دکتر مهدی شهبازی

دکتر مهدی شهبازی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر مهدی شهبازی

Dr. Mehdi Shahbazi

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی روان شناختی و شیوع مصرف مکمل های ورزشی در ورزشکاران زن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
2 اعتبار‎سنجی نرم‎ افزار زمان‎سنج پیش‎بینی (زمانی) در دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 3، شماره: 2
3 Decision Making Performance due to Exercise Intensity and Arousal (دریافت مقاله) نشریه بین المللی کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 1، شماره: 1
4 Expertise Influence on Anticipatory Postural Adjustment under Different Temporal Pressure (دریافت مقاله) نشریه بین المللی کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 4، شماره: 2
5 The Effect of Attentional Focus and Frequency of Feedback on Performance and Kinematics in Basketball Free Throwing (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 1
6 The Effect of Attentional Focus and Frequency of Feedback on Performance and Kinematics in Basketball Free Throwing (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 1
7 The Effect of Different Types of Quiet Eye Training on Kicking Skill in Children with High Motor Proficiency (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 2
8 The Effect of Quite Eye Training with Self-Control and Variable-Constant Organization on Learning and Performance of Badminton Backhand Low Service in Student Novice Girls (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 3
9 بررسی سبک های اسنادی و انگیزش ورزشکاران نخبه و زیرنخبه ی ورزش های انفرادی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 16
10 بررسی ویژگی های کینماتیکی در طرح طناورز و پیش بینی هماهنگی بین فردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 22
11 تاثیر انواع کانون توجه بر اجرای عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 14
12 تاثیر انواع کانون توجه بر طرح ریزی حرکتی پیش بینانه و ارتباط آن با کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 14، شماره: 47
13 تاثیر بازی های حرکتی و رایانه ای بر توجه و روابط اجتماعی دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی ۱۲-۱۰ سال (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 1
14 تاثیر برنامه آموزش مهارت های حرکتی بنیادی بر تعادل ایستا بیماران مبتلا به ام اس: رویکرد تمرین خود-مدیریتی (دریافت مقاله) نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران دوره: 1، شماره: 1
15 تاثیر تداخل زمینه ای در شرایط آشکار و پنهان بر یادگیری حرکتی کودکان دیرآموز (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 13، شماره: 45
16 تاثیر تصویرسازی فعال و غیرفعال بر یادگیری مهارت پرتاب دارت در دانش‎آموزان ۷-۱۲ ساله (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 5، شماره: 2
17 تاثیر تمرین ترکیبی توجه بینایی و چشم آرام بر طول ردیابی و یادگیری دریافت سرویس والیبال دختران مبتدی (دریافت مقاله) نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران دوره: 2، شماره: 2
18 تاثیر تمرین خودکنترلی بر عملکرد پرتاب آزاد بسکتبال و خودکارآمدی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 21
19 تاثیر تمرین نوروفیدبک و تحت فشار بر عملکرد ورزشکاران ماهر تیر و کمان در شرایط رقابتی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 3، شماره: 9
20 تاثیر تمرینات بینایی ورزشی بر حرکات ساکادیک چشم کودکان دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 7، شماره: 2
21 تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر اجرای مهارت های پاس و شوت بسکتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 7
22 تاثیر خودگویی انگیزشی آشکار و پنهان بر زمان بندی پیش بین انطباقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
23 تاثیر دستکاری قیود تکلیف بر یادگیری مهارت حرکتی در کودکان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 13، شماره: 2
24 تاثیر روش های تمرین کم خطا، پرخطا و مقیاس بندی تجهیزات بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 9، شماره: 30
25 تاثیر سطوح مختلف خستگی ذهنی بر ظهور مهارت برجسته پرتاب آزاد بسکتبال دانشجویان پسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 22
26 تاثیر شنود هیجانی از الگو بر فعالیت نورون های آینه ای ورزشکاران مبتدی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 2، شماره: 7
27 تاثیر فشار نظارت بر تصمیم گیری و ارتباط آن با بازپردازش ویژه تصمیم در ورزشکاران ماهر تنیس روی میز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 26
28 تاثیر قیود تکلیف بر تغییرپذیری هماهنگی در کوشش های موفق و ناموفق پاس چیپ فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 11، شماره: 38
29 تاثیر قیود تکلیف تو درتو بر سرعت جابجایی، سرعت و دقت پرتاب در هندبالیست های نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 32
30 تاثیر کانون توجه بیرونی و درونی بر فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی در فازهای مختلف حرکت پرش عمودی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 40
31 تاثیر نوع کانون توجه و فراوانی بازخورد بر دانش آشکار و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 11، شماره: 35
32 تاثیر یک دوره تمرینات ادراکی حرکتی - منتخب بر توجه دیداری و شنیداری کودکان مبتلا به کمبود توجه همراه با بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 15
33 تصمیم گیری در تاکتیک های حمله بسکتبال: مقایسه تمرینات ترکیبی مبتنی بر دستورالعمل کلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 24، شماره: 1
34 تعیین روایی عاملی و پایایی نسخه فارسی آزمون راهبردهای اجرا- 2 (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 17
35 تعیین شاخص ها و ویژگی های فرهنگی - معنوی ورزش کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک دوره: 2، شماره: 6
36 تمرین با چالش ناپایداری تکلیف- ویژه در عملکرد و اکتساب یک مهارت پیچیده حرکتی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 12، شماره: 5
37 تمرین با چالش ناپایداری تکلیف- ویژه در عملکرد و اکتساب یک مهارت پیچیده حرکتی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 12، شماره: 5
38 مقاله مروری: بررسی نقش تصمیم گیری در عملکرد ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 6، شماره: 2
39 مقایسه رفتار تصمیم گیری بازیکنان مرد نخبه فوتبال در موقعیت های مختلف انگیزشی و تمرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 27
40 نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود مدیریت استعدادها در سازمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
41 ورزش همگانی (ضرورت، موانع و راهکارها) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 20، شماره: 76
42 ویژگی‎های روان‎سنجی نسخه فارسی پرسش‎نامه تصویرسازی حرکتی کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر تمرین بازی و ریاضی بر دستکاری حرکتی کودکان 6 تا 9 سال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
2 تاثیر خستگی مرکزی بر دقت تصمیم گیری فوتبالیست های ماهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
3 تاثیر سطوح انگیختگی در طول مراحل مختلف یادگیری بر اجرای تکلیف هماهنگی چشم - دست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
4 تاثیر هشت هفته برنامه تمرینی وینگچون کونگ فو و طرز نشست آن بر خطر افتادن و کیفیت زندگی سالمندان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
5 تاثیر هشت هفته برنامه تمرینی وینگچون کونگفو و طرز نشست آن بر عملکرد حرکتی (تعادل و هماهنگی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
6 تاثیر یادگیری مشاهده ای و خودگفتاری مثبت بر یادگیری یک تکلیف هماهنگی دو دستی درشناگران ماهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
7 رابطه ابعاد شخصیت(درونگرایی، برونگرایی) و عملکرد روانی- حرکتی ورزشکار نخبه، غیر نخبه و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
8 طراحی و ساخت فرآیند آنالیز ورزشی سفیر: مطالعه موردی فوتبال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
9 نقش ویژگیهای روانی و مهارتی دراستعدادیابی بازیکنان فوتبال 12تا16سال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
10 هوش هیجانی و سلامت روان در افراد عادی و بدن سازان مصرف کننده و غیرمصرف کننده مواد نیروزا (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران