محمود کاظمی

 محمود کاظمی دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران

محمود کاظمی

Mahmoud Kazemi

دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی:بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 4، شماره: 13
2 ایفای به غیر از موضوع تعهد: مطالعه ی تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 4، شماره: 3
3 تبارشناسی مال: مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و غرب (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 19، شماره: 1
4 قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 8، شماره: 29
5 مطالعه تطبیقی بیع وفا در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 7، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقتصادی ترین سازه هیدرولیکی در بهره برداری از سیلاب در حوضه بازیاب شهرستان نائین بخش خور و بیابانک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 بایسته ها و نباسته های اخلاق مدیریتی از منظر اسلام (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
3 بررسی اثرات تغییرات جمعیتی بر پذیرش صندوق بیمه اجتماعیکشاورزان، روستاییان و عشایر در شهرستان گناباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
4 بررسی اهداف و نقش آموزشهای همگانی شهروندی در ارتقاء فرهنگ شهروندی و مدیریت شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
5 بررسی برخی از مؤلفه ها و اصول اساسی در اخلاق جنسی از منظر قرآن و اسلام (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری «قرآن کریم؛ سفینه النجاه عصر ما» با موضوع «قرآن و روایات و مسئله اخلاق کاربردی و اخلاق عملی»
6 بررسی برخی از مولفه ها و اصول تربیت شهروندی و کرامت انسانی از منظر اسلام و قرآن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر
7 بررسی رابطه میزان هوش معنوی و خودکارآمدی عمومی در بین زنان جوان متاهل ومطلقه در شهر کرج (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
8 بررسی فرآیند رشد اخلاقی از منظر تحول شناختی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
9 بررسی فرایند رشد اخلاقی از منظر تحول شناختی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
10 بررسی مفهوم شناختی تربیت اخلاقی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
11 بررسی مفهوم شناختی تربیت اخلاقی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
12 بررسی مفهوم شناختی تربیت اخلاقی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
13 تبیین سبک زندگی معنویت محور در امنیت و سلامت روانی بر اساس آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
14 تبیین نقش ماهواره در ترویج سبک زندگی غربی و تأثیرگذاری بر روابط خانواده (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
15 جهانی شدن و چالشهای فراروی آموزش عالی درهزاره سوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
16 چالش های اساسی فراروی آموزش عالی در هزاره سوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
17 رابطه میزان هوش معنوی خودکارآمدی عمومی در بین زنان جوان متاهل مطلقه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
18 رابطه هنر درمانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
19 مروری برچالش های اساسی فراروی نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
20 مولفه ها و شاخصه های خانواده سالم: بر اساس الگوی خانواده های اسلامی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
21 مولفه های اخلاق معلمی از منظر قرآن و روایات (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
22 نقش اخلاق محوری در سلامت روانی و اجتماعی خانواده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
23 نقش خانواده در حفظ سلامت روانی کودکان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
24 نقش مؤلفه ها و اصول اخلاقی در تحکیم بنیان خانواده از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری «قرآن کریم؛ سفینه النجاه عصر ما» با موضوع «قرآن و روایات و مسئله اخلاق کاربردی و اخلاق عملی»
25 نقش مهرورزی در تربیت از منظر قرآن و سنت با تاکید برخانواده (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
26 نقش مهرورزی در زندگی خانوادگی از منظر اخلاق اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
27 نقش مهرورزی درتربیت دینی و تأمین امنیت (با تأکید بر آموزه ها و سبک زندگی اسلامی) (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
28 نقش و اثربخشی حسن انجام وظایف همسران در نظم و امنیت خانواده (با رویکرد سبک زندگی اسلامی) (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
29 نقش و تأثیرات فضای مجازی بر سلامت اجتماعی و روانی خانواده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
30 نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه بین جرات ورزی با امیدواری و تاب آوری دردانشجویان دانشگاه زنجان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
31 نهان کاوی کور تصاویر Jpeg با استفاده از ویژگی های آماری ضرایب تبدیل موجک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات
32 نهان کاوی کور تصاویر Jpeg مبتنی بر تبدیل موجک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر
33 نهان کاوی کور مبتنی بر الگوریتم Gradient Boosting (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
34 نهان کاوی کورتصویربااستفاده ازتبدیل موجک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
35 نیازسنجی آموزشی و الویت بندی نیازهای آموزشی شهروندان شهر مشهد (اولین گام در آموزش شهروندی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404