غلامرضا زارعی محمودآبادی

 غلامرضا زارعی محمودآبادی معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

غلامرضا زارعی محمودآبادی

Gholamreza Zarei

معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Effect of Drought Stress on Yield, Yield Components and Seed Oil Content of Three Autumnal Rapeseed Cultivars (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 6، شماره: 1
2 The Effect of L2 Learning on Learners Perception of Culture (دریافت مقاله) مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی آسیب پذیری شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی معکوس (IHWP) و GIS -مطالعه موردی تهران بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد خردل سیاه (Brassica nigra) در شرایط آب و هوایی ابرکوه (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 3
5 بررسی اثر حافظه کوتاه مدت بر توان یادگیری واژگان زبان انگلیسی فراگیران فارسی زبان از طریق موبایل و بازنمایی چند رسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 42، شماره: 2
6 بررسی اثر شیوه ارائه محتوا و جنسیت فراگیران بر حافظه کوتاه مدت در فرایند یادگیری واژگان از طریق تلفن همراه .سعید خزایی /غلامرضا زارعی/سعید کتابی/زهرا احمدپور کاسگری (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 6، شماره: 11
7 جهت داری فرهنگی زبان انگلیسی در فرایند جهانی شدن: بررسی و تحلیل محتوای کتب آموزشی اینترچنج (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 29
8 هویت سازی و یادگیری زبان انگلیسی: مطالعه موردی فراگیران زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 46، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار نماز درزندگی فردی و اجتماعی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج
2 آسیب شناسی برنامه ریزی شهرهای جدید از دیدگاه پدافند غیر عامل (مطالعه موردی شهر جدید پردیس) (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه
3 اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد واجزای عملکرد خردل سیاه، درشهرستان ابرکوه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
4 ارزیابی اثرنوع شخم وکودبرعملکردبیولوژیک وصفات مورفولوژیک گیاه یولاف زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست
5 ارزیابی اثرنوع شخم وکودبرعملکردواجزای عملکردیولاف زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست
6 ارزیابی تاثیر پرایمینگ بذور گیاه تربچه با مواد بازدارنده تنفسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
7 ارزیابی تاثیر پرایمینگ بذور گیاه شاهی با مواد بازدارنده تنفسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
8 ارزیابی گونه‌هایپونه و مریم گلی به سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
9 انتخاب لاینهای متحمل به تنش خشکی انتهای فصل رشد گندم نان در راستای مصرف بهینه آب آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
10 Mixed or Matched Feedback in learning General English : An Analysis of Mobile-Learning (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
11 بازآرایی شبکه های توزیع در محیط های تجدید ساختار یافته به منظور کمینه کردن هزینه انرژی تهیه شده با استفاده از الگوریتم BPSO (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
12 بررسی اثر ازت و تراکم به عملکرد گیاه دارویی مرزه در استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
13 بررسی اثر افزایش دما بر افزایش مقاومت به سیانید در گیاه کنجد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
14 بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد گیاه دارویی کاسنی (.Cichoriumintybus L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
15 بررسی اثر تنش خشکی و تراکم بر عملکرد علوفه گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
16 بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه مرزه (.Satureja hortensis L) در شهرستان کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست
17 بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گونه های یکساله سالسولا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
18 بررسی اثر سطوح مختلف کود آهن و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ماریتیغال (silybum marianum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
19 بررسی اثر سطوح مختلف کود ازت و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی خار مریم (Silybum marianum ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
20 بررسی اثر سطوح مختلف کود فسفاته و ازته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی براز مبل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
21 بررسی اثر سطوح مختلف کود فسفاته و ازته بر عملکرد و بازده اسانس گیاه دارویی براز مبل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
22 بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و پروتئین گندم رقم پیشتاز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه مرزه (.Satureja hortensis L) در شهرستان کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست
24 بررسی اثر مواد بازدارنده تنفسی در مقاومت به شوری گیاه دارویی شاهی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
25 بررسی اثر نوع شخم و کود بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه ارزن در شهرستان خاتم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
26 بررسی اثر نوع شخم و کود برحاصلخیزی خاک درکشت یولاف زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست
27 بررسی اثرات آللوپاتی گیاه Cynnanchum acutum (علف پرستو) بر جوانه زنی و رشد بذور علف های هرز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 بررسی اثرسطوح مختلف کود ازت برعملکرد و پروتئین ارقام جو درشرایط رفسنجان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 بررسی اسید سالیسیلیک بر دو رقم خیار گلخانه ای (Cucumber Spp.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
30 بررسی امواج الکتریکی و اسید سالیسیلیک بردو رقم خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
31 بررسی بحران آب دشت داراب فارس (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
32 بررسی بکار گیری مصالح وروشهای نوین در ساخت انواع مخازن ذخیره آب شرب از نظر اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب
33 بررسی بکارگیری مصالح و روشهای نوین در ساخت انواع مخازن ذخیره آب شرب از نظر اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
34 بررسی پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه تاج خروس (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
35 بررسی تاثیر پلیمرسوپرجاذبA200 برروی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
36 بررسی تاثیر سیستم Gis در کاهش آب بدون درآمد در راستای اصلاح الگوی مصرف در شبکه های آب روستایی در جهت به حداقل رساندن هزینه ها (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
37 بررسی تأثیر تنش شوری و خشکی بر روی جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی کاکوتی (ziziphoratenuior L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
38 بررسی رابطه سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
39 بررسی راهکارهای مدیریت بحران آب ونقش آن در تامین آب شرب (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
40 بررسی روند تغییرات مسیر مقاومت به سیانید برجوانه زنی ریحان بوسیله سیانید پتاسیم و هیدروکسامیک اسید (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
41 بررسی شاخصهای پدافند غیر عامل درآمایش ساختمانهای جمعی عمومی (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
42 بررسی ضرورت نیاز پروژه های آبرسانی به سیستمهای تله متری درجهت کاهش هزینه ها وهدر روی آب در شرکت آبفا روستایی استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب
43 بررسی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و نقش آن در توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
44 بررسی ملاحضات پدافند غیر عامل در حمل و نقل شهری (مطالعه موردی حمل و نقل ریلی - متروی تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
45 بررسی منازعات ژئوپلتیکی اسرائیل با همسایگان مبتنی بر دفاع غیرعامل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
46 بررسی نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
47 بررسی نقش مدیریت بحران در تأمین آب شرب وتاثیر آن بر محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
48 تاثیر پارامترهای خاک بر رویش گیاه ریواس در استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
49 تاثیر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر مقاومت به تنش سیانید گیاه کنجد (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
50 تاثیر سیانید پتاسیم و هیدروکسامیک اسید بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه تاج خروس (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
51 تاثیرامواج الکتریکی بر دو رقم خیار گلخانه ای (Cucumber Spp.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
52 تاثیرحذف برگ برعملکرد ارقام آفتابگردان روغنی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پائیزه گلرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
54 تأثیر حذف برگ بر عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
55 تأثیر غلظت های مختلف (CO(2 و سطوح مختلف ورمی کمپوست بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست
56 تأثیر قارچ میکورریز آربسکولار (glomus musseae) و تنش خشکی بر برخی از شاخص‌های رشد گیاه مرزه تابستانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
57 تأثیر قارچ میکوریز اربسکولار (glomus musseae) و تنش خشکی بر عملکرد گیاه همیشه بهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
58 تأثیر محلول پاشی مواد بازدارنده تنفسی بر گیاه شنبلیله (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
59 تغییرت میزان پروتئین و روغن گیاه دارویی شنبلیله تحت تأثیر تیمارهای متفاوت نیتروژن و مس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
60 تهیه نقشه شوری خاک در مناطق با سطح ایستابی بالا با استفاده از مدلهای رگرسیونی و داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
61 حقوق اجتماعی شهروندی پیش شرط تحقق عدالت اجتماعی درمناطق کشور (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
62 راهبردهای سیاسی و نظامی حزب حاکم دموکرات اوباما ایالات متحده آمریکادرخاورمیانه مطالعه موردی: ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
63 ساختار محتوایی غزل‏های دفاع مقدس (مجموعه ساعت به وقت شرعی دریا) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
64 فیلتر ذره ای بازنمونه برداری اعتباری دنباله ای کوکی ASIR PF بر مبنای بهینه سازی ازدحام ذرات برای تخمین حالت سیستم غیرخطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
65 ماهیت فرزند خواندگی از منظر فقه و حقوق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی
66 مطالعه اثر ضدفارجی گیاهان آویشن شیرازی، رزماری و نعناع بر گونه های قارچ aspergillus عامل آفلاتوکسین ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
67 مطالعه روند تغیرات مسیر مقاومت به سیانید بر جوانه زنی ریحان بوسیله سیانید پتاسیم و هیدروکسامیک اسید (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
68 مطالعه مقاومت سیانیدی گیاه کنجد (sesamum indicum) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
69 مقاومت به تنش خشکی با استفاده از مسیر مقاومت به سیانید در گیاه خرفه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
70 مقایسه برخی ویژگیهای اکومورفولوژیک گیاه کاکوتی Ziziphoratenuior دردومنطقه استان یزد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
71 مقایسه عملکرد دانه و برخی خصوصیات ژنوتیپ های گندم نان متحمل به خشکی انتهای فصل درمنطقه اصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
72 مقایسه لاینهای پیشرفته گندم از نظر میزان وراندمان انتقال مجدد مواد ذخیره ای ساقه جهت انتخاب لاینهای متحمل به کم آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
73 ملاحظات دفاع غیرعامل در توسعه پایدار جنوب شرق (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
74 ملاحظات دفاع غیرعامل در طراحی معماری پردیس مرکز انتقال نفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
75 ملاحظات دفاع غیرعامل در محدوده شهری مراکز حیاتی (مطالعه موردی؛ بررسی محدوده مجلس شورای اسلامی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
76 ملاحظات دفاعی- امنیتی آمایش سرزمینی (مطالعه موردی: جنوب شرق کشور) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
77 نقش و عملکرد گروه های تکفیری تروریستی بر امنیت ج.ا.ایران و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه
78 و سطوح مختلف ورمی کمپوست بر عملکرد و اجزاء (CO(2 و سطوح مختلف ورمی کمپوست بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه خیار سبز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست
79 واکنش رشدی شنبلیله به برهمکنش نیتروژن و مس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
80 واکنش گونه‌های مختلف گیاهان مرتعی به سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی