مسعود رحیم پور

 مسعود رحیم پور استاد دانشگاه تبریز-ایران

مسعود رحیم پور

Masoud Rahim pour

استاد دانشگاه تبریز-ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.