سیدمصطفی کلامی هِریس

 سیدمصطفی کلامی هِریس مدرس و برنامه‌نویس

سیدمصطفی کلامی هِریس

Seyedmostafa Kalami

مدرس و برنامه‌نویس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.