سید عباس شجاع الساداتی

 سید عباس شجاع الساداتی دانشگاه تربیت مدرس

سید عباس شجاع الساداتی

Seyedabas Shojasadati

دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کیفیت کیتین و کیتوسان استخراج شده از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا و مقایسه آنها با دو نوع دیگر از پوسته میگو و خرچنگ (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 16، شماره: 2
2 افزایش تولید پلی هیدروکسی بوتیرات از متانول به وسیله متیلوباکتریوم اکستروکوینس و سوبسترای مخلوط (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 5
3 بررسی اصلاح سطح سلول های قرمز خون با پوشش پلیمری (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 18، شماره: 5
4 پوشش دهی سطح سلول های جزایر لانگرهانس با پلی اتیلن گلیکول فعال شده (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 6
5 تولید لاکتیک اسید به روش تثبیت سلولی و تخمیر استخراجی در جا (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر شرایط القاء و خوراکدهی پس از القاء روی رشد اشریشیاکلی نوترکیب و تولید اینترفرون گامای انسانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
2 ارزیابی اثر بافت خاک بر زیست پالایی خاک های آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 ارزیابی خواص زیست نانو کامپوزیت صمغ عربی/پلی وینیل الکل/پلی کاپرولاکتون برای پانسمان زخم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 افزایش لیپید ریزجلبک کلرلا ولگاریس با استفاده از کشت دو مرحله ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 ای با استفاده از قارچ ریسه های آروماتیک چند حلقه تصفیه زیستی پساب آلوده به هیدروکربن سفید فانروکائت کرزوسپوروم در بیوراکتور بستر ثابت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
6 بررسی تصفیه پساب سنتزی با استفاده از کشت نیمه پیوسته ریزجلبک کلرلا ولگاریس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 بررسی تولید آنزیم α - آمیلاز توسط سویه جدید Bacillus sp.KR-8104 به روش تخمیر حالت جامد در بیوراکتور بستر آکنده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 بررسی زیست تجزیه پذیری پلی کلرید بی فنیل در کشت مخلوط سه باکتری سودوموناس آئروژینوزا (AS-56)، پانتوآ اگلومرنس(AS-22) و آلکالیجنس لوتوس (B-7) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
9 بررسی زیست تخریب پذیری فنانترن در خاک های آلوده و تأثیر میزان کربن آلی خاک بر این فرایند (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
10 بررسی و مقایسه برخی روش های سبز رایج در تولید نانوذرات نقره (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
11 بھینه سازی دما و زمان کشت فرایند القای خودکار در جھت افزایش تولید نانوبادی با ویژگی دوگانه علیه سرطان سینه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
12 بهینه سازی پیش تیمار باگاس نیشکر با استفاده از روش اسید رقیق (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
13 بهینه سازی زیست نانو کامپوزیت صمغ عربی/پلی وینیل الکل/ پلی کاپرولاکتون برای پانسمان زخم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
14 بهینه سازی عوامل تثبیت و جریان در طراحی یک حسگر جدید مبتنی بر آنریم استیل کولین استراز در سیستم جریان عبوری (Flow-through) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
15 بهینهسازی باززایی گیاه در کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا(Brassica napus L. cv. PF704) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
16 بیان رتپلیز در باکتری اشریشیا کلیو بررسی شرایط بازتاخوردگی آن (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
17 بیوتکنولوژی صنعتی : وضعیت کنونی و دورنمای آینده (صنعت و معدن) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
18 تخریب زیستی بیسفنول آ با استفاده از سوخت و ساز همراه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
19 تولید پروتئین قارچی با استفاده از فوزاریوم اکسی سپوروم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
20 حذف استایرن از هوا به کمک باکتری رالستونیا یوتروفا در یک بیوفیلتر چکنده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
21 راهبرد جدید خوراکدهی برای دستیابی به بالاترین دانسیته سلولی ممکن در کشت غیرمداوم همراه با خوراکدهی اشریشیاکلی نوترکیب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
22 ساخت یک سامانه بیانی خودالقایی جدید بر اساس پروموتور ohrB در باسیلوس سوبتیلیس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
23 غیر فعال سازی دانه های گیاهی در لجن شهری از طریق عملیات حرارتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
24 مدلسازی حذف فنل به کمک آنزیم پراکسیداز موجود در شلغم به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
25 مقایسه تولید اتانول به روش تخمیر حالت غوطه ور و مایع از گیاه کروب پاد توسط باکتری زیموموناس موبیلیس (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران