جواد زنجانی

 جواد زنجانی فرماندار اردبیل

جواد زنجانی

Javad Zanjani

فرماندار اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.