأثیرات آن در دینامیک محیط (مطالعه موردی: دشت موسیان استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 12، شماره: 44
7 بررسی نقش عوامل ژئومورفولوژی بر روی استقرار سایت‌ تاریخی بتکی در دشت الشتر استان لرستان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 36
8 بررسی نقش عوامل ژئومورفولوژی بر روی استقرار و انحطاط سایت تاریخی گریران در دشت الشتر استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 53
9 بهره برداری های اقتصادی و گردشگری از رودخانه های استان کرمانشاه و تاثیر آن در ویژگی های زیبایی شناختی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 32
10 تاثیرات معدن کاری بر روند تغییر چشم انداز سراب نیلوفر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 29
11 حساسیت شاخص های شکل و تحولی مئاندرها به پویایی رودخانه های کوچک (مطالعه موردی: رودخانه قره سو در کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 3
12 شناسایی، ارزیابی و مدیریت خاستگاه های گردوغبار در غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 3
13 طراحی سامانه‎ی پایشی برای ارزیابی کیفیت آب زمکان رود کرمانشاه (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 2، شماره: 4
14 نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه الوند کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 44
15 نقش ویژگی های زمین شناسی و زمین ریخت شناسی در آلودگی رودخانه سیروان (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات زمین ریخت شناسی برداشت شن و ماسه در بستر رودخانه ها-مطالعه موردی رودخانه رازآور در استان کردستان (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
2 ارزیابی زیبایی شناختی رودخانه ها جهت توسعه گردشگری با استفاده ازروش لئوپولد مطالعه موردی تعدادی ازرودخانه های استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
3 بررسی تجربیات زمین ریخت شناسی ایرانیان در تعیین مقر شهر ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
4 بررسی تحول ریخت شناسی نیمرخ طولی حوضه گاماسیاب (دریافت مقاله) کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه
5 بررسی رابطه ی بین سقف گنبدی با شرایط جغرافیایی مناطق گرم و خشک ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
6 بررسی روند تحول خاک ماهیدشت درمقایسه با چشمه سفید با توجه به عوامل ژئومورفولوژیکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
7 چالش های گذشته و درپیش روی جامعه ی ژئومورفولوژیک ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
8 ژئومیتولوژی و جذب گردشگر(مطالعه موردی: پدیده های زمین شناسی و ژئومورفولوژی روستای باباگرگر،قروه کردستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار