مجید زنجیردار

 مجید زنجیردار دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

مجید زنجیردار

Majid Zanjirdar

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis on the Relationship between Capital Structure and Operational Cost Adhesion (دریافت مقاله) مجله علمی حسابداری و تحقیقات اقتصاد دوره: 7، شماره: 3
2 ارزیابی ارزش حقوق صاحبان سهام با استفاده از مدل های رشد عایدات مورد انتظار، مدل یک مرحله ای بر اساس افق پیش بینی و مدل دو مرحله ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 13
3 Intermediary Effect of Income Smoothing on the Relationship between the Non-Financial Characteristics and Reporting Quality of Listed Companies in Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) مجله علمی حسابداری و تحقیقات اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
4 THE IMPACT OF EXTERNAL STRONG AND WEAK SUPERVISION OVER THE TRUST RELATIONSHIP MANAGEMENT AND CONDITIONAL CONSERVATISM (دریافت مقاله) مجله تحقیقات کاربردی دوره: 2، شماره: 2
5 بررسی رابطه شرایط اقتصادی و ویژگی های شرکت با چسپندگی هزینه هادر شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 13
6 بررسی مقایسه ای تاثیر مولفه های تکانه سود بر بازده اضافی سهام در دو مدل پنج عاملی فاما و فرنچ و q عاملی HXZ (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 13
7 تاثیر تمایلات سرمایه گذار و محدودیت آربیتراژ بر بازده پرتفوی در سطوح مختلف وجه نقد مازاد (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 13
8 تاثیر فاکتورهای تجدید نظر در پیش بینی سود بر تعصب در پیش بینی جریان های نقدی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سیاست های بدهی بر روشهای تقسیم سود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
2 ارزیابی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ارزش ذاتی سهام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
3 ارزیابی رابطه بین انواع مالکیت نهادی و محافظه کاری و اثرعدم تقارن اطلاعاتی برشدت این رابطه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
4 ارزیابی رابطه بین مدیریت سود و ریسک سیسستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (گروه صنایع دارو، خودرو و سیمان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
5 ارزیابی و اولویت بندی معیارهای مکانیابی لندفیل کلانشهر اراک با استفاده ازتکنیک دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 بررسی اثر بازار داراییهای جایگزین بر شاخص کل بورس اوراق بهاداردر خلال دوره91-71 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
7 بررسی اثرات پیاده سازی برنامه ریزی منابع بنگاه ERP بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی
8 بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
9 بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و ریسک ورشکستگی اسپرینگیت در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
10 بررسی ارتباط بین ثبات وپایداری مالکان شرکت و ریسک وررشکستگی زیمسکی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
11 بررسی ارتباط بین رقابت بازار محصول و محافظه کاری حسابداری در شرکتهای سرمایه گذاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
12 بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
13 بررسی ارتباط بین نسبت فعالیت معاملاتی و ریسک سیستماتیک و بازه شرکتهای سرمایه گذاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
14 بررسی ارتباط دستکاری فعالیت های واقعی (مدیریت سود واقعی) با بازده غیر عادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
15 بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت ها بر هزینه ضمنی حقوق صاحبان سهام شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
16 بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر انعطاف پذیری مالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
17 بررسی تاثیر سرمایه گذاری در فنآوری اطلاعات بر عملکرد شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
18 بررسی تاثیر سیاست های سرمایه درگردش برانعطاف پذیری مالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
19 بررسی تاثیر ماه مبارک رمضان بر متغیرهای عملکردی شرکتها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
20 بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی و خطای پیش بینی سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
21 بررسی تاثیر معافیت مالیاتی ماده 138 ق.م.م بر شاخص های عملکرد شرکتهای تولیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
22 بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
23 بررسی تطبیق دیدگاه جامعه و دانشگاهی و مدیران حرفه ای در مورد آینده و چشم انداز حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
24 بررسی دستکاری در فعالیت های واقعی(مدیریت سود واقعی)برای رسیدن به آستانه سود صفر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
25 بررسی دستکاری درفعالیت های واقعی مدیریت سودواقعی برای رسیدن به آستانه خاصی ازسود (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
26 بررسی رابطه افزایش تدریجی درجه اهرم عملیات و درجه اهرم مالی بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
27 بررسی رابطه افزایش تدریجی درجه اهرم عملیاتی و درجه اهرم مالی بربازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
28 بررسی رابطه ای انعطاف پذیری مالی بافرصت های سرمایه گذاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
29 بررسی رابطه بین ارائه بیطرفانه و به موقع بودن سود با هزینه حقوق صاحبان سهام در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
30 بررسی رابطه بین بهرهوری نوآورانه، تنوع فعالیت و مازاد ارزش بازار شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
31 بررسی رابطه بین بهرهوری و مازاد ارزش بازار شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
32 بررسی رابطه بین تجربه و تخصص حسابرس با مدیریت سود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
33 بررسی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی و بازده واقعی سهام در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی
34 بررسی رابطه بین جریانات نقدی سهام رشدی و سهام قیمتی با عوامل تشکیل دهنده بازده سهام مورد مطالعه : شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
35 بررسی رابطه بین درصد سرمایه گذاری های شرکت با کفایت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
36 بررسی رابطه بین درماندگی مالی با مانده وجه نقد شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
37 بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه ایران (دریافت مقاله) همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی
38 بررسی رابطه بین سرمایه گذاری در دارایی های ثابت با عدم قطعیت و جریان وجوه نقد و مطلوبیت مورد انتظار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
39 بررسی رابطه بین مدیریت سودوریسک سیستماتیک باتوجه به بازده درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
40 بررسی رابطه بین هزینه نمایندگی و عملکرد اقتصادی به تفکیک نوع صنعت در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
41 بررسی رابطه بین هزینه نمایندگی و عملکرد شرکت های با مالکیت مدیریتی در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
42 بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی ومدیریت سوددربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
43 بررسی رابطه ویژگی های غیرمالی با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
44 بررسی رابطه ی بین پایداری سود و هموارسازی سود با ضریب واکنش سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
45 بررسی رابطه ی بین هموارسازی سود و ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
46 بررسی کارایی نسبت دوپونت تعدیل شده برای پیش بینی سودآوری شرکت‌ها در هر یک از مراحل چرخه عمر شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
47 بررسی کیفیت حسابرسی در طی بحران مالی: از دیدگاه سرمایه گذاران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
48 بررسی مقایسه ای عامل زمان ؛ در تاثیر استراتژی مومنتوم بر رفتار توده وار در دو صنعت خودرو سازی و مواد دارویی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
49 بررسی میزان ارتباط بین تداوم فعالیت واحد تجاری با میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
50 بررسی نسبت دوپونت تعدیل شده و اجسای آن برای پیش بینی سودآوری شرکت ها در مرحله خاصی از چرخه عمر شرکت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
51 بررسی نقش ابعادکیفیت خدمات حسابداری و تاثیر آن بر عملکرد مالی از دیدگاه مدیران مالی شرکت های صنایع غذایی استان خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
52 بررسی نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری برتصمیمات مدیریت در پالایشگاه نفت امام خمینی شازند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
53 بررسی نقش دستگاه های نظارتی در تحول نظام اداری و مالی در شهرداری دزفول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
54 بررسی نقش مومنتوم و احساسات سرمایه گذاران بر رفتار توده وار در صنعت مواد دارویی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
55 تاثیر پایداری سود بر روابط بین کیفیت سود (ارائه بیطرفانه و به موقع بودن) با هزی حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
56 تاثیر ریسک سیستماتیک بر حسابداری محافظه کارانه با کنترل اثرات اهرم مالی و اندازه شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
57 تاثیر ساختار سرمایه برآستانه سود (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
58 تاثیر سود فصلی بر نقد شوندگی در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
59 تاثیر شاخصهای بنیادی بازار برشدت رابطه محافظه کاری و نقدینگی بازار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
60 تاثیر طول چرخه عملیات واندازه شرکت بر آستانه سود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
61 تاثیر نظارت خارجی بر روابط اعتماد بیش از حد مدیریت و محافظه کاری مشروط (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
62 تأثیر ریسک سیستماتیک بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 86 تا 90 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
63 تبیین ارتباط بین چسبندگی هزینه ها با خطای پیش بینی سود و پایداری سود در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
64 تبیین ارتباط بین هزینه بدهی و خالص بازده سرمایه گذاری های شرکت با وجه نقد و هزینه فرصت وجه نقد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
65 تبیین ارتباط بین هزینه بدهی و خالص بازده سرمایه گذاری‌های شرکت با هزینه فرصت وجه نقد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
66 تبیین ارتباط میان سرمایه فکری وشاخص های عملکردی در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
67 تبیین رابطه بین محافظه کاری مشروط حسابداری و کارایی سرمایه گذاری، و تدثیر فرصتهای رشد و اندازه شرکت براین ارتباط در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
68 تبیین رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکت و اهرم مالی با جریان نقدی آزاد، در بازارسرمایه ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
69 تبیین رابطه ریسک سیستماتیک با محافظه کاری شرطی و غیر شرطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
70 تبیین رابطه محافظه کاری وهموارسازی سود با چرخه عمرسازمان در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
71 تعبین رابطه هزینه نمایندگی و سطح نگهذاشت وجه نقد در بازار سهامداران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
72 تقابل مالی رفتاری و مالی استاندارد در انتخاب پرتفوی بهینه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
73 رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی در شرایط تورمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
74 رابطه بین سیاست های مالی شرکت ها با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
75 رابطه خصوصی سازی و توسعه بازار مالی در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
76 رابطه سبک رهبری و تعهد سازمانی در یک شرکت خصوصی در حوزه فعالیت های معدنی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
77 رابطه سیاست بدهی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
78 رابطه سیاست تقسیم سود و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
79 رابطه سیاست سرمایه گذاری و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
80 رابطه مدیریت سود و عدم اطمینان اطلاعاتی با ساختار سرمایه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
81 رتبه بندی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران براساس شاخصهای ارزیابی عملکرداقتصادی با استفاده ازرویکردهای تصمیم گیری چند معیاره فازی و ارائه الگوی مناسب رتبه بندی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
82 سنجش رابطه سرمایه گذاری در فنآوری اطلاعات بر عملکرد شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
83 سواد مالی و عوامل تاثیرگذار بر آن و تاثیر آن با برنامه ریزی بازنشستگی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
84 عدم اطمینان اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
85 مدل ارزش گذاری برای توضیح رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
86 مطالعه عوامل موثر بر رضایت مؤدیان مالیاتی از سیستم مالیات الکترونیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
87 مطالعه مقایسه ای دو استراتژی مومنتوم ومعکوس در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
88 مقایسه بین نسبتهای مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
89 مقایسه کارایی دوالگوی آماری لوجیت وتحلیل ممیزی درپیش بینی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت