دکتر عبدالله آقایی

دکتر عبدالله آقایی Professor, Industrial Engineering, K. N. Toosi University of Technology

دکتر عبدالله آقایی

Dr. Abdollah Aghaei

Professor, Industrial Engineering, K. N. Toosi University of Technology

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Applying Multi-Agent Intelligent System to Decision Making with Knowledge Management Approach (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 4
2 ارایه مدلی جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی تولید مبتنی بر قیمت گذاری و زمان بندی کار کارگاهی-ارایه مثال موردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع دوره: 4، شماره: 14
3 Opinion Mining in Persian Language (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 7، شماره: 2
4 Opinion Mining in Persian Language Using Supervised Algorithms (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 3، شماره: 3
5 تنظیم و کالیبراسیون مدلهای پیچیدهی رایانهیی با رویکرد مهندسی - آماری مطالعهی موردی: ماشین کاری به کمک لیزر (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 1
6 توسعه ی مدل استوار چند بازه یی برای مواجهه با عدم قطعیت هیستوگرامی (مطالعه ی موردی: مکان یابی تسهیلات) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
7 شناسایی و تحلیل روندهای پژوهشی در رشته مهندسی صنایع در مقالات منتشرشده در بازه زمانی 2012 تا 2015 میلادی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 17، شماره: 67
8 متافیزیک مواجهه فضا در تماس نگارگری ایرانی با نقاشی رنسانس (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 6، شماره: 18
9 نقش اعداد تصادفی در شیبه سازی و بررسی تحلیلی الگوریتم های تولید اعداد تصادفی و ارائه روش تلفیقی جدید (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک زنجیره تأمین چابک در قالب یک مدل چندهدفه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 ارایه مدل مکان یابی تخصیص چند سطحی در چارچوب شبکه های صف (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
3 Impact of Intellectual Property on The Performance of Small and Medium Enterprises Within the Service Sector (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
4 Project Portfolio Selection and Scheduling Under Uncertainty Conditions with Consideration of Reinvestment (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 بررسی اثر شکست های تعاملی در پیش بینی قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 بررسی تحلیلی پیرامون مسیله مدیریت پروژه در حالت های تک پروژه ای و چند پروژه ای تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 بررسی جامع استفاده از نتایج سیستم مدیریت دانش برای ارتقای برند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
8 بررسی مدل های موجود جهت ارزیابی کیفیت و تعالی با در نظرگرفتن حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات - (ICT) مطالعه موردی: شبکه های مادرمخابراتی کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
9 بررسی و تحلیل مدل های موازنه زمان و هزینه ی احتمالی در شبکه های کنترل پروژه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 بکارگیری سیستم چند-عامله هوشمند در مدیریت دانش (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 پیش بینی تعداد درخواست های انجام وارانتی با توجه به انجام نگهداری و تعمیرات به صورت میانی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 پیکربندی زنجیره تامین با استفاده از الگوریتم دو مرحله ای بهینه سازی فازی چبیشف (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 شبیه سازی مدل کنترل موجودی محصولات فسادپذیر با در نظر گرفتن تخفیف در قیمت فروش به کمک پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
14 مدل های پایه در زمینه ی رشد قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 مدلسازی قابلیت اطمینان زمان سفر شبکه در بزرگراه ها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 مدیریت ریسک زنجیره تأمین: مرور ادبیات (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
17 مساله مسیریابی وسیله نقلیه با زمان سفر غیرثابت و کاهش ریسک مسیر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 نقش مدیریت دانش در سازمانهای مجازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه
19 نقش مدیریت روابط مشتریان الکترونیکی در بازاریابی اینترنتی مورد کاوی شرکتها و سازمانهای ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
20 نوآوری الکترونیکی E-Innovation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه
21 نوآوری الکترونیکی EInnovation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه