دکتر کاظم هجرانفر

دکتر کاظم هجرانفر

دکتر کاظم هجرانفر

Dr. Kazem Hejranfar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عددی اثر چیدمان مولدهای ورتکس بر جریان حول مدل زیرسطحی سابوف (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 14، شماره: 28
2 بررسی عددی و تجربی رفتار هیدرودینامیکی گردابه نعل اسبی اطراف برجک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 12، شماره: 24
3 شبیه سازی عددی اندرکنش موج – اجسام شناور با یک روش هیدرودینامیک ذرات هموار کاملا تراکم ناپذیر بر پایه تراکم پذیری مصنوعی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی روش حجم محدود راس - مبنا جهت شبیه سازی دینامیک سازه های دو بعدی در شبکه بی سازمان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
2 ارزیابی روش های پانل و شبکه گردابه به همراه مدل سازی دنباله آزاد جهت محاسبات ایرودینامیکی روتور بالگرد در پرواز ایستابی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
3 ارزیابی یک روش پیش شرطی جهت حل جریان های دوبعدی تراکم پذیر غیر لزج با اعداد ماخ پایین توسط الگوریتم بالادست در شبکه بی سازمان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
4 استفاده از روش تفاضل طیفی جهت حل جریان های تراکم پذیر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
5 استفاده از فیلترهای عددی در روش شبکه بولتزمن تفاضل محدود مرکزی جهت شبیه سازی جریانهای چندفازی با نسبت چگالی بالا (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
6 اعمال الگوریتم پیش شرطی به روش بالادست Roe جهت حل جریانهای دوبعدی تراکم پذیر غیرلزج سرع تپایین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
7 الگوریتم پیش شرطی جهت تسریع همگرایی حل جریان های تراکم ناپذیر غیر لزج / لزج (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
8 الگوریتم پیش شرطی ضمنی دو زمانه جهت حل جریان تراکم ناپذیر ناپایا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
9 الگوریتم فشرده با دقت بالا برای حل جریان تراکم ناپذیر درون میکروکانالها در محدوده جریان لغزشی با استفاده از روش تراکم پذیری مصنوعی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
10 Explicit Flux Balancing Domain Decomposition for Spectral Collocations: Basics and 1D Applications (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
11 EXTENSION OF THE INTERPOLATION-BASED SENSOR FOR SHOCK-CAPTURING IN CURVILINEAR COORDINATES (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
12 بررسی تاثیر قطر و غلظت قطرات آب بر نحوه یخ تشکیل شده در اطراف مقطع بال (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
13 بررسی تجربی اثر چیدمان مولدهای ورتکس اطراف یک جسم زیرسطحی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
14 بررسی تجربی اثر چیدمان مولدهای ورتکس روی رفتار هیدرودینامیکی یک جسم زیرسطحی با استفاده از جریان سنج سیم داغ و مرئیسازی با روغن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
15 بررسی تجربی اثرات فاصله بالک و بال بر پارامترهای آیرودینامیکی یک مدل پرتابه در زوایای حمله بالا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
16 بررسی تجربی جریان اطراف یک مدل زیرسطحی با استفاده از جریان سنج سیم داغ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشی های نوین در علوم مهندسی
17 بررسی تحلیلی و عددی اندرکنش اختلالات جریان آزاد با موج ضرب های در جریانمافو قصوت در راستای خط سکون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
18 تاثیر نوع شرط‌ مرزی شوک روی دقت میدان جریان تقارن محوری و ماوراءصوت با اثرات گاز تعادلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
19 تحلیل آیرودینامیکی روتور بالگرد با استفاده از روش شبکه گردابه و مدل‌سازی دنباله آزاد (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
20 تحلیل آیرودینامیکی روتورهای هم محور با استفاده از روش شبکه گردابه و مدل سازی دنباله آزاد در پرواز ایستایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
21 تحلیل آیرودینامیکی روتورهای هواگرد شینوک CH-۴۷ در پرواز ایستایی به کمک روش شبکه گردابه و مدل سازی دنباله آزاد (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
22 تحلیل جریان مافوقصوت حول پرتابه ها در زوایای حمله بالا با استفاده از مدل های آشفتگی مختلف (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
23 تحلیل عددی انتقال حرارت هدایتی مواد فداشونده غیر ذغالی در نازل موشک سوخت حامد (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
24 تحلیل عددی و بررسی فیزیک جریان ناپایای سه بعدی پیرامون بال در حال نوسان انتقالی عمودی و تحلیل نیروی پیشران حاصل از آن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
25 تسریع حل جریانهای تراکم ناپذیر لزج آرام/ آشفته براساس روش تراکم پذیری مصنوعی توسط شرایط مرزی مشصخه ای پیش شرطی شده (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
26 توسعه الگوریتم عددی چگالی مبنا برای حل جریان های دوفازی حاوی ذرات با نگرش اویلری- اویلری در تمامی سرعت ها (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
27 توسعه حل گر جریانهای کاویتاسیونی غیر لزج به روش حجم محدود تفاضل مرکزی در شبکه بی سازمان سه بعدی با استفاده از ملدهای مختلف کاویتاسیونی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
28 توسعه روش شبکه بولتزمن اختلاف محدود فشرده مرتبه بالا برای حل جریان های دوفازی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
29 توسعه روش شبکه بولتزمن طیفی هم مکانی چبیشف جهت شبیه سازی جریان های سرعت پایین دو بعدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
30 توسعه روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم ناپذیر بر اساس فرمول بندی تابع جریان-چرخش (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
31 حل پیش شرطی معادلات اویلر جهت شبیه سازی عددی جریانهای کاویتاسیونی حول اجسام تقارن محوری با استفاده از مدل باروتروپیک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
32 حل پیش شرطی معادلات ناویر - استوکس دوفازی جهت شبیه سازی عددی جریان های آشفته کاویتاسیونی حول اجسام دو بعدی/ تقارن محوری (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
33 حل جریان غیرلزج حول روتور در پرواز ایستایی با استفاده از روش بالادست در شبکة بی‌سازمان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
34 حل چند ناحیهای جریان مافوق صوت حول اجسام سه بعدی در شبکه عددی بی سازمان (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
35 حل ضمنی پیش شرطی جریان دوبعدی تراکم پذیر غیرلزج سرعت پایین توسط الگوریتم بالادست (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
36 حل ضمنی پیش شرطی معادلات اویلر چند فازی جهت شبیه سازی عددی جریان های کاویتاسیونی حول هیدروفویل دلخواه (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
37 حل طیفی جریان بالای صوت گذرا حول دماغه اجسام سرپخ (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
38 حل طیفی جریان بالای صوت لزج گذرا حول دماغه اجسام سرپخ (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
39 حل عددی جریان تراکم پذیر دوبعدی به روش مرز مستور با استفاده از روش اختلاف محدود فشرده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
40 حل عددی جریان سیال تراکم ناپذیر به همراه انتقال حرارت درون میکروکانال بابکارگیری الگوریتم فشرده با دقت مرتبه چهار و روش تراکم پذیری مصنوعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
41 حل عددی جریان های کاویتاسیونی غیرلزج برای سیالات تبریدی به روش حجم محدود تفاضل مرکزی در شبکه بی سازمان دوبعدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
42 حل لایه مرزی اندرکنشی در زوایای حمله بالا با مدل سازی جدایش جریان به روش معکوس (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
43 حل معادله بولتزمن به روش اختلاف محدود فشرده جهت شبیه سازی عددی جریان تراکم پذیر گاز رقیق (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
44 حل میدان جریان تقارن محوری و ماوراء صوت حول دماغه اجسام سرپخ با اثرات گاز تعادلی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
45 روش اختلاف محدود فشرده برای حل اندرکنش سیال- سازه الاستیک در جریان تراکم ناپذیر دوبعدی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
46 روش اختلاف محدودفشرده جهت شبیه سازی عددی جریان تراکم ناپذیرلزج دائم/غیردائم با بکارگیری شیوه پیش شرطی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
47 روش بالادست جهت حل جریان غیر لزج حول اجسام سه بعدی پیچیده در شبکه بی سازمان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
48 روش بالادست ضمنی به همراه شبکه بی سازمان متحرک جهت شبیه سازی عددی جریان غیردائم تراکم پذیر سه بعدی حول بال نوسانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
49 روش شبکه بولتزمن اختلاف محدود در مختصات منحنی الخط جهت حل جریان تراکم پذیر (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
50 شبکه بی سازمان متحرک انعطاف پذیر سه بعدی با قابلیت استفاده از فنرهای خطی و پیچشی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
51 شبیه سازی جریان تراکم پذیر در شبکه بی سازمان دوبعدی با استفاده از روش شبکه بولتزمن تفاضل طیفی (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
52 شبیه سازی جریان لزج تراکم پذیر به کمک روش شبکه بولتزمن حجم محدود روی شبکه های بی سازمان (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
53 شبیه سازی عددی جابجایی طبیعی با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات همواربه شیوه تراکم پذیری مصنوعی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
54 شبیه سازی عددی جریان تراکم پذیر گاز رقیق با استفاده از حل معادله بولتزمن به روش حجم محدود (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
55 شبیه سازی عددی جریان تراکم ناپذیر سه بعدی توسط روش تراکم پذیری مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
56 شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری و ماوراءصوت با اثرات گاز حقیقی با استفاده از الگوریتم عددی تفاضل محدود فشرده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
57 شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری، دائم، لزج و مافوق صوت با استفاده از معادلات سهموی شده ناویر - استوکس (PNS) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها
58 شبیه سازی عددی جریان جهت بررسی فیزیک جریان ناپایا پیرامون ایرفویل بالزن و تحلیل نیروی پیشران حاصل از آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
59 شبیه سازی عددی جریان دوبعدی تراکم پذیر گاز رقیق با استفاده از روش اختلاف محدود فشرده بولتزمن (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها
60 شبیه سازی عددی جریان دوبعدی کاویتاسیونی آشفته با استفاده از مدلباروتروپیک حول هیدروفویل دلخواه با اعمال روش پیش شرطی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
61 شبیه سازی عددی جریان سیال غیر نیوتونی توسط مدل توانی و استفاده از الگوریتم فشرده ضمنی با دقت مرتبه چهار (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
62 شبیه سازی عددی جریان غیرلزج حول روتور بالگرد با استفاده از روش شبکه های لغزان بهینه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
63 شبیه سازی عددی جریان غیرلزج حول روتور بالگرد در حال پرواز روبه جلو با استفاده از روش شبکه های لغزان بهینه (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
64 شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیونی حول هیدروفویل دلخواه با استفاده از مدل باروتروپیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
65 شبیه سازی عددی جریان های تراکم پذیر مگنتوهیدرودینامیک (MHD) با استفاده از روش تفاضل طیفی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
66 شبیه سازی عددی جریان های کاویتاسیونی حول هیدروفویل با استفاده از حل پیش شرطی معادلات اویلر چند فازی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
67 شبیه سازی عددی جریانهای کاویتاسیونی تقارن محوری با استفاده از حلپیش شرطی معادلات اویلر چند فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
68 شبیه سازی عددی مستقیم جریان تراکم ناپذیر حول استوانه با استفاده از حلگر شبکه بولتزمن اختلاف-محدود ونو (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
69 شبیه‌سازی عددی جریان تراکم‌ناپذیر در محدوده اعداد رینولدز مختلف توسط روش تراکم پذیری مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا
70 شبیهسازی عددی جریان کاویتاسیونی غیرلزج سهبعدی در شبکه بیسازمان برای سیالهای تبریدی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
71 شبیهسازی عددی جریان لایه اختلاطی تراکمپذیر دوبعدی با استفاده از روش حجم محدود تفاضل مرکزی و بهکارگیری روش تسخیر گردابه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
72 شرایط مرزی مشخصهای براساس روش تراکم پذیری مصنوعی جهت تسریع حل عددی جریانهای تراکم ناپذیر لزج حول ایرفویل نوسانی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
73 قابلیت معادلاتPNS جهت محاسبه جریان سه بعدی و مافوق صوت روی اجسام بالکدار (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
74 محاسبات آیرودینامیکی روتورهای پهلوبه پهلو توسط روش شبکه گردابه آزاددر پرواز ایستایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
75 محاسبه مشخصات آیرودینامیکی غیردائم پرتابه های نوسانی توسط حل معادلاتاویلر تراکم پذیر سه بعدی در یک شبکه بی سازمان متحرک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها