حمید نوری

 حمید نوری سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی

حمید نوری

Hamid Nouri

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.