رضا جامهداری

 رضا جامهداری گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

رضا جامهداری

Reza Jamehdari

گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.