دکتر حجت الله حاجی حسینی

دکتر حجت الله حاجی حسینی دانشیار، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دکتر حجت الله حاجی حسینی

Dr. Hojatolla Haji Hosseini

دانشیار، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Proposing a Model to Investigate the Effect of Information Technology on Quality Performance of Manufacturing Companies: The Survey of Iran Khodro and SAIPA Companies (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 13
2 The impact of technological innovation capabilities on competitive performance of Iranian ICT firms (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 9، شماره: 4
3 تاثیر نوآوری و بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار و مزیت رقابتی پایدار در بنگاه های صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 12، شماره: 23
4 تحقیق و بررسی پیرامون نظام توسعه فناوری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 3، شماره: 6
5 تحلیلی تاریخی بر روند توسعه تکنولوژی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 5، شماره: 12
6 تنگناها و راهکارهای کلان توسعه تکنولوژی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 3
7 رابطه علم و فناوری از منظر سیاست گذاری، آموزش مهندسی و حوزه عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 9، شماره: 34
8 رابطه علم و فناوری ازمنظرسیاست گذاری آموزش مهندسی و حوزه عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 5، شماره: 1
9 سیاست های نوآوری طرف تقاضا (ماهیت، ابزارها، منطق سیاستی ،چالش ها و روند بکارگیری آنها) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 16، شماره: 32
10 شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 4
11 عوامل حیاتی موفقیت نوآوری در محصولات و سیستم های پیچیده (CoPS)؛ مطالعه موردی: پروژه بالگرد ملی سازمان صنایع هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 1
12 مبانی نظری توسعه فناوری از دیدگاه مکاتب (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 2، شماره: 5
13 مقدمه ای برکارآفرینی فناورانه در زیست فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 10، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تأثیر سیاست های کشش تقاضا در گسترش نوآوری، مقایسه سیاست های ایران و کره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
2 بررسی سیاست های توسعه زیرساخت های الکترونیکی کسب و کار در کشور ژاپن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
3 بررسی علل موفقیت وشکست توسعه تکنولوژی در خودرو سازی ترکیه و مقایسه آن با ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با محوریت بسیج شهری
4 بررسی وضعیت ارتباط دانشکده های فنی مهندسی دانشگاههای دولتی تهران با صنعت در چارچوب نظام ملی نوآوری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی
5 طراحی فرآیند ارزیابی پیشینی سازگاری نهادی سیاست های علم و فناوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
6 ویژگی های سیستم ملی نوآوری ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی