دکتر حسین اکبری

دکتر حسین اکبری عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر حسین اکبری

Dr. Hosein Akbari

عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyzing the Quality of Dialysis Machines Input Water in Hospitals of Kashan City, in ۲۰۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 7، شماره: 3
2 ارتباط مصرف آب قنات با ابتلا به بیماری های انگلی در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه تشخیص طبی ابوزید آباد کاشان طی سال های 77-1367 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 4، شماره: 1
3 ارزش تشخیصی سنجش آدنوزین د آمیناز مایع جنب در افتراق مایع جنب ترانسوداتیو از اگزوداتیو (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 13، شماره: 3
4 ارزیابی اثر مخلوط گیاهان دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.) بر اشتهای گاو شیری و مقایسه آن با یک فرآورده رایج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 2
5 ارزیابی تأثیر سطوح مختلف مصرف کود‌های شیمیایی، آلی و کمپوست بر برخی ترکیبات شیمیایی اسانس شمعدانی معطر (Pelargonum graveolens) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 34، شماره: 3
6 ارزیابی کمی شاخص های رزیلینس با استفاده از تکنیک AHP در صنایع فلزی کاشان (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 9، شماره: 1
7 ارزیابی محیط بالینی از دیدگاه فراگیران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر اساس مدل DREEM در سال 1397 (دریافت مقاله) فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 3
8 ارزیابی میزان رعایت استانداردهای اعتباربخشی آموزشی توسط دانشجویان پزشکی در بیمارستان های آموزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 2
9 استرس شغلی در پرستاران بیمارستان های شهر کاشان طی سال 1388 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 4
10 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با رگرسیون لجستیک در پیش بینی اختلالات روانی بعد از تروما در بیماران دچار آسیب مغزی خفیف (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 4
11 اعتباریابی پرسش نامه کیفیت زندگی کودکان((PedsQL در شهر کاشان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 22، شماره: 3
12 Effect of coagulation and sonication on the dissolved air flotation (DAF) process for thickening of biological sludge in wastewater treatment (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 1
13 Evaluation of Neonatal Health in Prolonged Pregnancy in Shabih-Khani Hospital, Kashan, ۲۰۰۳ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 15، شماره: 61
14 Study of the Health Condition of the Hotels and Lodging Houses of the City of Kashan in Winter 2015 and Spring 2016 (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم بهداشت دوره: 5، شماره: 3
15 بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت در کودکان بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1381-1376 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 10، شماره: 2
16 بررسی اثر بخشی آموزش کارگاهی بر میزان اعتماد به نفس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 2
17 بررسی انتخاب نوع روش زایمان و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان مراغه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 4، شماره: 1
18 بررسی اندیکاسیون ها و یافته های رادیوگرافی لگن در بیماران ترومای غیرنافذ مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال ۹۸ (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 4
19 بررسی پیامدهای مادری و نوزادی درمان انتظاری در پره اکلامپسی شدید و زودرس (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 28، شماره: 1
20 بررسی توافق بین سه روش غربالگری اختلال روانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال های 1390 تا 1391 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 6
21 بررسی توافق گازهای خون شریانی و وریدی در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در واحد مراقبت های ویژه (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 14، شماره: 2
22 بررسی توان آزمون (ELISA (IgG, IgM در تشخیص بروسلوز (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 3
23 بررسی رابطه نوع زایمان و افسردگی پس از زایمان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 1
24 بررسی رابطه ی بین سطح سرمی اینترلوکین 4 و IgE با شدت بیماری در مبتلایان به آسم آلرژیک (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 4
25 بررسی رفتارهای درمان طلبی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 86-1385 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 14، شماره: 2
26 بررسی روند تغییرات نتایج معاینات شغلی دوره ای طی چهار سال: مطالعه طولی در یک صنعت فولاد (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت کار و ارتقای سلامت دوره: 4، شماره: 1
27 بررسی زیست پالایی خاک های آلوده به کروم و کادمیوم توسط کرم های خاکی ایزنیا فوئتیدا (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 8، شماره: 3
28 بررسی سطح آگاهی و عملکرد همراهان در زمینه اقدامات اولیه در مواجهه با بیماران مبتلا به سندروم حاد کرونری (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 4
29 بررسی شکایات اسکلتی عضلانی پرسنل درمانی بیمارستان های کاشان در سال 1385 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 5
30 بررسی شیوع افسردگی و همبستگی آن با میزان ارضاء نیازهای روانی– اجتماعی توسط والدین در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر کاشان در سال 1385 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 14، شماره: 3
31 بررسی عوارض حاد دیابت ملیتوس در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1370 تا 1378 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 6، شماره: 1
32 بررسی عوامل انگیزشی و علل عدم مشارکت در انجام آزمون های غربالگری سرطان های پستان و دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 22، شماره: 3
33 بررسی عوامل بازدارنده و انگیزشی در غربالگری سرطانهای شایع زنان شهرستان کاشان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 22، شماره: 7
34 بررسی فاکتورهای موثر بر پیش بینی اختلال روانی در بیماران تروماتیک مغزی خفیف با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 1
35 بررسی فراوانی شکایت های مربوط به قصورات دندانپزشکان و دندانسازان ارجاع شده به نظام پزشکی شهرستان کاشان طی سال های ۱۳۹۸-۱۳۸۷ (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 6
36 بررسی فراوانی علل مورتالیتی و موربیدیتی بیماران بستری در ICU مغز و اعصاب بیمارستان نقوی کاشان طی سال های 80-1378 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 9، شماره: 2
37 بررسی فراوانی موارد سروپوزیتیو بروسلا در اعضای خانواده بیماران مبتلا به بروسلوز در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 93-1392 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 20، شماره: 1
38 بررسی فراوانی و مقاومت چند دارویی اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک جدا شده از کودکان زیر 5 سال مبتلا به اسهال بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 1388 تا 1389 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 1
39 بررسی مشکلات مرتبط با ناتوانی افراد دچار کم توانی ذهنی جسمی تحت پوشش مراکز توانبخشی شهرستان کاشان در سال 1384 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 2
40 بررسی میزا ن اجزاء بازیافتی و اهمیت اقتصادی زباله های خانگی روستاهای کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 8، شماره: 3
41 بررسی میزان آلودگی صوتی در شهر کاشان در سال های 80-1379 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 6، شماره: 1
42 بررسی میزان حذف فسفر با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی از پساب فیلتر شده لجن فعال (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 2
43 بررسی میزان هورمون های تیرویید در بیماریهای غیرتیروییدی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 9، شماره: 4
44 بررسی نتایج درمان آندوسکوپیک در خون ریزی های ناشی از زخم های دستگاه گوارش فوقانی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 13، شماره: 3
45 بررسی ویژگی های روانشناختی و شخصیتی جوانان وابسته به مواد مخدر افیونی در شهر کاشان، 1379 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 8، شماره: 1
46 بررسی همبستگی بین بار ذهنی کار و کیفیت خواب با فرسودگی شغلی در اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 24، شماره: 1
47 بررسی همه گیری شناسی آسیب های شغلی در شهر کاشان طی سال های 1385-1384 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 11، شماره: 5
48 تاثیر مصرف توام فوروزماید و سالبوتامول بر شاخص های اسپیرومتری بیماران مبتلا به آسم مداوم (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 2
49 شدت ناتوانی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 13، شماره: 3
50 شناسایی حاملین گروه های سرولوژیکی A, B, C, W(135), Y, X نایسریا مننژیتیدیس با استفاده از روش Multiplex PCR در نازوفارنکس دانش آموزان مدارس کاشان طی 1390 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 2
51 فراوانی ریفلاکس فیزیولوژیک و پاتولوژیک معده به مری در نوزادان تازه متولدشده در شهرستان کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 6
52 فراوانی شیگلوز و نوع سروتایپ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در بیماران اسهالی مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی کاشان در سال 80-79 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 10، شماره: 4
53 مشکلات تنظیم هیجانات در بیماران آسیب مغزی خفیف در مقایسه با افراد سالم (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 7
54 مقایسه دو رژیم OBAT و OBAM در مبتلایان به هلیکوباکترپیلوری (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 7، شماره: 1
55 وضعیت نشاط و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال تحصیلی 86-1385 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 14، شماره: 1
56 همه گیر شناسی صدمات خانگی در شهر کاشان طی سال 1384 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فرآیند الکتروشیمیایی بر مصرف مواد منعقد کننده در تصفیه خانه آب کن تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
2 Investigating the Bacterial Contamination of Bank Automated Teller Machines, Kashan, 2018 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
3 بررسی ارتباط بین حجاب با امنیت فردی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
4 بررسی بار ذهنی کار و فرسودگی شغلی و ارتباط آنها با یکدیگر در پرسنل مراکز بهداشت شهری کاشان ، سال 1397 (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
5 بررسی روند تغییرات نتایج معاینات شغلی دوره ای طی چهار سال: مطالعه طولی در یک صنعت فولاد (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
6 بررسی میزان آگاهی زنان خانه دار شهر کاشان در زمینه بازیافت مواد جامد در سال 82 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
7 بررسی میزان آلودگی صوتی در شهر کاشان در سال 80- 1379 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
8 بررسی میزان استحکام خانه های روستایی ویدوج در برابر زلزله در اسفند ماه 1383 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
9 بررسی همبستگی بین بار ذهنی کار و کیفیت خواب با فرسودگی شغلی در اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
10 بررسی همبستگی بین رضایت شغلی با بروز اعمال ناایمن در کارگران صنایع ذوب فلزکاشان در سال 1396 (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
11 بررسی هم‌بستگی تراز فشار صوت و فشار خون کارگران شرکت گالوانیزه فجر سپاهان کاشان در سال 82 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
12 تاثیر درمان فراتشخیصی یکپارچه بر پرخوری و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلا به اختلال پرخوری: آزمایش تصادفی کنترل شده یک سوکور (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
13 شناسایی و ارزیابی خطرات اتاق های عمل بیمارستان شهید بهشتی کاشان با استفاده از تکنیک های PHL ، JSA و FMEA و ارتباط آن با کنترل های اولویت بندی شده مهندسی و مدیریتی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
14 طراحی و ارزیابی سیستم خبره فازی تشخیص کمردرد ناشی از فتق دیسک بین مهرهای در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران