دکتر بهروز حسنی

دکتر بهروز حسنی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایزان

دکتر بهروز حسنی

Dr. Behrooz Hassani

دانشگاه فردوسی، مشهد، ایزان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از نیروهای وارد بر وصله های تحلیل ایزوژئومتریک جهت محاسبه تنش بهبود یافته و برآورد توزیع خطا (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 2، شماره: 2
2 بررسی تاثیر نقاط فوق هم گرای تنش برای بهبود حل و برآورد خطا در تحلیل ایزوژیومتریک مسایل متقارن محوری (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 26، شماره: 1
3 بررسی تأثیر اجرای اجزای مرزی در بهبود عملکرد و رفتار لرزه ای سازه های پانلی پیش قالب بندی شده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 25، شماره: 2
4 بررسی کمانش و پسکمانش نانولولههای کربنی تکجداره با استفاده از شبیهسازی عددی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 1
5 بررسی کمانش و پسکمانش نانولولههای کربنی تکجداره با استفاده از شبیهسازی عددی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 1
6 بهبود تنش و برآورد خطا با استفاده از تعادل در هر ناحیه از تحلیل ایزوژیومتریک (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 26، شماره: 2
7 بهینه سازی همزمان شکل پوسته و پیکره سخت کننده با روش مجانب های پویا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 23، شماره: 2
8 تحلیل و بهینه سازی شکل سازه های متقارن محوری با استفاده از روش ایزوژئومتریک (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 1، شماره: 1
9 حل تطبیقی در تحلیل ایزوژیومتریک سازه ها با استفاده از روش های تخمین خطا مبتنی بر بازیافت تنش (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 3
10 حل مسایل غیرخطی الاستیک تراکم پذیر بااستفاده از روش تحلیل ایزوژیومتریک (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 30، شماره: 2
11 مطالعه رفتار الکتروترمومکانیکی پوسته های پیزوالکتریک با استفاده از تحلیل هم هندسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 5، شماره: 3
12 مکان یابی نقاط بهینه تنش در تحلیل ایزوژئومتریک (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 13، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Investigation on the Effect of Execution of Boundary Elements on the Seismic Performance of Pre-formed Panel Structures (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
2 اثر براده های چوب بر مقاومت فشاری بتن سبک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
3 اثر براده های چوب بر مقاومت فشاری بتن سبک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
4 اثر عمل آوری داخلی بر مقاومت فشاری بتن سبک با استفاده از سبکدانه های لیکا باعیار سیمان مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
5 ارزیابی عملکرد لرزه‌ای سازه‌های پانلی بتن مسلح نیمه پیش‌ساخته با استفاده از تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
6 استفاده از اسپلاینها در مدلسازی و تحلیل مسایل تنش/کرنش مسطح (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 استفاده از برآورد خطا و بهبود محلی شبکه اجزای محدود با المانهای مرتبه بالا در تعیین فاکتور شدت تنش صفحه ترکدار تحت کشش (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 استفاده از روشهای تقریبی در بهینه سازی شکل و ابعاد خرپاها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 استفاده ازتحلیل ایزوژئومتریک درمدلسازی و بهینه سازی شکل سازه های متقارن محوری (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
10 برآورد خطای موجود در تحلیل ایزوژئومتریکصفحۀ ترکدار تحت کشش (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
11 بررسی اثرات اصطکاک غیرماندگار در خلال جریان های غیرماندگار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
12 بررسی تاثیر بارگذاری در بهینهسازی توپولوژی سازه با استفاده از قید تنش (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
13 بررسی عملکرد لرزه ای سیستمهای سازه ای دیوار باربر بتن مسلحبا استفاده از اندیس خسارت سختی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 بررسی کمانش نانولوله های کربنی تک جداره با استفاده از شبیه سازی عددی در شرایط دمایی مختلف (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
15 بررسی محدودیت اعمال شده در تغییرمکان جانبی نسبی برای سیستمهای سازه ای دیوار باربر بتنی مسلح (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده
16 بررسی نظریه های زیگزاگ در تحلیل خمش صفحات مستطیلی چند لایه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
17 بررسی و مقایسه تصفیه آب به روش تبادل یونی و اسمس معکوس در صنعت داروسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی
18 بررسیتاثیر تغییر سطح دیوارها بر عملکرد سیستمهای سازهای دیوار باربر بتن مسلح (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
19 بهینه سازی توپولوژی سازه های دو بعدی با استفاده ازتابع چگالی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 بهینه سازی توپولوژی مسائل تنش مسطح در تحلیل ایزوژئومتریک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 بهینه سازی توپولوژیک لایه تقویتی سازه های صفحه ای با استفاده از قید تنش (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 بهینه سازی توپولوژیک و کاربردهای آن در طراحی سازههای دو بعدی و سه بعدی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بهینه سازی خرپای پل تحت عبور بار متحرک با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بهینه سازی شکل پوسته های دوانحنایی با بکارگیری تحلیل حساسیت کاملا تحلیلی و استفاده از روش ایزوژئومتریک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
25 بهینه سازی شکل سازه ها با استفاده از روش تغییرات مرزی و برنامه ریزی ریاضی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بهینه سازی شکل سازه های پوسته ای با استفاده از تکنیک نربز (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 بهینه‌سازی همزمان شکل و ابعاد خرپاهای با توپولوژی بهینه با استفاده از روشهای برنامه‌ریزی ریاضی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
28 تاثیر دانه بندی سبکدانه های لیکا برمقاومت فشاری بتن سبک با مقاومت بالا : مطالعه موردی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
29 تحلیل ارتعاشات آزاد صفحات خمشی با استفاده از تئوری میندلین و روش ایزوژئومتریک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی مکانیک
30 تحلیل ارتعاشات آزاد نانوصفحات با شیوه بدون شبکه گلرکین براساس نگره ا لاستیسیته غیرموضعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
31 تحلیل استاتیکی پوسته های با شکل دلخواه با بهره گیری از نظریه های کلاسیک و مرتبه اول برشی و استفاده از روش ایزوژئومتریک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
32 تحلیل دینامیکی مسایل الاستیک صفحهای با استفاده از روش ایزوژئومتریک (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
33 تحلیل دینامیکی مسایل دوبعدی الاستیک به روش ایزوژئومتریک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 تحلیل سازه های پوسته ای با استفاده ازروش ایزوژئومتریک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانوصفحه مستطیل شکل با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه n ام بر مبنای تئوری غیرکلاسیک تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
36 تحلیل و بررسی خمش صفحات چند لایه ای مستطیلی بر مبنای نظریه زیگزاگ بهبود یافته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
37 تعیین ضریب تمرکز تنش مود کششی شکستگی های سنگ با استفاده از روش بدونمش گالرکین و برونیابی جابجائی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
38 تعیین میدان تنش ها و جابجائی ها در محیط اطراف سازه های زیرزمینی با استفاده از روش بدون مش گالرکین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
39 توسعه روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته برای مسایل مکانیکی جامدات (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 تولید شبکه اجزای محدود ساختار یافته برای پوسته های با اشکال پیچیده با استفاده از تکنیک NURBS (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 خوردگی قطعات بتن آرمه در مجاورت محیط مهاجم یون کلر (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
42 ضریب رفتار ساختمانهای پانلی پیش قالب بندی شده بتن مسلح (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده
43 طراحی توپولوژی سازه با در نظر گرفتن قید تنش بهبود یافته و رویکرد کمینه کردن وزن (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
44 مطالعه ی رفتار الکترومکانیکی پوسته های هوشمندبا استفاده از تحلیل هم هندسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
45 معرفی روشی هندسی جهت برآورد خطای موجود تحلیل مسائل به روش ایزوژئومتریک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 مقایسه روشهای انتگرال گیری عددی درتحلیل هم هندسه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 مقایسه نتایج تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی در برآورد رفتار لرزه ای سیستمهای سازه ای دیوار باربر بتن مسلح (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 مکانیسم انتشار و اتصال ترکها در محیطهای سنگی ترد تحت اثر بارهای فشاری (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
49 نقاط فوق همگرای تنش در تحلیل ایزوژئومتریک (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران