پوریا امیدوار

 پوریا امیدوار هیئت علمی دانشگاه یاسوج

پوریا امیدوار

Pouria Omidvar

هیئت علمی دانشگاه یاسوج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازیابی گازهای ارسالی به فلر در یک پالایشگاه گاز (دریافت مقاله) دو فصلنامه مباحث برگزیده در انرژی دوره: 3، شماره: 1
2 بازیابی گازهای ارسالی به فلر دریک پالایشگاه گاز (دریافت مقاله) دو فصلنامه مباحث برگزیده در انرژی دوره: 1، شماره: 2
3 شبیه سازی سیستم دوفازی نیوتنی-غیرنیوتنی با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار و مدل هرشل-بالکی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثرکمانش برخورد جسم صلب برروی سطح آزاد بااستفادها زروش هیدرودینامیک ذرات هموار SPH (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
2 بررسی انتقال حرارت درون یک کانال ساده دارای تخلخل جزئی با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
3 بررسی برخورد جسم با سطح آزاد سیال به روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
4 بررسی چگونگی بازیابی گازهای ارسالی به فلر در یک پالایشگاه گاز و گاز مایع براساس مفهوم اکسرژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
5 بررسی حرکت رسوبات و مدل شکست سد بر روی بستر متحرک به روش SPH (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
6 بررسی عددی عملکرد مخلوط کننده های دایروی تک پره و دو پره با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
7 بررسی فرآیند پخش و انتقال در یک جریان دوفازی آب و روغن به روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
8 تاثیرات موقعیت مکانی و نسبت اضلاع مانع بر انتقال حرارت جریان در روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
9 تأثیرات موقعیت مکانی مانع و نسبت انسداد بر هیدرودینامیک جریان: روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
10 تغییرات بالاروی موج درموج شکن های صلب بااستفاده ازروش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران