دکتر شایسته دادفرنیا

دکتر شایسته دادفرنیا استاد دانشگاه یزد

دکتر شایسته دادفرنیا

Dr. Shayessteh Dadfarnia

استاد دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Determination of Cadmium by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry after its Separation and Preconcentration by Syringe to Syringe Dispersive Liquid Phase Microextraction-Solidified Floating Organic Drop (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 4، شماره: 2
2 Determination of Iron Species by Combination of Solvent Assisted-Dispersive Solid Phase Extraction and Spectrophotometry (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 2، شماره: 1
3 Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Based on Solidification of Floating Organic Drop as an Efficient Preconcentration Method for Spectrophotometric Determination of Aluminium (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 6، شماره: 2
4 Magnetic Multi-Walled Carbon Nanotubes Modified with Polythiophene as a Sorbent for Simultaneous Solid Phase Microextraction of Lead and Cadmium from Water and Food Samples (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 7، شماره: 4
5 Removal of Formaldehyde by the Cost-Effective Untreated Biosorbent of Chlorella Vulgaris Microalgae (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 10، شماره: 2
6 Synthesize of Iron-Polyphenol Nanohydrogel from Melia Azedarach Fruit Extract and its Application as a Flocculant for Coagulation and Removal of Disperse Yellow ۲۱۱ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 9، شماره: 1
7 بررسی آلودگی سرب خاک ناشی از تردد وسایل نقلیه در محدوده پناهگاه حیات وحش قمیشلو (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Green Synthesis of Nitrogen and Sulfur-Doped Carbon Dots for Fluorometric Determination of Pd۲+ and Fe۳+ (دریافت مقاله) دهمین سمینارملی شیمی و محیط زیست ایران
2 Preparation of doxorubicin, gold and magnetic NPs loaded on Albumin NPs as well as in vitro treatment of MCF-7 breast cancer cells (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
3 Synthesis of Nitrogen-Doped Carbon Dots from Natural Material for Fluorometric Determination of Cr(VI) in Industrial Waste, Drinking Water and Serum Samples (دریافت مقاله) دهمین سمینارملی شیمی و محیط زیست ایران
4 بیابان زایی تکنوژنیک ناشی از احداث و توسعه جاده (مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش قمیشلو) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
5 تعیین مقادیر جزئی مالاچیت گرین با استفاده از روش اسپکترومتری عدسی گرمایی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
6 تعیین مقادیر ناچیز استرانسیم با استفاده از روش اسپکتروسکوپی عدسی گرمایی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
7 سنتز پلیمر نشاندار یونی مغناطیسی براساس نانولوله های کربنی بعنوان جاذبی برای جداسازی و پیش تغلیظ گونه های وانادیم در نمونه های آب و غذایی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
8 میکرو استخراج مایع مایع پخشی ابرمولکولی بر اساس جامدسازی قطره آلی شناور و طیف سنجی الکتروترمال به منظور تعیین گونه های وانادیم (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
9 میکرواستخراج فاز جامد مغناطیسی سریم با جاذب پلیمر نشاندار یونی و اندازه گیری آن با یک حسگر فوتومتری جدید بر اساس بیرنگ کردن نانوذرات نقره (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران