دکتر شاهرخ رنجبر بهادری

دکتر شاهرخ رنجبر بهادری استاد(دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار)

دکتر شاهرخ رنجبر بهادری

Dr. Shahrokh Ranjbar Bahadori

استاد(دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A study on filariosis of stray dogs in Garmsar (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 1، شماره: 1
2 ارزیابی اثرات عصاره گیاه زالزالک (کراتگوس سودوملانوکارپا) در گوسفندان آلوده به کرم های تریکوسترونژیلید (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 1
3 ارزیابی ارتباط بین شدت آلودگی به ترماتودهای کبدی و میزان دفع تخم انگل در نشخوارکنندگان بومی شهرستان بهشهر (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 7، شماره: 3
4 Molecular Identification of Trichostrongylus Species Among Small Ruminants in Mazandaran Province, Iran (دریافت مقاله) مجله تحقیق در پزشکی مولکولی دوره: 10، شماره: 1
5 Preliminary study on virulence of some isolates of entomopathogenic fungi in different developmental stages of Boophilus annulatus in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 1، شماره: 1
6 Study on Parasitic infections of Quails in Garmsar, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 2
7 بررسی آلودگی انگلی طیور بومی در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 7، شماره: 1
8 بررسی آلودگی به انگل های خارجی و چشم در ماهیان پرورشی گرمابی و سردآبی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 22، شماره: 3
9 بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گوساله های اسهالی: مطالعه استانی در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 68، شماره: 1
10 بررسی آلودگی کرمی نشخوارکنندگان اهلی در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 1، شماره: 2
11 بررسی آلودگی کرمی نشخوارکنندگان اهلی در استان اصفهان (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 1، شماره: 1
12 بررسی آلودگی های انگلی نشخوارکنندگان بومی استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 3
13 بررسی آلودگی های کرمی گربه های ولگرد شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 2
14 بررسی ارزش تشخیصی آنتی ژن B کیست هیداتید، به روش دات بلات در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 32، شماره: 2
15 بررسی تعیین حضور آنتی بادی اختصاصی (IgG) علیه ویروس بیماری تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو (CCHF) در سرم خون گاوهای شیری استان سمنان (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 1، شماره: 3
16 بررسی تنوع گونه ای کنه های دامی در شهرستان گرمسار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 1
17 بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) در سگهای بومی شهرستان گرمسار (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 3، شماره: 2
18 بررسی سرولوژیکی نئوسپورا کنینوم در گاوهای شیری دچار سقط در شهرستان گرمسار (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 7، شماره: 2
19 بررسی ضایعات ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک ریه در گوسفندان کشتار شده شهرستان بابل (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 1، شماره: 3
20 بررسی فراوانی الگوهای آسیب شناسی ضایعات ریوی نشخوارکنندگان کوچک در کشتارگاه بندرانزلی (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 3، شماره: 1
21 بررسی فیلرهای خونی سگ در شهرستان تنکابن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 4
22 بررسی نقش آنزیم های پروتئولیتیک برخی جدای ههای متعلق به جنس آرتروبوتریس در کنترل زیستی نوزاد عفون تزای همونکوس کونتورتوس (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 4، شماره: 4
23 بررسی وقوع هموبارتونلوز درگربه های خانگی شهرتهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 1
24 عوامل مؤثر بر وقوع اسهال کریپتوسپوریدیایی در گوساله ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 3
25 فراوانی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در فارم های طیور گوشتی شهرستان قایم شهر (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 7، شماره: 1
26 کنترل زیستی همونکوس کونتورتوس توسط قارچهای نماتودخوار آرتروبوتریس اولیگوسپورا، دادینگتونیا فلگرنس و هاپتوسیلیوم اسفروسپوروم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 4
27 مطالعه ترکیبات گیاهی (دارچین، نعناع و اکالیپتوس) مؤثر در کنترل چرب قرمز طیور (درمانیسوس گالینه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 68، شماره: 3
28 مطالعه شیوع و آسیب شناسی فاسیولیازیس در شترهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 2
29 مقایسه اثر داروهای د کیلازوریل و تولترازوریل روی ضریب تبدیل غذایی و دفع اووسیست در کوکسیدیوز تجربی ناشی از Eimeria tenella (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 26، شماره: 3
30 میزان شیوع فیلرهای خونی در سگهای استان گلستان با استفاده از روش نات اصلاح شده و تعیین تناوب داری آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگى ایمریایى گاوهاى شیرى در دامداریهاى صنعتى استان لرستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
2 ارزیابی مقادیر خونی ، بیوشیمیایی سرم و ضایعات آسیب شناختی در سگ های آلوده به کرم قلب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
3 اولین گزارش آلودگی چکاوک آسمانی (Alauda arvensis) به Eimeria sp بر اساس آزمایش مدفوع (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
4 اولین گزارش آلودگی چکاوک کاکلی (Galerida cristata) به تک یاخته های خونی در استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
5 اولین گزارش آلودگی چکاوک گندم زار (Melanocorypha calandra) به نماتود کیسه های هوایی (sokolowi Diploteriaena) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 اولین گزارش وقوع آلودگی به Eimeria sp در چکاوک کاکلی (Galerida cristata)بر اساس آزمایش مدفوع (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
7 بررسی آلودگی انگلهای خونی شترهای کشتار شده در کشتارگاه مشهد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
8 بررسی آلودگی کریپتوسپوریدیایی سگ های ارجاعی به کلینیک های منتخب شهرهای تهران، اصفهان، ساری، گرگان و کرمان با استفاده از دو روش رنگ آمیزی ذیل نیلسون اصلاح شده و اورامین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
9 بررسی ارتباط بین یافته های بالینی با حضور پارازیتمی درتیلریوز گاوی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
10 بررسی سرواپیدمیولوژی نیوسپورا کانینوم در شهرستان گرمسار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
11 بررسی سرواپیدمیولوژی نیوسپورا کنینوم ارتباط آن با وقوع سقط جنین در گاوداریهای شهرستان گرمسار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
12 بیوشیمیایی سرم و ضایعات آسیب شناختی در سگ های آلوده به کرم قلب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی