دکتر بهرام پیمان نیا

دکتر بهرام پیمان نیا استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

دکتر بهرام پیمان نیا

Dr. Bahram Peymannia

استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی تلفیق سایکودراما با درمان شناختی رفتاری گروهی بر ابعاد حساسیت بین فردی و اضطراب اجتماعی در نوجوانان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 15، شماره: 1
2 اثربخشی توان بخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجان و حافظه بر حافظه فعال دیداری و پردازش هیجان چهره کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 24، شماره: 4
3 اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک مبتنی بر آموزش مهارت ها به خانواده و فرزند بر تکانشگری و کیفیت زندگی دختران دارای رفتارهای خودجرحی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 4، شماره: 3
4 اثربخشی ماتریکس پذیرش، تعهد با شفقت بر تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 4
5 بررسی سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری (دریافت مقاله) نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی و مقایسه کارکردهای اجرائی و حافظه ی کاذب در سالمندان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 5
7 پیش بینی کیفیت تعامل مادر-کودک با انواع اختلالات اضطرابی در کودکان دبستانی با توجه به ویژگی های فرهنگی مادران ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 2
8 تحلیل نقش جو عاطفی خانواده بر خودپنداره در نوجوانان بزهکار (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 3، شماره: 3
9 رابطه تیپ شخصیتی (D)و استرس ادراک شده با رفتارهای بهداشتی در زنان مبتلا به بیماری سرطان سینه (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 1، شماره: 4
10 طراحی الگوی واکنش پذیری عاطفی با علایم اختلال رفتار مخرب از طریق نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر رفتار سازگارانه کودک عقب مانده ذهنی خفیف (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان