دکتر علی محمد موذنی

دکتر علی محمد موذنی استاد دانشگاه تهران، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتر علی محمد موذنی

Dr. Ali Mohammad Moazeni

استاد دانشگاه تهران، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استقبال و معارضه حزین لاهیجی در قصاید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 7، شماره: 24
2 اطلاعاتی درباره قطب الدین محمدبن احمد جام ژنده پیل همراه با نقد بخشی از مقدمه مصحح چاپ جدید حدیقه الحقیقه (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 1، شماره: 7
3 اندیشه سیاسی متجلی در ساختار روایتگری زین‌الاخبار گردیزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 28، شماره: 88
4 انسان کامل در عرفان مولانا و تطبیق نظریه او با ابن عربی (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 3، شماره: 10
5 اوحدالدین کرمانی، نقطه ظهور افکار ابن عربی در ادبیات فارسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 5، شماره: 1
6 بازتاب تمثیلی و لفظی اسمای الهی در آثار عطار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 8، شماره: 27
7 بازتاب مسائل اجتماعی در سفرنامه‎های دوره قاجار (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 481
8 بازتاب مسائل سیاسی در سفرنامه‏های ایرانی در دورة صفویه و قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 15، شماره: 20
9 بازخوانی ابیاتی از تازه ترین تصحیح دیوان اثیرالدین اخسیکتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 4، شماره: 1
10 بازشناسی مفهوم نطق در مثنوی مولانا با تکیه بر نظریات زبان شناسی معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 23، شماره: 79
11 برابر نهادهای قرآنی و ساختار دستوری آنها در تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 54
12 بررسی اصالت دو کلمه فیل و شتر در «داستان مرد در چاه» (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 1، شماره: 3
13 بررسی اقتباسات قرآنی در دیباچه تفسیر خزائن الانوار و معادن الاخبار خاتون آبادی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 9، شماره: 1
14 بررسی اندیشه های اجتماعی از نظر اقبال و مولانا (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 5، شماره: 15
15 بررسی بازتاب عقل و عشق در رباب نامه سلطان ولد و طلسم حیرت بیدل دهلوی بر پایه نظریه بینامتنیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 14، شماره: 43
16 بررسی تاثیر استدراکات بلاغیون بر روایی و پایداری ساختارمندی ایضاح البلاغه خطیب قزوینی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 7، شماره: 2
17 بررسی تحلیلی تاثیر ذهن و زبان سنایی بر مولانا (بر اساس رویکرد بینامتنی) (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 15، شماره: 59
18 بررسی تطبیقی درون مایه های آثار نمایشی عشقی، ایرج و عارف (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 9، شماره: 4
19 بررسی سیمای پیامبراکرم (ص) در دیوان خواجوی کرمانی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 5، شماره: 15
20 بررسی صلح و مدارا در اندیشه مولوی وعطار و مقایسه آن با رویکرد صلح گرایی ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 14، شماره: 2
21 بررسی قلندریات سنایی از لحاظ محتوا (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 8، شماره: 29
22 بررسی مضامین مشترک نهج البلاغه و کشف المحجوب هجویری (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 1، شماره: 1
23 بررسی مفهوم فقر در اشعار خاقانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 3، شماره: 8
24 بررسی و تحلیل تمثیل حکایت آن عاشق که شب بیامد برامید وعده معشوق ... (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 8، شماره: 28
25 بررسی و تحلیل ویژگیهای زبان عرفانی در معارف بهاء ولد (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 9، شماره: 33
26 بررسی و تطبیق روایتگری در آثار غزاله علیزاده، با تکیه بر رمان های «خانه ادریسی ها»، «شب های تهران» (دریافت مقاله) جستارنامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 19
27 بررسی و مقایسه تصاویر آتش در ادبیات حماسی و عرفانی با تاکید بر شاهنامه فردوسی و اشعار مولانا (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 50
28 بررسی وجوه آشنایی زدایی موسیقایی در سروده های کودکانه محمود کیانوش (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 11، شماره: 20
29 بررسی ویژگی سبکی «تاکید» در روزنامه های خاطرات ناصرالدین شاه قاجار و شناخت گوشه ای از شخصیت او بر این اساس همراه با نقدی بر تصحیحات غیرتخصصی از آثار وی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 52
30 تاثیر بابا فغانی بر جریان های شعری عصر صفوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 5، شماره: 2
31 تاملی در مثل پیش قاضی و معلق بازی؟! (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 5، شماره: 3
32 تحقیق در اندیشه های مولوی و ابن ‎عربی و تحلیل دیدگاه آن ها در باب مراتب موسی (با تکیه بر فصوص الحکم و آثار منظوم مولوی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه عرفان پژوهی در ادبیات دوره: 1، شماره: 2
33 تحقیق در اندیشه های مولوی و ابن عربی و تحلیل دیدگاه آنان در باب مراتب ابراهیم (ع) (با تکیه بر فصوص الحکم و آثار منظوم مولوی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 2، شماره: 2
34 تحلیل ادبی جلوه های کنایی اعضای بدن در سروده های محمد زهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 4، شماره: 8
35 تحلیل برخی از استعارههای مفهومی فارسی با استفاده از الگوی شبکهای و ادغام (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 4، شماره: 1
36 تحلیل داستان «گنبد فیروزه ای » از هفت پیکر نظامی و افسونگری نفس اماره (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 1، شماره: 1
37 تحلیل سبک شناسانه غزلیات یغمای جندقی (دریافت مقاله) ماهنامه سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) دوره: 16، شماره: 4
38 تحلیل شخصیت های تمثیلی شاهنامه از منظر گفتمان انسان شناسانه فردوسی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 14، شماره: 51
39 تحلیل ماهیت می در ساقی نامۀ رضی الدین آرتیمانی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 45
40 تفسیر و تحلیل اندیشه حماسی در ایران (شاهنامه) و اسکاندیناوی (حماسۀ اسکاندیناوی) (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 11، شماره: 40
41 تفسیر و تحلیل مرگ گریزی و جلوه ی آن در خلق شخصیت های رویین تن ملل جهان (با تاکید بر وجوه اشتراک شخصیت های اسفندیار، آشیل، زیگفرید و بالدر) (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 10، شماره: 37
42 تفسیر و تحلیل معنایی پیشوند فعلی تاریخی پر/por/par/، بر پایه متون زبان و ادبیات فارسی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 47
43 تمثیل آتش و اشتراکات آن در شاهنامه فردوسی و اشعار مولانا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 13، شماره: 47
44 جایگاه تمثیل در رباب نامۀ سلطان ولد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 12، شماره: 45
45 خویشاوندی «داستانک» و «حکایت» با نگاهی بر بهارستان جامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 6، شماره: 1
46 درآمدی بر جایگاه فرایند اقناع در فن خطابه و مطالعات ادبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 3، شماره: 2
47 رویکرد تمثیلی مهرورزی و خشم در افسانه سیاه گالش (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 13، شماره: 49
48 رویکرد مقایسه ای تمثیلی «بلبل»، «باد صبا» و «گل» در اشعار خاقانی، حافظ و بیدل دهلوی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 14، شماره: 52
49 ساختارشناسی حکایت‌های تمثیلی روضۀ هشتم بهارستان از منظر مینیمالیسم (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 11، شماره: 42
50 سایه خورشید (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 12، شماره: 1
51 سلسله قادریه و شیخ عبدالقادر گیلانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 31
52 شرح حال سید بهاءالدین مستوفی گنجینه ای جای مانده در تاریخ ادبیات (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 58
53 عرفان و رابطه آن با نی در موسیقی و خوش نویسی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 4، شماره: 13
54 عوامل پیدایش و ویژگی های رمانتیسم در ادبیات کردی میانه (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات کردی دوره: 8، شماره: 2
55 فتوت: تصوف مدنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 2، شماره: 3
56 کدخدای حجره ی راز (بیان دیدگاه های عرفا در باب عزلت و بررسی آن در دیوان خاقانی با رویکرد روایی و تمثیلی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 7، شماره: 24
57 کنکاشی زبان شناسانه بر سه سرآغاز در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 57
58 گزارش اشکالات خطیب قزوینی بر آراء دانشمندان متقدّم و معاصر خود در علم معانی با تکیه بر رُبع اوّل کتاب ‌الایضاح فی شرح تلخیص‌المفتاح (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 11، شماره: 1
59 مقا یسه شرح و ترجمه دفتر دوم مثنوی نیکلسون با شروح مثنوی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 7، شماره: 26
60 مقایسه ی اختلافات شرح مثنوی نیکلسون در دفتر اول با شرح مثنوی استادان فروزانفر، کریم زمانی و استعلامی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 6، شماره: 21
61 موسیقی اصوات درمثنوی و غزلیات مولانا (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 7، شماره: 1
62 نامدار گمنام بررسی متن بلاغه المراد فی طریق الاوراد اثر عیدعاشق خبوشانی (جشنی) صوفی و عارف سده های هفتم و هشتم هجری قمری (زنده در ۷۱۹ ه.. ق.) (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 15، شماره: 58
63 نقد اجتماعی سیاسی رمان بادبادک باز به روش ساختگرایی گلدمن (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 75
64 نقش مجلس احرار اسلامی در جنبش های ضدقادیانی در پنجاب (۱۹۲۹-۱۹۵۳م) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 13، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اندیشه های خیرخواهانه در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خیر ماندگار
2 تبیین هویتبخشی و تحلیل فضیلت گرایی با شناخت آرمانشهر از دیدگاه خواجه نصیرالدین توسی (دانشمند بزرگ قرن هفتم) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
3 رباب نامه سلطان ولد در سایه سار مثنوی مولوی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
4 سفینه تواریخ آل عثمان نگاهی به وضع زبان و ادب فارسی در آناتولی (روم) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
5 شخار و معصفر در دو بیت از سنایی غزنوی و ناصرخسرو قبادیانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
6 علامه اقبال و اتحاد دنیای اسلام (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقبال و دنیای ما
7 گزارش اشکالات خطیب قزوینی بر آراء دانشمندان متقدم و معاصر خوددر علم معانی با تکیه بر ربع اول کتاب الایضاح فی شرح تلخیص المفتاح (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
8 نقد خطیب بر آراء دانشمندان متقدم و معاصر خود در علم معانی با تکیه بر ربع اول ایضاح (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی