دکتر بهروز اسماعیل پور

دکتر بهروز اسماعیل پور استاد دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر بهروز اسماعیل پور

Dr. Behrooz Esmaielpour

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آرسنیک وکود زیستی فسفاته بر ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده بومی نعنا سبز(Mentha spicata L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 1
2 اثر بایوپرایمینگ با باکتری‌های محرک رشد بر صفات رشدی، بیوشیمیایی، فنل، فلاونویید، ویتامین ث و نیترات در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) رقم رابیکون در بسترهای مختلف رشد (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 11، شماره: 2
3 اثر پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و پلی آمین ها بر فعالیت بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه تحت تنش دمای پایین (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 5، شماره: 17
4 اثر پیش تیمارهای هورمونی و آبی بر جوانه زنی بذر و رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه گاوزبان اروپایی (.Borago officinalis L) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 27
5 اثر تلقیح با کود های بیولوژیک بر خصوصیات رشدی و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
6 اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر رشد و ترکیب های اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 4
7 اثر سیلیسیم بر شاخص های رشدی، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه شوید(Anethum graveolens L.) در شرایط تنش سرب (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 30
8 اثر غلظت های مختلف محرک رشدی کیتوپلاس بر خصوصیات موفولوژیکی و اسانس در گیاه نعناع فلفلی تحت تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 3
9 اثر کودهای بیولوژیک بایوفرام و پروبیوتیک بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه گوجه فرنگی گیلاسی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 12، شماره: 2
10 اثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد مرزه (.Satureja hortensis L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 1
11 اثر نیتریک اکسید بر فیزیولوژی و متابولیت های ثانویه گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 4
12 اثرات پیش تیمار بذر شوید با سالیسیلیک اسید در شرایط تنش فلزات سرب و کادمیم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 10، شماره: 37
13 ارزیابی اثر بافت خاک و سطوح پلیمر سوپر جاذب بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 1، شماره: 2
14 ارزیابی اثر پیش‌تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و پاکلوبوترازول بر شاخص‌های رشدی و فیزیولوژیک گیاه جعفری (Petroselinum sativum Mill.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 10، شماره: 1
15 ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه دارویی ترخون (Artemisia dracunculus) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 2، شماره: 1
16 ارزیابی تاثیر کم آبیاری بر خصوصیات رشدی، عملکرد وکیفیت پس از برداشت دو رقم گوجه فرنگی ((Lycopersicon esculentum Mill. در شرایط آب و هوایی میاندوآب (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
17 ارزیابی تحمل یخ ­زدگی در ژنوتیپ­های امید بخش نخود با استفاده از صفات فیزیولوژیک و نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 10، شماره: 2
18 القای مقاومت به تنش عنصر سنگین کادمیوم در بذرهای بدست آمده از بوته های نخود فرنگی تلقیح شده با باکتری سودوموناس و نانوکلات بور (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 45
19 Effect of total nitrogen content and NH۴+/NO۳- ratio on biomass accumulation and secondary metabolite production in cell culture of Salvia nemorosa (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 9، شماره: 1
20 باززایی گیاه بنفشه معطر (Viola odorata) از طریق کالوس های حاصل از دمبرگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 2
21 بررسی اثر کاربرد هیومیک اسید و عصاره جلبک دریایی بر رشد و عملکرد کینوا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 3
22 بررسی اثر ملاتونین بر خصوصیات رشد، فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه استویا تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 5، شماره: 1
23 بررسی اثرات تیدیازرون و اسید هیومیک روی عمر پس از برداشت گل آلسترومریا رقم کنیامبه (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 2
24 بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید سیب زمینی در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 3
25 بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک و نانوسیلیکون بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و اسانس Lallemantia iberica (M.B.) Fisch. & C.A. Mey. تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 37، شماره: 2
26 بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد گیاهی و کمپوست مصرف شده قارچ بر رشد و عملکرد گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 3
27 بررسی تاثیر تغذیه برگی سیلیسیم بر شاخص های رشدی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه نعناع در شرایط تنش کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 1
28 بررسی تاثیر محلول پاشی سلنیوم بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی ریحان (.Ocimum basilicum L) در خاک آلوده به آرسنیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 7، شماره: 2
29 بررسی کالزایی و باززایی گیاه دارویی کاسنی (L.Cichoriumintybus) با استفاده از ریز نمونه های برگ و دمبرگ (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 4
30 بررسی مقاومت به تنش شوری در بذرهای حاصل از بوته های گوجه فرنگی محلول پاشی شده با ۲۴- اپی براسینولید و نانواکسید روی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 24
31 بهبود جوانه‌زنی بذر، رشد و خصوصیات ‌بیوشیمیایی گیاهچه‌های گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در شرایط تنش کادمیوم با استفاده از پیش‌تیمار بذر (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 11، شماره: 1
32 بهینه سازی کالوس زایی و باززایی دو توده بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum– graecum) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
33 تاثیر اسید آسکوربیک بر صفات مورفو- فیزیولوژیکی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 39، شماره: 4
34 تاثیر اسید سالیسیلیک و پاکلوبوترازول بر رشد و صفات فیزیولوژیک ریحان در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 19
35 تاثیر اکسین ها بر القای رشد ریشه های نابجا و موئین در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 3
36 تاثیر باکتری های محرک رشد و پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر شاخص های جوانه زنی بذر بامیه (.Abelmoschus esculentus L) رقم بسنطی در دمای پایین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 4، شماره: 3
37 تاثیر باکتری های محرک رشد و ورمی کمپوست بر برخی پارامترهای رشدی، جذب عناصر غذایی و اسانس Satureja hortensis L. در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 40، شماره: 2
38 تاثیر بسترهای مختلف کشت و محلول پاشی عصاره جلبک دریایی بر رشد، عملکرد و محتوای عناصر غذایی درگیاه داروئی کارلا (Momordica charantia L (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 4
39 تاثیر بور و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات رویشی و بیوشیمیایی کاهو (Lactuca sativa L.) در سیستم هیدروپونیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 4، شماره: 1
40 تاثیر پایه پیوندی و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بستر بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 2
41 تاثیر پسماند کمپوست قارچ بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر پرمصرف در کاهو رقم سیاهو (Lactuca sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 2
42 تاثیر پلی آمین ها بر شاخص های جوانه زنی بذر بامیه (Abelmoschus esculentus L.) رقم بسنطی در زمان ها و دماهای مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 3، شماره: 2
43 تاثیر پیریدالیل، تیامتوکسام و لوفنورون روی سوسک کلرادو سیب زمینی (Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 4، شماره: 1
44 تاثیر پیش تیمار بذر با آب بر جوانه زنی، رشد و فعالیت آنزیم های پاداکسنده گیاهچه های گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L. در شرایط تنش کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 2
45 تاثیر پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد بر رشد رویشی، صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus L.) تحت تنش دمای پایین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 7
46 تاثیر پیش تیمار بذر بر خصوصیات رشدی، عملکرد و فعالیت آنزیمی گوجه فرنگی در شرایط تنش سرما (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 1، شماره: 2
47 تاثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 5، شماره: 16
48 تاثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی بذر، رشد و شاخص های بیوشیمیایی گیاهچه های کینوا (Chenopodium quinoa willd.) تحت تاثیر تنش کادمیوم (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 15، شماره: 1
49 تاثیر تنش خشکی و قارچ میکوریزا بر برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
50 تاثیر سویه های مختلف باکتری سودوموناس فلورسنس بر فاکتورهای مورفولوژیک، بیوشیمیایی و آنزیم های آنتی اکسیدان گیاه شوید (Anethum graveolens L.) تحت تنش سرب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 2
51 تاثیر قارچ میکوریز واسید سالسیلیک بر شاخص های رشدی و فیزیولوژیک گیاه ریحان در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
52 تاثیر قارچ های Serendipita indica و Rhizophagus irregularis بر رشد و وضعیت تغذیه ای کاهو تحت تنش کروم در سیستم آبکشت (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 13، شماره: 3
53 تاثیر قارچ های میکوریزا آربوسکولار بر رشد و شاخص های بیوشیمیایی و عملکرد اسانس Thymus vulgaris L. در شرایط تنش عنصر سنگین سرب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 38، شماره: 1
54 تاثیر قارچ های همزیست بر بیوماس، فلورسانس کلروفیل و تجمع نیترات در گیاه کاهو (Lactuca sativa) تحت تنش بازدارنده نیتریفیکاسیون دی سیان دی آمید (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 12، شماره: 53
55 تاثیر کاربرد باکتری های محرک رشد بر صفات مورفولوژیکی، عناصر غذایی و مواد جامد محلول گیاهچه های حاصل از کشت بافت سیب زمینی ارقام جلی و آگریا (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 6، شماره: 2
56 تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست مصرف شده پرورش قارچ دکمه ای و نوع پایه بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی گلخانه ای رقم سیندا (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 8، شماره: 2
57 تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و پوترسین بر شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی خیار (Cucumis sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 3، شماره: 1
58 تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و پوتریسین بر برخی صفات بیوشیمیایی و خصوصیات زایشی خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 21
59 تاثیر کودهای آلی بر شاخص های رشد، جذب عناصر غذایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 21، شماره: 4
60 تاثیر کودهای آلی بر صفات مورفولوژیک، درصد و ترکیبات اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 3
61 تاثیر محلول پاشی نانو ذرات سیلیسیم بر برخی شاخص های مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط تنش فلز سنگین سرب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 5
62 تاثیر نانوذرات روی بر رشد، برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد اسانس Dracocephalum moldavica L. در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 5
63 تاثیر همزمان تیمارهای زیستی و محلول‌پاشی با سیلیسیم بر صفات رشدی، مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه گشنیز تحت تنش سرب (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
64 تأثیر عصاره جلبک دریایی بر شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ریحان (.Ocimum basilicum L) در شرایط تنش کم‌آبی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 11، شماره: 1
65 تأثیر قارچ میکوریزا بر رشد و عملکرد فلفل دلمه‌ای (Capsicum annum.L) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 9، شماره: 2
66 تأثیر ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
67 تعیین دمای بهینه جوانه زنی گیاهان دارویی پروانش، همیشه بهار و ماریتیغال (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 6، شماره: 19
68 شاخص های زیستی و رشد جمعیت شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover روی گیاه خیار پرورش یافته در نسبت های مختلف ورمی کمپوست به خاک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 4، شماره: 4
69 کاربرد قارچ های همزیست در کاهش اثرات سمی کروم در گیاه کاهو در شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 30، شماره: 2
70 مهمترین ترکیبات زیست فعال، تغذیه ای و خصوصیات اکولوژیکی درگیاه سنجد تلخ (Hippophae rhamnoides L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 39، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باکتری های محرک رشد بر میزان عناصر فسفر، پتاسیم ، کلسیم ، منیزیم برگ و میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
2 اثر باکتری های محرک رشد بر میزان مواد جامد محلول و اسیدیته ، ویتامین C و سفتی بافت میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
3 اثر باکتری های محرک رشد گیاهی بر شاخص رشد و فیزیولوژی گیاه شوید در شرایط تنش سرب (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
4 اثر پیش تیمار با پلی آمین ها بر شاخص های جوانه زنی بذر گوجه فرنگی در دمای پایین (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 اثر پیش تیمار با پلی آمین ها بر شاخص های جوانه زنی بذر گوجه فزنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
6 اثر پیش تیمار با متیل جاسمونات و پوترسین بر شاخص های جوانه زنی بذر گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
7 اثر پیش تیمار بذر با پوترسین و متیل جاسمونات بر شاخص های رشد گیاهچه گوجه فرنگی Lycopersicon esculentum Mill (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
8 اثر تراکم بوته سیب زمینی برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در نظام کشت مخلوط (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثر تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی گشنیز Coriandrum sativum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
10 اثر سلنیوم بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L) تحت تنش فلز سنگین آرسنیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
11 اثر غلظت های مختلف کود زیستی فسفاته بر رشد و ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز(.Mentha spicata L )تحت تنش آرسنیک (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
12 اثر غلظت های مختلف محرک رشدی کیتوپلاس بر خصوصیات موفولوژیکی و میزان اسانس در گیاه نعناع فلفلی تحت تنش آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
13 اثر غلظت های مختلف محرک رشدی کیتوپلاس بر میزان عملکرد گیاه نعناع فلفلی تحت تنش آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 اثر غلظتهای مختلف کود زیستی فسفاته بر رشد و ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) تحت تنش آرسنیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 اثر کاربرد پوتریسین بر ترکیب پس از برداشت خیار گلخانه ای رقم یلدا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 اثر گیاهان دارویی نعناع و ریحان بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 اثر محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی بر برخی صفات رویشی خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
18 اثر محلول پاشی سیلیکون بر شاخص رشد، فیزیولوژی گیاه شوید در شرایط تنش سرب (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
19 اثر نیتریک اکسید بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L) تحت تنش فلز سنگین آرسنیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
20 اثرپیش تیماربااسیدسالیسیلک و تنش خشکی برروی شاخصهای رشدرویشی جعفری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
21 اثرتنش خشکی برروی شاخصهای رشدرویشی جعفری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
22 اثرعناصرنانواکسیدواندازه بذربرویژگیهای جوانه زنی بذورحاصل ازگیاهان مادری تحت تنش سرمای کدوی دارویی Cucurbita peopo L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
23 اثرنسبتهای مختلف ورمی کمپوست به خاک روی برخی پارامترهای تولیدمثلی شته ی جالیز، Glover Aphisgossypii روی گیاه خیار (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
24 ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه (Artemisia dracunculus) دارویی ترخون (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
25 ارزیابی اثرسطوح مختلف ورمی کمپوست برعملکردرویشی وجذب برخی عناصرغذایی درگیاه دارویی نعناع سبزMentha spicata L (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
26 ارزیابی برخی ویژگیهای مربوط به برگ و رابطه آنها با برخی عناصر غذایی در ارقام تجاری و وحشی سیب زمینی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
27 ارزیابی بسترهای اسپان تهیه شده از غلات و پسماند خاک اره برای جدایه های وحشی قارچ شاه صدف Pleurotus eryngii (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
28 ارزیابی تاثیر تنش کادمیوم و پیشتیمار بذر بر جوانهزنی و رشد گیاهچههای گاوزبان اروپایی (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
29 ارزیابی تأثیر کودهای بیولوژیکی بر رشد عملکرد گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
30 ارزیابی تنوع ژنتیکی پونه Mentha longifolia و مقایسه آن با داده های مورفولوژیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
31 ارزیابی دقت سنسورهای رطوبتی ساخت کشور ایالات متحده آمریکا مدل (Decagon ECH۲O EC-۵ ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
32 استفاده از ریزنمونه های کوتیلدون، هیپوکوتیل، برگ و ترکیبات مختلف تنظیم کننده های رشد در القای کالوسرقم اردستانی شنبلیله (Trigonella foenum–graecum) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
33 اندازه گیری نیاز آبی و ضریب گیاهی ریحان دراردبیل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
34 Effect of mycorrhiza fungi on growth of coriander under lead stress (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
35 The Alleviative effects of isolated bacteria on growth of coriander under lead stress (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
36 برر سی تأثیر ورمی کمپوست بر عملکرد و صفات مرفولوژیکی مرزه و ریحان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
37 بررسی آب مصرفی گیاه گوجه فرنگی در مرحله دوم رشد تحت تاثیر سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب (SAP) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
38 بررسی اثر باکتری های محرک رشد جداسازی شده از خاک و پسماند کمپوست بر میزان عناصر برگ گوجه فرنگی رقم ارگون در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
39 بررسی اثر برخی از ضایعات صنایع تبدیلی کشاورزی بر پاره ای از خصوصیات رشد قارچ خوراکی صدفی pleurotus ulmarius (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
40 بررسی اثر پودر خون بر روی شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه کلم چینی ( (brassica rapa. L. ssp . Pekinesis (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
41 بررسی اثر پودرهای گیاهی نعناع و ریحان بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
42 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد IBA و TDZ بر القای کالوسو باززایی هیپوکوتیل گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum–graecum) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
43 بررسی اثر خاکپوش (مالچ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام خیار (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
44 بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر روی جوانه زنی آمارانتوس (تاج خروس زینتی) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
45 بررسی اثر کودهای بیولوژیک زیستی بر شاخص های کیفی گوجه فرنگی رقم ارگون در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
46 بررسی اثر کودهای بیولوژیک و نانو بر شاخص های جوانه زنی نخودفرنگی (.Pisum sativum L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
47 بررسی اثر محلول پاشی عصاره جلبک دریایی بر روی شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کلم چینی (( Brassica rapa l.ssp.pekinesis (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
48 بررسی اثر همزمان کودهای بیولوژیک آلی و زیستی بر شاخص های کیفی گوجه فرنگی رقم ارگون در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
49 بررسی اثرات زیست محیطی و نظام های تولید سیب زمینی در ایران بر مبنای کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
50 بررسی اجزای شیمیایی اسانس گیاه خیار آبپران (Ecballium elaterium L.) از برخی رویشگاه های طبیعی استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
51 بررسی القای پلی پلوئیدی در گیاه جعفری( Artemisia aucheri ) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
52 بررسی باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L) ریز نمونه های کوتیلدون و هیپوکوتیل (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
53 بررسی برهمکنش باکتری های محرک رشد گیاه و پسماند کمپوست مصرف شده قارچ بر میزان عناصر غدایی برگ گوجه فرنگی Lycopersicon esculentum (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
54 بررسی تاثیر انواع بسترهای کشت (پرلیت ، ورمی کولایت، خاک اره ، کوکوپیت) بر روی رشد رویشی،عملکرد گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
55 بررسی تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه بر میزان عناصر غذایی برگ و میوه گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum) رقم ارگون (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
56 بررسی تاثیر سطوح مختلف پسماند کمپوست قارچ بر شاخص های رشد رویشی و عملکرد کاهو (Lactuca sativa L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
57 بررسی تاثیر محلول پاشی عصاره جلبک دریایی بر رشد،عملکرد گیاه داروئی کارلا (Momordica charantia L) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
58 بررسی تاثیر نانوسیلور، هینوکیتیول و تیوسولفات نقره بر عمر پس از برداشت گل بریده لیزیانتوس سفید با لبه بنفش (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
59 بررسی تاثیر ورمیکمپوست بر رشد و صفات مورفولوژیک باقلا (Vicia faba L.) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
60 بررسی تاثیرپسماندکمپوست قارچ smc برغلظت عناصرN,P,K گیاه دارویی نعناع سبز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
61 بررسی تاثیرکشت ارگانیک برشاخصهای رشدرویشی وعملکردکاهو رقم سیاهو Lactuca sativa L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
62 بررسی تاثیرکم آبیاری برشاخصهای رشدوعملکردگوجه فرنگی Lycopersicom esulentum (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
63 بررسی تاثیرکم آبیاری برصفات کیفی پس ازبرداشت گوجه فرنگی Lycopersicom esulentum (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
64 بررسی تأثیر اسیدهیومیک بر شاخص های رویشی کلم قمری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
65 بررسی تأثیر پسماند کمپوست قارچ (SMC) بر رشد و عملکرد دو گیاه دارویی ریحان ومرزه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
66 بررسی تأثیر محرک رشد و کمپوست مصرف شده قارچ بر شاخص های رشدی گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum) رق ارگون در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
67 بررسی شاخص های رشدی و وزن بنه گیاه سیر(Allium sativum L.)به کاربرد کودهای بیولوژیک و سطوح مختلف کود ازته (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
68 بررسی عوامل مدیریتی موثر برنگرش باغداران نسبت به بکارگیری شاخص های عملیات کشاورزی خوب در شهرستان مشگین شهر استان اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
69 بررسی واکنش کلم قمری (brassica oleracea var. gongylodes) نسبت به اسید هیومیک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
70 بررسی ویژگی های مورفو-فیزیولوژیکی برخی ارقام تجاری و وحشی سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
71 تاتیر ورمی کمپوست و پوتریسین بر رنگیزه های فتوسنتزی خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
72 تاثیر بستر کشت و باکتری های محرک رشد بر خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشمیایی در کاهو رقم رابیکون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
73 تاثیر پتاسیم و رنگ های مختلف نور بر رشد و رنگیزه های فتوسنتزی جلبک خوراکی اسپیرولینا (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
74 تاثیر پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات رشد Medicagosativa در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
75 تاثیر پوترسین در کاهش اثرات تنش خشکی در کشت درون شیشه ای بببونه (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
76 تاثیر پیش تیمار بذر با سالسیلیک اسید بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های حاصل از بذور گاوزبان اروپایی (.Borago officinalis L) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
77 تاثیر پیش تیمار بذر با عصاره جلبک دریایی بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه رازیانه در شرایط تنش کادمیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
78 تاثیر پیش تیمار بذر با ملاتونین بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه رازیانه در شرایط تنش کادمیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
79 تاثیر تنش کادمیوم و پیشتیمارهای آبی و هورمونی بذر بر صفات بیوشیمیایی گیاهچههای حاصل از بذور گاوزبان اروپایی (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
80 تاثیر تنظیم کننده های رشد NAA و BA بر باززایی ور یشه زایی درون شیشه ای گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
81 تاثیر تنظیم کننده های رشد NAA و KIN بر کالوس زایی و باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی کاسنی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
82 تاثیر زمان و غلظت های مختلف پیش تیمار بذر با اسپرمیدین بر شاخص های جوانه زنی بامیه رقم بسنطی (.Abelmoschus esculentus L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
83 تاثیر زمان و غلظت های مختلف پیش تیمار بذر با اسپرمین بر شاخص های جوانه زنی بامیه رقم بسنطی (.Abelmoschus Abelmoschus L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
84 تاثیر زمان و غلظت های مختلف پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید در پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی بامیه رقم بسنطی (.Abelmoschus esculentus L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
85 تاثیر ژنوتیپ، ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای کالوس گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum–graecum) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
86 تاثیر سدیم سلنیم بر شاخص های رشد مرزه (.Satureja hortensis L)، تحت تنش فلز سنگین کادمیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
87 تاثیر شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر گشنیز Coriandrum sativum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
88 تاثیر قارچ میکوریزا بر روی شاخص های رشد گیاهچه های حاصل از کشت بافت فلفل دلمه ای در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
89 تاثیر قارچ همزیست مایکوریزایGlomus intradices بر روی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی کاهو تحت تنش کروم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
90 تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین روی صفات رشدی بابونه در کشت درون شیشه ای تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
91 تاثیر کاربرد زئولیت بر برخی خصوصیات گیاه دارویی کاسنی در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
92 تاثیر کاربرد زئولیت بر برخی رنگیزه ها و کارآیی مصرف آب گیاه دارویی کاسنی در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
93 تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و سطوح مختلف کود ازتهبر شاخص های فیزیولوژیک و عملکرد بنه گیاه سیر(Allium sativum L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
94 تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و پوتریسین بر عناصر غذایی موجود در خاک و گیاه خیار گلخانه ای رقم یلدا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
95 تاثیر کودهای آلی و جلبک دریایی بر شاخص های رشد مرزه (.Satureja hortensis L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
96 تاثیر کودهای آلی و قارچ تریکودرما بر شاخص های رشد مرزه (.Satureja hortensis L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
97 تاثیر کودهای بیولوژیک و نانو بر رشد و عملکرد نخودفرنگی (.Pisum sativum L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
98 تاثیر متقابل قارچ اندوفیت سرندیپیتا ایندیکا و نانو پارتیکل آهن بر خصوصیات مورفولوژی کاهو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی سراسری فناوری های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران
99 تاثیر محلول پاشی سلنیم بروی رشد، فیزیولوژی و عملکرد گیاه دارویی بالنگوی شیرازی تحت شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
100 تاثیر مدت پیش تیمار آبی بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه های بذور گاوزبان اروپایی (.Borgo officinalis L) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
101 تاثیر نسبت های مختلف نیتروژن بر باززایی گل سوسن چلچراغ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
102 تاثیر نسبت های مختلف نیتروژن بر تولید متابولیت های ثانویه در گل سوسن چلچراغ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
103 تاثیر نیتروژن و رنگ های مختلف نور بر وزن خشک و رنگیزه های فتوسنتزی جلبک اسپیرولینا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
104 تاثیر نیتریک اکسید بر شاخص های رشد مرزه (.Satureja hortensis L)، تحت تنش فلز سنگین کادمیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
105 تاثیر ورمی کمپوست و پوتریسین بر برخی خصوصیات رویشی خیار گلخانه ای رقم یلدا (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
106 تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های بذرهای گاوزبان اروپایی .Borago officinalis L تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
107 تاثیراسیدسالسیلیک بررشدوشاخصهای فیزیولوژیک ریحان درشرایط تنش خشکی Ocimum basilicum (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
108 تاثیرپاکلوبوترازول بررشدوشاخص های فیزیولوژیک ریحان درشرایط تنش خشکی Ocimum basilicum (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
109 تاثیرتنش خشکی و پیش تیمار باپاکلوبوترازول برشاخصهای رشدوفیزیولوژی جعفری درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
110 تاثیردوگونه قارچ میکوریز بررشدوعملکردگیاه دارویی ریحان درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
111 تاثیرکاربردغلظت و زمان های مختلف اسیدهیومیک برشاخصهای رشدرویشی و عملکردفلفلCapsicum annum (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
112 تأثیر اسانس های افسنطین، بومادران و ترخون روی درصد نفوذ لاروهای سن اول Phthorimaea operculella Zeller بید سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
113 تأثیر اسید هیومیک بر رشد و عملکرد ریحان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
114 تأثیر اسید هیومیک بر رشد و عملکرد ریحان Ocimum basilicum (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
115 تأثیر پسماند کمپوست قارچ خوراکی روی واکنش تابعی پشه ی شکارگرAphidoletes aphidimyza نسبت به شته ی جالیز Aphis gossypii (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
116 تأثیر پیوند و پسماند کمپوست قارچ بر روی برخی از شاخصهای رویشی گوجهفرنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
117 تأثیر تنش خشکی و قارچ میکوریز بر رشد و متابولیت های ثانویه مرزه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
118 تأثیر درصدهای مختلف پسماند کمپوست قارچ بر برخی از شاخصهای رویشی گوجه فرنگی رقم سیندا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
119 تأثیر کمپوست قارچ مصرف شده(SMC) بر عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis ) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
120 تأثیر نانوذرات نقره و اسید هیومیک بر عمر پس از برداشت گل بریده سه رقم آلسترومریا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
121 تأثیر نانوسیلور بر عمر گلجایی گل بریده لیزیانتوس لبه بنفش (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
122 تعدیل سمیت کروم توسط قارچ همزیستPiriphormospora indica در گیاه کاهو در سیستم کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
123 جنبه های زیست محیطی تغذیه خاک با عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
124 قارچ های میکوریز و تاثیر آن در کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
125 کاربرد نشانگرهای RAPD در ارزیابی تنوع ژنتیکی پونه Mentha longifolia (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
126 کشاورزی پایدار، حفظ سلامتی محیط زیست و انسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
127 کنترل بیولوژیک بیماری ها در گیاهان با قارچ های میکوریز آربوسکولار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
128 کنترل تنش های محیطی به وسیله باکتری های محرک رشد و قارچ های میکوریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
129 مطالعه اثر اسیدهیومیک بر برخی شاخص های رشد (پس از برداشت) گل شاخه بریده آنتوریوم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
130 مطالعه اثر اسیدهیومیک بر برخی شاخص های رشد(قبل از برداشت) گل شاخه بریده آنتوریوم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
131 مطالعه تاثیر کاربرد پسماند کمپوست قارچ شسته شده و نشسته بر عملکرد و برخی شاخص های رشد اسفناج در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
132 مطالعه ی فعالیت تخم کشی اسانس های افسنطین، بومادران و ترخون روی تخم های یک روزه ی بید سیب زمینی Phthorimaea operculella (Zehher) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور