دکتر امین جایدری

دکتر امین جایدری دانشگاه لرستان

دکتر امین جایدری

Dr. Amin jaydari

دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antibacterial and Cytotoxic Effects of Urtica dioica Hydro-alcoholic Extract on Causative Bacteria of Mastitis and Epithelial Cells of Bovine Mammary Gland in vitro (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 13، شماره: 3
2 Genomic Detection of Brucella Abortus in Milk obtained from Farms in Lorestan Province using PCR Method (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 5
3 Genomic detection of Coxiella burnetii in cattle milk samples by Nested-PCR method, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 9، شماره: 2
4 Investigating Risk Factors and Seroprevalence of Toxoplasma Gondii Antibodies in Patients Referred to the Central Laboratory of Ilam City, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمایشگاه پزشکی دوره: 10، شماره: 3
5 Molecular Detection of Leptospira spp. Isolated from Aborted Ovine Genital Swabs in Lorestan, Iran, ۲۰۱۹-۲۰۲۰ (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 17، شماره: 1
6 Molecular Detection of Type ۱ Fimbriae-Encoding Gene (fimH) in Uropathogenic Escherichia coli Strains Isolated from Outpatients with Urinary Tract Infection (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 6، شماره: 2
7 Multiple Locus Variable-Number Tandem Repeat Analysis Genotyping of Human Brucella Melitensis Isolates from West of Iran (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 12، شماره: 4
8 Prevalence of Listeria Monocytogenes in Raw Milk of the Healthy Cattle in Lorestan Province (Iran) by PCR (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 12، شماره: 2
9 Restraint of VP۱ Protein of Foot and Mouth Disease Virus using Specific Antiviral Peptides: an in Silico Investigation (دریافت مقاله) مجله آرشیو رازی دوره: 78، شماره: 5
10 تولید آنتی بادی منوکلونال بر ضد نوکلئوپروتئین نوترکیب ویروس آنفلوانزای پرندګان، سروتیپ H9N2 (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 12، شماره: 2
11 جستجوی ژنومی کوکسیلا بورنتی در شیر گوسفند به روش Nested-PCR در شهرستان خرم آباد، ایران (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 56
12 طراحی و بررسی داکینگ مولکولی کایمر نوترکیب HBHA-Omp۲۸ با هدف توسعه یک واکسن کارآمد علیه باکتری سالمونلا تیفیموریوم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 78، شماره: 3
13 کلونینگ و بیان ژن NP ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در اشریشیاکلی (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 14، شماره: 1
14 مهندسی یک پروتئین کایمریک نوترکیب متشکل از آنتی ژن OmpL متصل شده به ادجوانت مولکولی HBHA ب(HBHA-OMPL) با هدف توسعه واکسن بر علیه سالمونلا تیفیموریوم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 36، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A SEROEPIDEMIOLOGICAL SURVEY OF Q FEVER AMONG SHEEP AND GOAT BY ELISA METHOD IN ALASHTAR, LORESTAN PROVINCE (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
2 استفاده از آرد برنج برای خالص سازی پروتئین های فیوژن با پروتئین متصل شونده به مالتوز، بیان شده در اشرشیا کلی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3 COMPARISON OF IFA AND ELISA TECHNIQUES FOR DIAGNOSIS OF COXIELLA BURNETII (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
4 Designing HBHA-Omp۲۵ recombinant protein with the aim of developing a vaccine against Brucellamilitensis bacteria (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
5 GENOMIC DETECTION OF MYCOPLASMA AGALACTIAE IN SHEEP VAGINAL SWAB SAMPLES WITH ABORTION HISTORY IN LORESTAN PROVINCE BY PCR (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
6 The Antiviral Potential of Medicinal Plants in Treating Viral Infections (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
7 بررسی مقایسهای آلودگی سالمونلایی در اندامهای مختلف قلب، کبد و کیسه صفرا طیور در کشتارگاههای استان کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
8 تشخیص تب مالت حاد در کارکنان دامپزشکی استان لرستان با روش الیزا غیر مستقیم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
9 جستجوی مولکولی بروسلا در نمونههای شیر خام گاو مراکز لبنیات سنتی درشهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
10 شیوع سرمی تب مالت در کارکنان دامپزشکی استان لرستان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران