سارا براتی

 سارا براتی

سارا براتی

Sara Barati

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی حضور E.coli O157:H7 به روش PCR وارزیابی مقاومت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام در E. coli های جداسازی شده از کبوترهای شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 26، شماره: 2
2 ردیابی مولکولی کمپیلوباکتر در کبوترهای خانگی شهرکرد (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 7، شماره: 2
3 مطالعه در مورد مقاومت به آنتی بیوتی کهای بتالاکتام در اشریشیا کل یهای جداسازی شده از قنار یهای یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 27، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 FIRST REPORT ON ISOLATION OF CHLAMYDIA FELIS FROM IRAN (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
2 THE EFFECT OF THYMUS VULGARIS EXTRACT ON STAPHYLOCOCCUS AUREUSBACERIA IN MILK (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
3 Zonosis and Veterinary Microbiology (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
4 بررسی حساسیت فرآیند حذف CO2 در یک تماس دهنده غشایی با استفاده از جاذب منواتیل آمین: شبیه سازی با کامسول (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 پتانسیل یابی مناطق مستعد اجرای مجتمع های شورورزی در سواحل استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
6 راهکارهایی برای ارزش گذاری چند کارکرد و خدمات اکوسیستمی تالاب شادگان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب