دکتر عادل جلیلی

دکتر عادل جلیلی استاد پژوهش، بخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکتر عادل جلیلی

Dr. Adel Jalili

استاد پژوهش، بخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون فرضیه کوهانی شکل غنای گونه ای-تولید در پناهگاه حیات وحش انگوران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 3
2 اثر تیمار خراش بر جوانه زنی بذر هفت گونه مرتعی بومی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 3
3 Distribution patterns of Astragalus in the old world based on some selected sections (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 13، شماره: 1
4 First record of Pistia stratiotes (water lettuce) from Gilan province (North of Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 20، شماره: 2
5 Floristic analysis and a preliminary vegetation description of Arasbaran Biosphere Reserve, NW Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 11، شماره: 1
6 Population variation of Artemisia sieberi in Iran based on quantitative characters of leaf and seed and their relationships with habitat features (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 10، شماره: 1
7 بررسی اثربخشی قوانین و مقررات مرتع داری در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 4
8 بررسی بانک بذر خاک در جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده گنو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 4
9 بررسی ترکیب جوامع مرتعی با استفاده از روش های ناپارامتریک چند متغیره جایگشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 1
10 بررسی تغییرات پوشش گیاهی در قرق کوهرنگ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 4
11 بررسی رابطه عوامل اکولوژیک با انتشار جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده گنو۱ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 2
12 بررسی فلوریستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان اراضی ماندابی (wetlands)، دامنه های شمالی و شرقی سبلان (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 4، شماره: 10
13 بررسی و مقایسه اثر پرایمر در ارزیابی ساختار جوامع باکتریایی خاک مناطق نیمه خشک با روش Illumina Miseq (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 35، شماره: 1
14 پوشش گیاهی جنگل های میان بند هیرکانی (مطالعه موردی جنگل تولی نساء، استان گیلان) (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 13، شماره: 46
15 تاثیر شرایط اقلیمی بر تولید علوفه مراتع در منطقه استپی اخترآباد ساوه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 14، شماره: 2
16 تاثیر شرایط اقلیمی بر تولید و پوشش مراتع استپی (مطالعه موردی:علویجه و خونداب-استان اصفهان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 2
17 تاثیر گونه ی کهورآمریکایی"Prosopis juliflora (SW.) D C"بر برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 3
18 تحلیل اثر عوامل اقلیمی و خشکسالی بر روی رواناب ورودی و خروجی به دشت خوزستان در حوضه کارون (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 8، شماره: 3
19 تعیین تنوع قارچی در یک منطقه نیمه خشک بیابانی با استفاده از توالی یابی نسل دوم (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 11، شماره: 44
20 عوامل محیطی موثر بر پراکنش گیاهان مناطق مرطوب کوهستانی لرستان (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 12، شماره: 3
21 فلور ماندابی استان همدان (ایران) (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 10، شماره: 37
22 گیاهان بومی با ویژگی‌های زینتی برای کاشت در فضای سبز شهری تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 4، شماره: 2
23 گیاهان ماندابی تالاب ها و چشمه سارهای لرستان (ایران) (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 14، شماره: 50
24 معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان تالاب های مهم استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 9، شماره: 30
25 مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس پنج گونه درمنه Artemisia از منطقه کاشان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 1
26 مقایسه تولید علوفه های درمنه در استان سمنان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Microbial diversity in semiarid area determined by next generation sequencing (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
2 Study of Chromosome number in wetland plants (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
3 بررسی آناتومی برخی از گونه های درختی اندمیک پایین بند و میان بند جنگل های هیرکانی، انعکاسی از شرایط اقلیمی در شمال ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
4 تشابه فلورستیک گیاهی سطح زمین با خاک در دو سایت طبس (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
5 تعیین تنوع میکروبی در مناطق نیمه خشک با توالییابی نسل دوم (Next Generation Sequencing) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
6 تغییرات پارامترهای رشد درخت زبان گنجشک تحت تاثیر خصوصیات ادافیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
7 تنوع ریختی روزنه برگ گونه های درختی پایین بند و میان بند جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
8 حساسیت اراضی به فرسایش بادی و راهکارهای مهار آن در سیستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
9 حفاظت و تکثیر گونه های مختلف بادام Amygdalus spp جنگل های ایران در باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
10 رویشگاه های بومی ایران باغ گیاه شناسی، دریچه ای رو به توسعه پایدار منابع طبیعی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
11 سازگاری و تجدیدحیات گونه های پیازی جنگل های هیرکانی در باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
12 شناسایی عوامل اکولوژیکی موثر در تالابهای شیب های شمالی و شرقی سبلان در استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
13 عوامل اکولوژیکی موثر در تنوع گونه ای پوشش گیاهی مانداب هاWetlands) مطالعه موردی در مانداب ها منطقه سبلان در استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
14 مدل سازی رابطه بین ساختار و عملکرد اکوسیستم با استفاده از معادلات ساختاری (SEM) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 مطالعه عدد کروموزومی گیاهان ماندابی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
16 مقایسه ترکیبات اسانس دو زیرگونه chamaecistus و tomentella از گونه Ajuga chamaecistus در استان البرز ایران (دریافت مقاله) کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
17 مهم ترین ویژگی های آناتومی برخی از گونه های درختی بالابند جنگل های هیرکانی شمال ایران در امتداد طول وعرض جغرافیایی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
18 ویژگیهای آناتومی برخی از گونه های درختی بالابند جنگل های هیرکانی شمال ایران در امتداد طول و عرض جغرافیایی، انعکاسی از شیب اقلیمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران