دکتر قهرمان عبدلی

دکتر قهرمان عبدلی دانشیار دانشگاه تهران

دکتر قهرمان عبدلی

Dr. Ghahreman Abdoli

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تعیین ریسک اعتباری مشتریان موسسات بیمه اعتبار صادراتی در صندوق ضمانت صادرات ایران با استفاده از روش های یادگیری ماشین و شبکه عصبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 24، شماره: 96
2 اثر تخریب محیط زیست بر رشد اقتصادی (شواهدی از 32 کشور در حال توسعه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
3 اخلاق در بانکداری اسلامی با تاکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی های بیزین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 10، شماره: 19
4 ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورها: با تاکید بر این ارتباط در ایران با رهیافت مارکوف سوئیچینگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 32
5 استراتژی بهینه دولت، نیروی کار و کارفرما در دوره دولت نهم (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 4
6 اشاعه سواری مجانی توسط بازیکن قدرتمند در ساختار شبکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 4
7 اطلاعات نامتقارن و قراردادهای سازگار اطلاعاتی و کاربرد آن ها در بیمه اتومبیل: مورد، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 4
8 اقتصاد تامین اجتماعی در ایران مطالعه موردی منابع بیمه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 25
9 الگوسازی سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک رفاه (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 1
10 الگوی انتشار تلفن ثابت و تعیین‎کننده‎های اقتصادی ضریب اثرات خارجی شبکه آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 3
11 امکان تشکیل ایتلاف میان کشورهای ایران آذربایجان و ترکمنستان در صادرات گاز به اروپا:رهیافت نظریه بازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 61
12 انتقال اطلاعات ‘ یادگیری اجتماعی و دوگانگی در تصمیم گیری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 38، شماره: 3
13 انطباق نظریه بازیها (الگوی مدیر - عامل) در عقد مشارکت مدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 4، شماره: 8
14 برآورد نرخ تنزیل مبتنی بر نرخ خطر برای ایران و چند کشور منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 38
15 بررسی اثر مسابقه ارتقا برافزایش بهره وری نیروی کار در بنگاه ها(نمونه موردی: شرکت کاله آمل ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 2
16 بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر بهره وری بخش صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
17 بررسی اثرات بهره وری آزادسازی تجاری از دیدگاه تابع هزینه: با استفاده از قضیه ی دوگان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 2
18 بررسی اثرات تغییر نرخ ارز (دلار در مقابل یورو) و واردات نفت از سوی کشورهای چین و هند بر قیمت نفت اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 1
19 بررسی تاثیر تشکیل کارتل گازی بر روند استخراج ذخایر با رویکرد نظریه بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 4
20 بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تاکید بر نقش منابع طبیعی (کاربرد مدل رگرسیون حد آستانه در داده های پانل) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 4
21 بررسی رابطه رفتار تولید جبرانی و وابستگی متقابل میان تولیدکنندگان و آزمون آن در بازار جهانی نفت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 44، شماره: 3
22 بررسی رفتار اوپک در قالب یک بازی همکارانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 7
23 بررسی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار سهام تهران با استفاده از حجم معاملات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 55، شماره: 4
24 بررسی عوامل مؤثر بر مصرف بنزین در شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 8، شماره: 3
25 بررسی واکنش نامتناسب سرمایه گذاران در بازار سهام ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 4
26 به‌کارگیری تحلیل بازی شبکه در بررسی تشکیل ائتلاف بین ایران و روسیه و اثر آن بر قدرت چانه‌زنی ایران در ورود به بازار گاز طبیعی اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 3
27 تاثیر بهبود تولیدات کشاورزی بر فقر در بخش روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 1، شماره: 2
28 تاثیر نوآوری بر نوسانات سهام شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 12، شماره: 45
29 تاثیر نوآوری برسهم بازار شرکت های داروسازی بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 14، شماره: 50
30 تاثیرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از بودجه دولت (بودجه عمرانی) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 6، شماره: 5
31 تئوری چشم انداز؛ رهیافتی نوین در توضیح پدیده فرار مالیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 1
32 تبیین نظام شهری منطقه کلانشهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 65
33 تحلیل همکاری میان ایران و ترکمنستان در صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله نوباکو: چارچوب نظریه بازی همکارانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 12
34 تخمین نرخ تنزیل اجتماعی برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
35 رویکرد تئوری بازی در تعیین نرخ ارز و نرخ دستمزد: یک مطالعه‎ی تجربی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 4
36 طراحی سازوکار و نقش آن در بازار کالاهای اعتباری؛ با تاکید بر دیدگاه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 1
37 عدم اطمینان، اطلاعات و یادگیری اجتماعی در بازار منصور خلیلی عراقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 37، شماره: 1
38 قدرت چانهزنی گزینههای صادرات گاز از کریدور جنوبی به اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 25، شماره: 84
39 مدل پیشنهادی پرتفوی دارایی های با درآمد ثابت برای سرمایه گذاری در بورس ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 8، شماره: 1
40 مدل سازی ساختار ائتلاف بهینه با استفاده از مفهوم پاسخ هسته (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
41 مدل نظریه بازی فرصت طلبی اقتصادی در مناقصه و کاربرد موردی آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 14، شماره: 43
42 مقایسۀ پاسخ‏های نظری و نتایج تجربیِ تخصیص عایدی حاصل از بازی‏های همکارانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 1، شماره: 2
43 نظام ملی نوآوری ابداعات و جهش اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 31
44 نظریه القای تقاضا ناشی از عدم تقارن اطلاعات بین بیماران و پزشکان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 1
45 نظریه بازی و کاربرد آن در تخصیص بهینه منابع آب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 1، شماره: 3
46 نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 26
47 همکاری بین صادرکنندگان گاز منطقه خزر در صادرات گاز به اروپا با نگاه بر ملاحظات محیط زیستی در چهارچوب نظریه بازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 14، شماره: 55
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 GERA , an option for sustainable development planning of GHGs Emissions Reduction Allocation (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
2 Multi Criteria Rules for Equitable Allocation of GHGs Emission Reduction at a Country Scale- Iran (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
3 بررسی تأثیر تغییر قیمتهای نسبی حاملهای انرژی بر بهرهوری انرژی در بخشهای مختلف اقتصاد ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
4 تحلیل تجزیه ای شاخص بهره وری کربن در اقتصاد ایران: به تفکیک بخش های کلان اقتصادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
5 شناخت عوامل بازار در راستای افزایش کسب و کار (محصولات غذایی با تاکید بر بازاریابی حبوبات) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
6 مدل سازی ریاضی وارانتی سه سطحی تولید کننده، تعمیر کننده و مشتری با استفاده از رویکرد تیوری بازی ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
7 همکاری در زنجیره تأمین در حالت کمبود مجاز: تئوری بازی های غیرهمکارانه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت